Menu / szukaj

Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego przyjęła rezolucję ws. podręczników w języku polskim

Dziś Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego, której większość stanowią radni z ramienia Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin, przyjęła rezolucję w sprawie podręczników w języku polskim, dostosowanych do zaktualizowanego programu nauczania.
 
Podczas przedstawiania projektu rezolucji na posiedzeniu Rady podkreślono, że po odnowieniu programu nauczania obecnie przygotowywane są nowe podręczniki (z matematyki, fizyki itp.), które będą drukowane wyłącznie w języku litewskim. Mieszkańcy, należący do mniejszości narodowych, powinni mieć możliwość i środki do nauki w swoim ojczystym języku. Jest to zapisane w Ramowej Konwencji o Ochronie Mniejszości Narodowych.

Frakcja AWPL-ZChR wniosła o uzupełnienie rezolucji o kilka ważnych punktów, apelując do premier Ingridy Šimonytė oraz Ministerstwa Oświaty, Nauki i Sportu o zapewnienie tłumaczenia podręczników dostosowanych do zaktualizowanych programów nauczania (matematyki, chemii, fizyki, biologii, geografii, historii) na język polski oraz o zwiększenie kwoty tzw. koszyczka ucznia na zakup podręczników dla uczniów szkół mniejszości narodowych (z 25,54 euro do 40 euro na ucznia), co zapewniłoby odpowiednie tłumaczenie i wydruk podręczników.

Teresa Dziemieszko, zastępca przewodniczącego frakcji AWPL-ZChR, przedstawiając te poprawki podkreśliła, że w rejonie wileńskim działają 23 szkoły ogólnokształcące, w których nauczanie odbywa się w języku polskim i te placówki nie będą miały żadnej możliwości nabycia podręczników, dostosowanych do odnowionego programu nauczania i może to wpłynąć na jakość nauczania.

„Szkoły ogólnokształcącego z polskim językiem nauczania działają również w Wilnie oraz rejonach solecznickim i trockim, więc zachęcamy merów tych samorządów pracować razem i przyłączyć się do tej inicjatywy” – powiedziała radna Teresa Dziemieszko.

W rezolucji podkreślono, że Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” oraz Związek Polaków na Litwie od wielu lat podejmuje temat podręczników dla polskojęzycznych szkół, jednak Rząd nadal nic nie zrobił w tej kwestii.