Menu / szukaj

We wtorek, 22 marca, wiec przy ambasadzie USA w Wilnie

Około tysiąca osób zgromadziło się 17 marca przed gmachem samorządu stołecznego, by stanąć w obronie zagrożonych degradacją bądź likwidacją szkół mniejszości narodowych.
Organizatorzy wiecu – Forum Rodziców Szkół Polskich na Litwie, Komitety Obrony Szkół Mniejszości Narodowych oraz Komitety Strajkowe Szkół Mniejszości Narodowych – zapowiedzieli kolejny wiec w obronie oświaty mniejszości narodowych, który odbędzie się 22 marca o godz. 15.00 przy Ambasadzie USA w Wilnie.

Organizatorzy akcji protestacyjnej twierdzą, że wiec nie jest skierowany przeciw komukolwiek, tylko jest organizowany w celu obrony uciskanego szkolnictwa mniejszości narodowych.

„USA są uważane za największego i najbardziej wpływowego obrońcę i gwaranta wartości demokratycznych i praw człowieka na świecie” – decyzję o zorganizowaniu pikiety przy amerykańskiej placówce dyplomatycznej tłumaczą organizatorzy wiecu. Przedstawiciele polskiej społeczności oświadczyli, że, jeśli dotychczasowe protesty nie przyniosą pożądanego efektu, będą organizowane kolejne.

Litewscy obywatele narodowości polskiej będą zabiegali u ambasadora USA o obronę oświaty mniejszości narodowych w Wilnie, wyrażą swój sprzeciw wobec prowadzonej przez obecną koalicję rządzącą w Wilnie polityki nacjonalistycznej, będą protestowali przeciwko dyskryminacji w innych dziedzinach, np. w procesie zwrotu własności i ziemi prawowitym właścicielom na Wileńszczyźnie.

Podczas pikiety mają być wygłoszone przemówienia przedstawicieli społeczności placówek oświatowych, szefowej amerykańskiej misji dyplomatycznej na Litwie ma być wręczona petycja z prośbą o przeciwdziałanie dyskryminacji i obronę praw mniejszości narodowych na Litwie.

Administracja m. Wilna wydała dzisiaj zezwolenie na zorganizowanie pikiety, która odbędzie się 22 marca o godz. 15.00 przy Ambasadzie USA w Wilnie.

www.L24.lt

2016-03-21