Menu / szukaj

9 czerwca radni mają zatwierdzić inicjatywę AWPL-ZChR wsparcia instytucji sołtysa

Projekt uchwały z programu wyborczego Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin, który zapewnia znacząco większe kompensaty kosztów działalności sołtysów został w pierwszym czytaniu,  5 maja, poparty przez Radę rejonu wileńskiego.
 
W bieżącym tygodniu projekt uchwały został rozpatrzony w Komitetach Ekonomiki i Finansów oraz Praworządności i Rozwoju Samorządu. Komitet Praworządności i Rozwoju Samorządu przytaknął inicjatywie AWPL-ZChR jednogłośnie.

W ostatecznym wariancie projektu przez komitet Ekonomiki i Finansów zostały wniesione poprawki, które przewidują, że od 1 lipca do końca bieżącego roku każdy sołtys maksymalnie będzie mógł skorzystać z kompensaty do 200 euro miesięcznie, od roku 2024 – do 0,2 wynagrodzenia przeciętnego miesięcznie.

Projekt został zaaprobowany przez komitet Ekonomiki i Finansów zawdzięczając radnym AWPL-ZChR, ponieważ radni z opcji konserwatystów i partii socjaldemokratów głosowali przeciw i nie reagując na argumenty inicjatorów projektu, że to są pieniądze dla wspólnot, aktywniejszej działalności sołtysów oraz dalszego zbliżania samorządności do mieszkańców.

Rada rejonu wileńskiego w ostatnim czytaniu pochyli się nad projektem wsparcia dla instytucji sołtysów na posiedzeniu 9 czerwca.