Menu / szukaj

W litewskim Sejmie – konferencja o prawach mniejszości narodowych na Litwie

8 grudnia (piątek) o godz. 11.00 w Sejmie RL odbędzie się konferencja „Zapewnienie praw mniejszości narodowych na Litwie w kontekście umów dwustronnych i prawa międzynarodowego: problemy, wyzwania i rozwiązania”. Organizatorzy: posłowie na Sejm RL Rita Tamašunienė i Czesław Olszewski, poseł do Parlamentu Europejskiego, prezes Związku Polaków na Litwie Waldemar Tomaszewski. 
 
Celem konferencji jest wspólna ze Związkiem Polaków na Litwie ocena realizacji zobowiązań wobec mniejszości narodowych, nakładanych przez Konwencję Ochrony Praw Mniejszości, Komisję Wenecką, Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy, Organizację Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, obserwowanej w tej dziedzinie stagnacji i szukanie wspólnych rozwiązań.

Organizatorzy konferencji: posłowie na Sejm RL Rita Tamašunienė i Czesław Olszewski, poseł do Parlamentu Europejskiego, prezes Związku Polaków na Litwie Waldemar Tomaszewski.

Konferencja odbędzie się w Sali Konstytucyjnej I gmachu Sejmu RL (3 piętro).

Program konferencji

11:00 – 11:05 Przywitanie uczestników

11:05 – 11:15 Otwarcie Konferencji
Rita Tamašunienė, poseł na Sejm Republiki Litewskiej
Waldemar Tomaszewski, poseł do Parlamentu Europejskiego, prezes Związku Polaków na Litwie

11:15 – 11:30 „Wypełnienie założeń traktatowych między Litwą a Polską o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy w dziedzinie praw mniejszości narodowych”, Rita Tamašunienė, poseł na Sejm, przewodnicząca Grupy Sejmu Republiki Litewskiej ds. kontaktów z Sejmem i Senatem Rzeczpospolitej Polskiej

11:30– 11:45 „Konwencja ramowa o ochronie mniejszości narodowych – podstawowe narzędzie prawne gwarantujące ochronę i rozwój praw i wolności”, Czesław Olszewski, poseł na Sejm

11:45 – 12:00 „Ustawa o mniejszościach narodowych – gwarantem ochrony praw człowieka”, Edward Trusewicz, wiceprezes Związku Polaków na Litwie

12:00 – 12:15 Pytania do prelegentów. Dyskusja

12:15 – 12:35 Przerwa na kawę, herbatę

12:35 – 12:50 „Podstawowe fakty i aspekty prawne zwrotu ziemi na Litwie. Przeszłość i teraźniejszość”, Grzegorz Sakson, prezes Związku Prawników Polaków na Litwie

12:50 – 13:05 „Tożsamość narodowa dziecka w kontekście psycholingwistycznym”, dr Danuta Narbut, wykładowca Uniwersytetu w Białymstoku

13:05 – 13:20 „Międzynarodowe standardy posługiwania się językami mniejszości narodowych: teoria i praktyka”, dr Katarzyna Bogdziewicz, profesor Instytutu Prawa UE i Międzynarodowego na Uniwersytecie im. Mikołaja Romera

13:20 – 13:35 „Zapewnienie praw mniejszości narodowych w kontekście biernego prawa wyborczego”, Waldemar Urban, wiceprezes Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin

13:35 – 13:50 Pytania do prelegentów. Dyskusja

13:50 – 14:00 Podsumowanie i zamknięcie Konferencji.

Konferencja będzie transmitowana TUTAJ