Navigate / search

Antradienį, kovo 22 d., – mitingas prie JAV ambasados

Kovo 17 d. apie 1 000 žmonių atvyko į mitingą prie Vilniaus miesto savivaldybės, skirtą apginti tautinių mažumų mokyklas, kurioms gresia reorganizacija arba uždarymas.
Mitingo organizatoriai – Lietuvos lenkų mokyklų tėvų forumas, komitetai tautinių mažumų mokykloms apginti ir tautinių mažumų mokyklų streiko komitetai – pranešė apie naują mitingą ginti tautinių mažumų švietimą, kuris vyks antradienį, kovo 22 dieną 15 val. prie Jungtinių Amerikos Valstijų ambasados Vilniuje.

Mitingo rengėjai teigia, kad protesto akcija nėra nukreipta prieš kažką, o skirta engiamam mažumų švietimui apginti.

„JAV yra laikomos didžiausiu ir įtakingiausiu pasaulyje demokratijos ir žmogaus teisių gynėju, garantu“, – sprendimą piketuoti prie Amerikos diplomatinės atstovybės aiškina organizatoriai. Lenkų bendruomenės atstovai pareiškė, kad, jei ligšioliniai protesto veiksmai neduos laukiamo rezultato, bus rengiami kiti protestai.

Lenkų tautybės Lietuvos piliečiai prašys JAV ambasadorės apginti tautinių mažumų švietimą Vilniaus mieste ir protestuos prieš Vilniaus miesto dabartinės valdančiosios koalicijos vykdomą nacionalistinę švietimo politiką, taip pat protestuos prieš diskriminaciją kitose srityse, pvz., nuosavybės ir žemės grąžinimo teisėtiems savininkams Vilniaus krašte.

Per piketą planuojami ugdymo įstaigų bendruomenių atstovų pasisakymai, pranešimai bei peticijos su prašymu stabdyti diskriminaciją ir apginti tautinių mažumų teises Lietuvoje JAV diplomatinės misijos Lietuvoje vadovei įteikimas.

Vilniaus miesto savivaldybės administracija leido šiandien surengti piketą, kuris bus surengtas kovo 22 dieną 15 val. prie JAV ambasados Vilniuje.

www.L24.lt

2016-03-21