Menu / szukaj

AWPL-ZChR proponuje w budżecie na przyszły rok przewidzieć 1,57 mln euro na podręczniki dla szkół mniejszości narodowych

Posłowie na Sejm RL z ramienia Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin – Rita Tamašunienė i Czesław Olszewski – proponują przeznaczyć w przyszłorocznym budżecie kwotę 1,57 mln euro na zakup i tłumaczenie podręczników dla klas 1-10 szkół mniejszości narodowych. Odpowiedni projekt posłowie zarejestrowali wczoraj w Sejmie.
 
Posłowie AWPL-ZChR twierdzą, że wnioskowana kwota wystarczy na wyposażenie szkół mniejszości narodowych w podręczniki na 3 lata: 2024, 2025, 2026.

Według Tamašunienė, co roku można byłoby kupić 104,166 tys. podręczników do geografii, fizyki, matematyki, chemii i biologii. „Żądana kwota pokryje jedynie koszty zakupu niezbędnych podręczników przedmiotowych, nie wliczając pomocy dydaktycznych” – powiedziała Tamašunienė.

Rita Tamašunienė i Czesław Olszewski podkreślili w uzasadnieniu do projektu, że po aktualizacji treści nauczania szkoły ogólnokształcące stanęły przed problemem wyposażenia w podręczniki. Problem ten jest szczególnie aktualny w przypadku szkół mniejszości narodowych zarówno pod względem czasu realizacji, jak i braku środków finansowych.

„Szkoły mniejszości narodowych i organizacje je zrzeszające za priorytet stawiają tłumaczenie na język polski, rosyjski i białoruski podręczników dla klas 1-10 z historii, geografii, fizyki, matematyki, chemii, biologii oraz ich zakup. Z naszych obliczeń wynika, że dla szkół mniejszości narodowych (klasy 1-10) potrzeba 73 przetłumaczonych podręczników przedmiotowych (dwie części) i 69 podręczników (dwie części) w języku litewskim. Szacuje się, że całkowite zapotrzebowanie na wszystkie podręczniki przedmiotowe przetłumaczone na języki mniejszości narodowych i litewski (klasy 1-10) wyniosłoby około 312,5 tys. egzemplarzy. Na zakup wszystkich podręczników należałoby przeznaczyć ponad 6,3 mln euro (średnia cena 1 egzemplarza to ok. 20 euro (podręcznik w języku litewskim kosztuje ok. 17 euro, a przetłumaczony (np. na język polski) ok. 23 euro)” – czytamy w dokumencie.

Politycy AWPL-ZChR zwracają uwagę na to, że przy obecnym dofinansowaniu i wysokości przeznaczonych środków wyposażenie szkół mniejszości narodowych w podręczniki i pomoce dydaktyczne zajęłoby ponad 12 lat.

Według Rity Tamašunienė i Czesława Olszewskiego, przedstawiona przez nich propozycja zapewniłaby dostępność podręczników w latach 2024-2026. Co roku zakupionych zostanie 104 166 podręczników, zatem dodatkowo należałoby przeznaczyć 1,57 mln euro.

Zdaniem posłów, pieniądze na dodatkowe środki na podręczniki dla szkół mniejszości narodowych pochodziłyby z dochodów pozaplanowych budżetu państwa i dotacji oświatowych.

Sejm zamierza przyjąć budżet na rok 2024 w grudniu.