Menu / szukaj

Obradowali radni rejonu solecznickiego

Obradujący dziś radni Samorządu Rejonu Solecznickiego przyjęli 18 projektów uchwał. 
Środki dla organizacji pozarządowych

Zgodnie z decyzją Rady Samorządu Rejonu Solecznickiego przyznano środki z budżetu samorządu na realizację projektów organizacji pozarządowych:

• Centrum Wspólnoty w Ejszyszkach – 1275 euro (projekt „Zapalenie światełek na choince”);
• Solecznicki Oddział Towarzystwa Opieki nad Osobami z Zaburzeniami Psychicznymi – 333 euro (projekt „Świadczenie akredytowanych usług resocjalizacji osób niepełnosprawnych we wspólnocie”);
• Centrum Wspólnoty w Jaszunach – 1600 euro (projekt „Spotkanie opłatkowe z mieszkańcami wspólnoty gminy Jaszuny”);
• Solecznicki Oddział Stowarzyszenia Osób Starszych – 692,05 euro (projekt „Boże Narodzenie – po prostu bądźmy razem”);
• Centrum Wspólnoty w Koleśnikach – 400 euro (projekt „Tobie dziękuję”);
• Centrum Wspólnoty w Kamionce – 835 euro (projekt „Boże Narodzenie”);
• Solecznicki Oddział Towarzystwa na rzecz Opieki Nad Osobami z Niepełnosprawnością Intelektualną „Viltis” – 771 euro (projekt „Integracja kulturowa osób niepełnosprawnych”);
• Centrum Wspólnoty w Paszkach – 876 euro (projekt „Pozytywne emocje dla mieszkańców wsi”);
• Centrum Wspólnoty w Podborzu – 950 euro (projekt „Boże Narodzenie we wspólnocie 2023”);
• Spółka Pożytku Publicznego „Mūsų gimtasis kraštas” – 574,50 euro (projekt „Ścieżka Maironisa w dolinie”).

Zmienia się skład Komisji Antykorupcyjnej

Radni podjęli decyzję o usunięciu Stanisława Barnatowicza i Iwony Szczęsnowicz z Komisji Antykorupcyjnej Rady Samorządu Rejonu Solecznickiego. Zmiany nastąpiły w związku ze zmianą podstawy prawnej.

Przekazanie mienia Komisariatowi Policji w Solecznikach

Od pracy funkcjonariuszy policji zależy bezpieczeństwo mieszkańców rejonu. Na wniosek Komisariatu Policji w Solecznikach Samorząd Rejonu Solecznickiego wielokrotnie przeznaczał środki niezbędne do pracy policjantów. Tym razem zakupiono i przekazano alkomaty, miernik poziomu hałasu, urządzenie do pomiaru przezroczystości i odbicia szyb samochodowych, kamery, lornetki i drukarkę. Soleczniccy policjanci będą z nich korzystać podczas służby.

Autobus elektryczny

Samorząd Rejonu Solecznickiego, uczestniczący w strategii rozwoju strefy funkcjonalnej Soleczninki+, przy wsparciu i środkach budżetowych zakupił elektryczny autobus „Isuzu Novociti Volt”. Decyzją Rady został on przekazany Zajezdni Autobusowej w Solecznikach i będzie wykorzystywany do przewozu pasażerów na trasie Soleczniki-Wilno.

Pomoc socjalna
Radni zatwierdzili opis trybu udzielania pieniężnej pomocy socjalnej potrzebującym mieszkańcom rejonu solecznickiego, który ustala pieniężne wsparcie socjalne dla potrzebujących mieszkańców, świadczenia socjalne, rekompensaty kosztów ogrzewania mieszkań, wody pitnej i gorącej wody, świadczenie zasiłków jednorazowych, celowych, okresowych i warunkowych, weryfikacji majątku i zatrudnienia osób, wypłaty kredytów i odsetek właścicielom bloków mieszkalnych, którzy realizują (wdrożyli) stan i /lub projekt renowacji (modernizacji) budynku mieszkalnego wspierany przez samorząd.

Nazwy ulic

Radni nadali nazwy ulicom w Solecznikach, które znajdują się i są projektowane za ulicą Pamūrinė. Po uzgodnieniu z mieszkańcami nadano im nazwy: Laimės, Bruknynės, Saulėlydžio.

Pozwolenie na zakup koparki

Dyrektor UAB „Eišiškių komunalinis ūkis” Stanisław Kazarin zwrócił się do samorządu z prośbą o wydanie zezwolenia na zakup koparki kołowej, której wartość nie przekroczy 100 000 euro z VAT. Pojazd jest niezbędny do wykonywania przez firmę robót drogowych.

Rekompensata za ogrzewanie dla klientów firmy „Eišiškių komunalinis ūkis”

Zgodnie z decyzją Rady rekompensata za ciepło, przekraczające 10,00 centów za kWh (bez VAT), będzie przysługiwała odbiorcom spółki komunalnej „Eišiškių komunalinis ūkis” w sezonie grzewczym 2023-2024. Ze środków budżetu samorządu pokryje się około 12 000 euro.

Nadanie uprawnień merowi

Decyzją Rady mer rejonu solecznickiego Zdzisław Palewicz, a w przypadku jego czasowej niezdolności do pracy, podróży służbowych, urlopów i innych przypadków, gdy z przyczyn obiektywnych nie może on wykonywać swoich obowiązków – Józef Rybak, wicemer rejonu solecznickiego, zostali uprawnieni do reprezentowania Samorządu Rejonu Solecznickiego i uczestniczenia w walnych zebraniach Wileńskiej Rady Rozwoju Regionalnego na spotkaniach uczestników w latach 2023-2027 do końca kadencji Rady, do swobodnego głosowania we wszystkich sprawach należących do kompetencji walnego zgromadzenia uczestników Rady Rozwoju Obwodu Wileńskiego.

2023-10-26