Menu / szukaj

Radni rejonu wileńskiego przyjęli uchwały budżetowe, zatwierdzili strategiczny plan działań oraz regulamin rady

13 kwietnia przed południem w siedzibie Samorządu Rejonu Wileńskiego obradowała 31-osobowa Rada. Radni rejonu wileńskiego, których większość stanowią przedstawiciele AWPL-ZChR, przyjęli uchwały budżetowe, zatwierdzili strategiczny plan działań oraz regulamin rady.
 
Radni pochylili się nad sprawami budżetowymi

Radni, uwzględniając wnioski administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego, gmin i instytucji budżetowych, głosowali za redystrybucją środków w budżecie na rok 2023.

Środki na funkcje samodzielne samorządu zwiększono tym samym o ponad 3,5 mln euro, z czego dla administracji Samorządu – o ponad 790 tys. euro, gmin – ponad 1,65 mln euro, dla placówek socjalnych – o blisko 68 tys. euro, kulturalnych – o 1 mln 65 tys. euro, oświatowych – o blisko 13 tys. euro. Pieniądze te zostaną skierowane na m.in. projekty inwestycyjne oraz remont dróg i ulic.

Na mocy uchwały Rady więcej środków trafi m.in. do Domu Opieki Socjalnej w Kosinie (15 tys. euro) oraz Centrum Kryzysowego Matki i Dziecka w Kowalczukach (14 tys. euro).

Zatwierdzono strategiczny plan działań na l. 2023-2025

Radni zatwierdzili strategiczny plan działań Samorządu Rejonu Wileńskiego na l. 2023-2025. W oparciu o dokument ten organizowana będzie działalność samorządu i realizowany jego budżet.

Zatwierdzony dzisiaj dokument ma na celu realizację strategicznego planu rozwoju rejonu wileńskiego w l. 2016-2023, który wyróżnia 3 obszary rozwoju:

– zapewnienie dla mieszkańców wysokiej jakości usług oświatowych, socjalnych i spędzania czasu wolnego

– stworzenie przychylnych warunków do rozwoju biznesu i turystyki

– zrównoważony rozwój terytoriów oraz systemowy rozwój infrastruktury.

Lepsze reprezentowanie interesów właścicieli mieszkań, bardziej przejrzyste wykorzystanie pieniędzy na dogląd bloków

Radni określili maksymalne taryfy doglądu systemów grzewczych i węzła grzewczego w domach wielomieszkaniowych. Nowe stawki będą obowiązywały przez 3 lata.

Celem zmian jest dążenie do stworzenia warunków dla administratorów do należytej organizacji i przeprowadzenia doglądu technicznego bloków, zapewnienie interesów właścicieli i mieszańców do efektywniejszego i bardziej przejrzystego wykorzystania ich środków pieniężnych.

We wsi Kosina – nowa przestrzeń dla dzieci

Radni przyjęli uchwałę w sprawie sformowania we wsi Kosina (gmina Kowalczuki) działki o powierzchni 0,083 ha, na której urządzony będzie placyk zabaw dla dzieci.

Większość radnych głosowała za nowym Regulaminem Rady

1 kwietnia tego roku weszła w życie nowa redakcja Ustawy o samorządzie terytorialnym, która wymusiła również wniesienie zmian do Regulaminu Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego.

Regulamin Rady jest podstawowym wewnętrznym aktem prawnym Rady Samorządu, który określa strukturę Rady Samorządu, kompetencje i funkcje instytucji Rady, ich relacje dwustronne oraz stosunki z administracją samorządu, procedury, uprawnienia radnych.

Zatwierdzony dzisiaj przez większość radnych regulamin jest zgodny z nową Ustawą o samorządzie terytorialnym, określa tryb przyjmowania uchwał, precyzuje podstawowe formy działalności Rady i zakres odpowiedzialności.

Zasadnicze zmiany, które zaszły w nowym regulaminie, dotyczą organizowania posiedzeń Rady, procesu stanowienia prawa w Radzie, a także wynagrodzenia za pracę członków komitetów Rady, jej komisji oraz radnych.

Mając na uwadze zasadnicze zmiany, jakie zaszły w Ustawie o samorządzie terytorialnym, a także mając na celu możliwie najskuteczniejsze reprezentowanie interesów mieszańców nowy regulamin przewiduje, że posiedzenia Rady odbywać się będą co 3 tygodnie, w piątek, o ile ten najwyższy organ władzy w samorządzie nie postanowi inaczej. Nowy dokument określa również warunki i tryb odbywania posiedzeń zdalnych i tradycyjnych, zasadnicze funkcje przewodniczącego posiedzenia, sekretarza oraz referentów frakcji.

W oparciu o nowe brzmienie Ustawy o samorządzie terytorialnym nowy regulamin Rady reguluje również tryb przedkładania zagadnień do rozpatrzenia, a także czas zadawania pytań i udzielania odpowiedzi.

Mając na celu doskonalenie procesu przyjmowania uchwał w nowym regulaminie oddzialone zostały etapy wnoszenia projektów uchwał i ich przyjmowania. Jeśli zagadnienie będzie miało charakter pilny, regulamin przewiduje zrealizowanie obu etapów stanowienia prawa (wniesienie i przyjęcie) podczas jednego posiedzenia Rady.

Nowy regulamin wejdzie w życie wraz z początkiem nowej kadencji władz samorządowych – 21 kwietnia tego roku.

2023-04-13