Menu / szukaj

Pracowite i owocne pierwsze tygodnie pracy radnych rejonu wileńskiego

W piątek, 21 kwietnia, odbyło się pierwsze posiedzenie Rady rejonu wileńskiego, na której radni i mer złożyli przysięgi. Na tym posiedzeniu zostały utworzone pięć komitetów Rady, we wszystkich komitetach radni AWPL-ZChR stanowią większość.
 
Podczas pierwszych tygodni pracy radnych zostały zorganizowane posiedzenia pięciu komitetów: Komitetu ds. Wsi, Gospodarki Lokalnej i Planowania Terytorialnego, Komitetu Oświaty, Kultury, Sportu i ds. Młodzieży, Komitetu Ochrony Zdrowia, Rodziny i ds. Socjalnych, Komitet Praworządności i Rozwoju Samorządu, oraz Komitetu Ekonomiki i Finansów.

Oprócz omówionych spraw bieżących, podczas posiedzeń komitetów zostało wybrane kierownictwo komitetów.

Przewodniczącym Komitetu ds. Wsi, Gospodarki Lokalnej i Planowania Terytorialnego został radny z ramienia AWPL-ZChR Tadeusz Andrzejewski, Komitetem Oświaty, Kultury, Sportu i ds. Młodzieży będzie kierowała wieloletnia mer rejonu wileńskiego, obecnie radna z ramienia AWPL-ZChR Maria Rekść, Komitetem Ochrony Zdrowia, Rodziny i ds. Socjalnych – radna z ramienia AWPL-ZChR Krystyna Boroszko, Komitetem Praworządności i Rozwoju Samorządu – radna z ramienia AWPL-ZChR Teresa Dziemieszko, Komitetem Ekonomiki i Finansów – Komitetem Ekonomiki i Finansów – radny z ramienia AWPL-ZChR Zygmunt Żdanowicz.

W najbliższy piątek Rada rejonu zatwierdzi ostateczny skład komitetów.

2023-05-04