Menu / szukaj

AWPL-ZChR skutecznie rozstrzyga pilne potrzeby mieszkańców rejonu wileńskiego

Frakcja AWPL-ZChR w Radzie Rejonu Wileńskiego dbając o interesy wspólnot lokalnych i reagując na ich prośby, złożyła poprawki do projektu uchwały w sprawie przekierowania środków budżetowych na potrzeby mieszkańców gmin łącznie na sumę 3,5 miliona euro. Przypominamy, że po marcowych wyborach, w których mieszkańcy obdarzyli największym zaufaniem właśnie AWPL-ZChR, jej frakcja ma zdecydowaną większość 18 na 31 radnych w Radzie, która jest najwyższym organem zarządzającym rejonem. Dzięki temu możliwe jest przeznaczanie środków na projekty ważne i potrzebne dla mieszkańców rejonu.
 
Radni polskiej partii przed zgłoszeniem projektu uchwały dyskutowali o ważnych kwestiach z mieszkańcami i przedstawicielami gmin. Wniesione propozycje w większości stanowią budowę, rozbudowę, remont dróg oraz oświetlenie ulic. Radni z ramienia AWPL-ZChR podkreślają, że te projekty wymagają niezwłocznego przekierunkowania środków z budżetu samorządu.

Propozycje radnych polskiej partii obejmą następujące obiekty (gmina, prace, wartość):

Gmina Szaterniki:
Zakończenie prac asfaltowania ul. Rzeczna, wieś Czarnopolany – 90 346,16 euro
Asfaltowanie drogi ul. Strumyczej we wsi Łoźniki – 21 718,44 euro
Asfaltowanie drogi ul. Wysokej we wsi Łoźniki – 103 254,12 euro

Gmina Sużany:
Instalacja oświetlenia ulicznego w zaścianku Murowanki – 13 130,51 euro
Instalacja oświetlenia ulicznego we wsi Naszuncy -31 119,30 euro
Prace remontowe drogi żwirowanej w zaścianku Murowanki – 34 339,56 euro
Prace remontowe przepustów drogi na skrzyżowaniu z drogą krajową we wsi Traszkuny – 6 392,87 euro
Naprawa bocznej drogi przy ul. Szyrwina we wsi Dwajliny –59 428,88 euro
Prace remontowe drogi żwirowanej we wsi Podkrzyże – 4 916,35 euro
Asfaltowanie drogi wsi Dwailiny – Podubie – Unguryszki – Stankowszczyzna -82 563,87 euro

Gmina Rudomino:
Wykończeniowe instalacji oświetlenia przy ul. Panoramowej – 25 331,75 euro
Wykończenie asfaltowania ul. Długiej – 64 916,30 euro
Oświetlenie przystanków autobusowych we wsiach Szwajcary i Daubiany – 10 650,00 euro

Gmina Zujuny:
Asfaltowanie ul. Zielonej – 282 029,16 euro
Asfaltowanie ul. Starych Gudel we wsi Gudele – 98 823,35 euro
Asfaltowanie ul. Kaplicznickiej we wsi Kapliczniki – 176 159,17 euro
Budowa chodnika przy ul. Sałaty we wsi Sałaty – 111 482,22 euro

Gmina Rukojnie:
Instalacja oświetlenia przy ul. Jodziskiej i Rudomińskiej we wsi Jodziszki – 73 000 euro

Miasto Niemenczyn:
III etap asfaltowania ul A. Mickiewicza – 150 000 euro

Gmina Mariampol:
II etap asfaltowania ul. Brzozowej we wsi Predteczenka – 530 720,16 euro

Gmina Niemenczyn wiejski:
Urządzenie chodników dla pieszych w skwerach wsi Rudowsie i Kreiwołowrze – 164 620,00 euro
Naprawa żwirówki VL0504 – 94 364,49 euro
Prace remontowe ulicy Wilii we wsi Kreiwołowrze – 413 847,01 euro

Gmina Mejszagoła:
Naprawa żwirówki we wsi Kszywy – 54 027,71 euro

Gmina Ławaryszki:
Ukończenie asfaltowania ulic Zarzecznej i Słonecznej we wsi Słoboda – 305 904,33 euro

Gmina Bujwidze:
Ukończenie asfaltowania ulicy Świętnickiej we wsi Świętniki- 120 000,00 euro

Gmina Rzesza:
Asfaltowanie ulicy Wiosennej w Wielkiej Rzeszy – 130 426,13 euro

Instalacja oświetlenia przy ul. Zielonej w Wielkiej Rzeszy – 73 000,00 euro

Gmina Czarny Bór:
Asfaltowanie parkingu na Nowym cmentarzu, wyłożenie kostki brukowej i urządzenie drogi dojazdowej – 207 547,45 euro

Planowane propozycje AWPL-ZChR na pewno zostaną zatwierdzone na posiedzeniu Rady Samorządu rejonu wileńskiego 20 października, gdyż frakcja stanowi większość w Radzie.