Menu / szukaj

Obrady radnych Samorządu Rejonu Wileńskiego. Odrzucono weto mera

Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego odrzuciła weto mera w sprawie tak zwanej rekompensaty dla prywatnych przedszkoli. Na zwołanym w miniony piątek posiedzeniu radni pochylili się też nad wieloma innymi ważnymi dla mieszkańców rejonu kwestii.

Uhonorowanie piłkarzy

Przed rozpoczęciem obrad odbyła się uroczystość nagrodzenia piłkarzy z klubu TransINVEST z rejonu wileńskiego, którzy na początku października zdobyli Puchar Litewskiego Związku Piłki Nożnej (LFF). Samorząd ufundował piłkarzom bon pieniężny o wartości 100 tys. euro.

Odrzucono weto mera

Pierwsza kwestia, którą zajęli się radni, to było weto mera rejonu wileńskiego Roberta Roberta Duchneviča dotyczące przyjętej we wrześniu przez Radę rekompensaty w wysokości 25 euro dla dzieci uczęszczających do prywatnych przedszkoli. Mer zwrócił Radzie samorządu do ponownego rozpatrzenia projekt dotyczący rekompensaty w wysokości 120 euro miesięcznie dla dzieci uczęszczających do przedszkoli prywatnych, jeśli one nie otrzymały miejsca w państwowych placówkach oświatowych. Według wielu radnych projekt ten nosi znamiona korupcji politycznej.

Radny Robert Rackiewicz z frakcji Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin apelował do radnych o odrzucenie weta mera.

„Wsparcie finansowe nie rozwiąże problemu dotyczącego braku miejsc w samorządowych przedszkolach, a może tylko go pogłębić. Jak widzimy, taki problem był w Wilnie, który zaczął rekompensować i w ciągu 8 lat wydał na to około 50 mln euro, a mógł zbudować od 10-15 przedszkoli. Tego nie uczynił, a liczba dzieci w przedszkolach prywatnych wzrosła. Sytuacja jeszcze bardziej się pogorszyła – argumentował Robert Rackiewicz z frakcji AWPL-ZChR. – Moim zdaniem weto mera i ponowne przepychanie tego projektu po raz kolejny potwierdza, że jest to swoiste odwdzięczenie się klanowi Landsbergisów za poparcie podczas wyborów. Inaczej tego nie da się nazwać. To jest oczywista korupcja polityczna. Proponuję głosować przeciw”.

Honorata Romanowska z frakcji AWPL-ZChR wskazała, że proponowana przez mera kwota rekompensaty nie została do końca przeanalizowana, „dlatego byłoby bardziej racjonalne poprzestać na mniejszej kwocie, a czas pokaże, czy będzie wymagała ona zwiększenia”. „W ciągu ostatnich 10 lat w rejonie wileńskim zbudowano 7 przedszkoli i dobudówek do istniejących już przedszkoli. Proponuję tworzyć dodatkowe grupy w przedszkolach i budować nowe placówki przedszkolne” – mówiła radna.

Radna z ramienia AWPL-ZChR Mirosława Klim też zachęcała, aby głosować przeciw, bo jak podkreśliła, trzeba budować państwowe przedszkola, a nie wspierać prywatne, na które większość rodziców po prostu nie stać.

Przewodniczący frakcji AWPL-ZChR Waldemar Urban też wskazał na to, że proponowana rekompensata skierowana jest do lepiej usytuowanych finansowo mieszkańców. „Bo większości ludzi jednak nie stać na prywatne przedszkola i płacenie 500-400 euro. Należy też podkreślić, że finansowy zastrzyk otrzyma bezpośrednio biznes, a nie rodzice. I tym, których nie stać na prywatne przedszkola, nie robi żadnej różnicy, czy zapłacą 120 czy 100 euro mniej” – zaznaczył Urban. Dodał też, Służba Kontrolera ds. równych możliwości już wcześniej oświadczyła, że rekompensata za posyłanie dzieci do prywatnych przedszkoli jest dyskryminująca ze względu na status społeczny.

Podczas burzliwej dyskusji za odrzuceniem weta mera zagłosowało 17 radnych, a 10 było przeciw. Nadal będzie obowiązywać rekompensata 25 euro dla dzieci z rejonu wileńskiego, uczęszczających do prywatnych przedszkoli, a które nie dostały miejsca w państwowych przedszkolach.

Zatwierdzono zmianę regulaminu zebrania sołtysów

Podczas posiedzenia radni zatwierdzili zmianę regulaminu Zebrania seniorów i poszerzonego zebrania sołtysów rejonu wileńskiego. Regulamin zmieniany jest zgodnie z zaktualizowaną ustawą o samorządzie terytorialnym.

Do tej pory ocena decyzji podjętych na zebraniach sołtysów należała do rady i kompetencji dyrektora administracji samorządu, a od teraz należeć będzie do kompetencji rady i mera.

Ostatecznie rada będzie głosować w tej sprawie na następnym posiedzeniu.

Dukszty będą miały własny herb

Rada zaaprobowała inicjatywę utworzenia herbu dla Gminy Dukszty. Na kolejnym posiedzeniu Rady odbędzie się ostateczne głosowanie w tej sprawie.

Po przyjęciu projektu uchwały do Litewskiej Komisji Heraldycznej skierowany zostanie wniosek o zainicjowanie tworzenia własnej heraldyki Dukszt. Wstępne szkice herbu stworzył malarz Rolandas Rimkūnas. Podczas wyboru herbu będzie też uwzględniona opinia mieszkańców Dukszt.

Projekt herbu Dukszt znajdziecie TUTAJ

Rozwijana jest infrastruktura publiczna

Do rozpatrzenia Radzie został przedstawiony projekt dotyczący działki o powierzchni 0,10 ha przeznaczonej na potrzeby publiczne we wsi Orzełówka. Na ww. terenie planowane jest wykonanie stref sportowych i placu dla dzieci oraz ścieżek dla pieszych.

Zmiana nazwy

Radni zgodzili się także na skrócenie nazw wielofunkcyjnych ośrodków kultury w Rudaminie i Niemenczynie z pominięciem określenia „wielofunkcyjne” oraz zatwierdzenie ich regulaminów. Placówki te będą nosić nazwy: Centrum Kultury w Rudominie (RKC) i Centrum Kultury w Niemenczynie (NKC). Zatwierdzono także nowy regulamin wspomnianych ośrodków kultury. Podjęto także decyzję o zmianie regulaminu Muzeum Władysława Syrokomli, Muzeum Etnograficznego Wileńszczyzny i Biblioteki Centralnej Samorządu Rejonu Wileńskiego.

Obrady rady można oglądać na żywo, a nagrania oglądać później na kanale YouTube i profilu Facebook Samorządu Rejonu Wileńskiego. Na kanale YouTube transmitowane są także posiedzenia wszystkich komisji oraz zamieszczane są ich nagrania.

2023-10-24