Menu / szukaj

Radni AWPL-ZChR w obronie mieszkańców Niemenczyna

30 października w Samorządzie Rejonu Wileńskiego odbyło się łączone posiedzenie dwóch komitetów: Praworządności i Rozwoju Samorządu oraz Wiejskiego i Gospodarki Terenowej. Komitety zwołane zostały z inicjatywy przewodniczących komitetów z ramienia frakcji AWPL-ZChR w Radzie Samorządu Rejonu Wileńskiego, gdyż radnych niepokoi cisza w sprawie wykonania decyzji projektów inwestycyjnych, która była przyjęta podczas ostatniego posiedzenia rady – 20 października.  Podczas minionego posiedzenia Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego rada absolutną większością zagłosowała za wniesionymi przez frakcję AWPL-ZChR poprawkami w sprawie przekierowania środków budżetowych na potrzeby mieszkańców gmin łącznie na sumę 3,5 miliona euro.
 
Propozycje radnych polskiej partii obejmują następujące obiekty (gmina, prace, wartość):

Gmina Szaterniki:
Zakończenie prac asfaltowania ul. Rzeczna, wieś Czarnopolany – 90 346,16 euro;
Asfaltowanie drogi ul. Strumyczej we wsi Łoźniki – 21 718,44 euro;
Asfaltowanie drogi ul. Wysokej we wsi Łoźniki – 103 254,12 euro.

Gmina Sużany:
Instalacja oświetlenia ulicznego w zaścianku Murowanki – 13 130,51 euro;
Instalacja oświetlenia ulicznego we wsi Naszuncy – 31 119,30 euro;
Prace remontowe drogi żwirowanej w zaścianku Murowanki – 34 339,56 euro;
Prace remontowe przepustów drogi na skrzyżowaniu z drogą krajową we wsi Traszkuny – 6 392,87 euro;
Naprawa bocznej drogi przy ul. Szyrwina we wsi Dwajliny – 59 428,88 euro;
Prace remontowe drogi żwirowanej we wsi Podkrzyże – 4 916,35 euro;
Asfaltowanie drogi wsi Dwailiny – Podubie – Unguryszki – Stankowszczyzna – 82 563,87 euro.

Gmina Rudomino:
Wykończeniowe instalacji oświetlenia przy ul. Panoramowej – 25 331,75 euro;
Wykończenie asfaltowania ul. Długiej – 64 916,30 euro;
Oświetlenie przystanków autobusowych we wsiach Szwajcary i Daubiany – 10 650,00 euro.

Gmina Zujuny:
Asfaltowanie ul. Zielonej – 282 029,16 euro;
Asfaltowanie ul. Starych Gudel we wsi Gudele – 98 823,35 euro;
Asfaltowanie ul. Kaplicznickiej we wsi Kapliczniki – 176 159,17 euro;
Budowa chodnika przy ul. Sałaty we wsi Sałaty – 111 482,22 euro.

Gmina Rukojnie:
Instalacja oświetlenia przy ul. Jodziskiej i Rudomińskiej we wsi Jodziszki – 73 000 euro.

Miasto Niemenczyn:
III etap asfaltowania ul A. Mickiewicza – 150 000 euro.

Gmina Mariampol:
II etap asfaltowania ul. Brzozowej we wsi Predteczenka – 530 720,16 euro.

Gmina Niemenczyn wiejski:
Urządzenie chodników dla pieszych w skwerach wsi Rudowsie i Kreiwołowrze – 164 620,00 euro;
Naprawa żwirówki VL0504 – 94 364,49 euro;
Prace remontowe ulicy Wilii we wsi Kreiwołowrze – 413 847,01 euro.

Gmina Mejszagoła:
Naprawa żwirówki we wsi Kszywy – 54 027,71 euro.

Gmina Ławaryszki:
Ukończenie asfaltowania ulic Zarzecznej i Słonecznej we wsi Słoboda – 305 904,33 euro.

Gmina Bujwidze:
Ukończenie asfaltowania ulicy Świętnickiej we wsi Świętniki – 120 000,00 euro.

Gmina Rzesza:
Asfaltowanie ulicy Wiosennej w Wielkiej Rzeszy – 130 426,13 euro;
Instalacja oświetlenia przy ul. Zielonej w Wielkiej Rzeszy – 73 000,00 euro.

Gmina Czarny Bór:
Asfaltowanie parkingu na nowym cmentarzu, wyłożenie kostki brukowej i urządzenie drogi dojazdowej – 207 547,45 euro.

Podczas posiedzenia radna z frakcji AWPL-ZChR Renata Sobieska nie ukrywała, że jest zawiedziona, i zaznaczyła, że dziwnie wygląda zwlekanie mera z podpisaniem ważnej decyzji – uchwały rady w sprawie inwestycyjnych projektów, na które czekają mieszkańcy rejonu. Zaznaczyła, że mer podpisał tak ważną decyzję dopiero po 7 dniach, to znaczy w ostatni możliwy termin. „Takie zachowanie mera wskazuje na to, że są tylko stwarzane pozory dbania o interesy mieszkańców” – powiedziała Renata Sobieska.

Jeden z rozważanych punktów porządku dziennego – skarga mieszkańców bloków mieszkalnych przy ul. Kranto w mieście Niemenczyn. Mieszkańcy tej ulicy wyrazili duże niezadowolenie z wybranego miejsca do segregowania śmieci i kategorycznie nie zgadzają się na rozmieszczanie kontenerów w tym punkcie. Członkowie komitetu z frakcji AWPL- ZChR uwzględnili niezadowolenie mieszkańców i przyjęli protokólarne postanowienie zlecić Administracji Samorządu zmianę miejsca ulokowania kontenerów.