Menu / szukaj

Józef Rybak i Waldemar Śliżewski – wicemerami rejonu solecznickiego

12 kwietnia uroczyście rozpoczęła pierwsze obrady Rada Samorządu Rejonu Solecznickiego kadencji 2023- 2027. Ślubowanie złożyło 25 radnych, wybranych z list wyborczych Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin, Partii Pracy i Partii Socjaldemokratycznej. Uroczyste ślubowanie złożył też mer rejonu solecznickiego Zdzisław Palewicz, który podczas wyborów merów zebrał 80 proc. głosów.
 
Pierwszej części posiedzenia przewodniczyła Rita Pechovska, przewodnicząca Komisji Okręgu Wyborczego Rejonu Solecznickiego nr 43, która przedstawiła wyniki wyborów oraz skład nowo wybranej Rady Samorządu Rejonu Solecznickiego.

W tej kadencji mieszkańców rejonu solecznickiego reprezentować będzie 21 radnych z ramienia Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin, 3 przedstawicieli Partii Pracy i jeden radny, reprezentujący Partię Socjaldemokratyczną. Po raz pierwszy do Rady Samorządu Rejonu Solecznickiej zostali wybrani: Mečislovas Butrim, Anžela Dailidko, Krzysztof Gotowiecki, Robertas Kovgeris, Andžej Kulevičius, Waldemar Nowickij, Waldemar Śliżewski, Ivan Stančik, Beata Zarumna.

Radni składali ślubowanie według alfabetu:

Bojarun Irena
Bandalewicz Anton
Butrimas Mečislovas
Dailidko Andžela
Gotowiecki Krzysztof
Gudač Natalja
Jesvilienė Anna
Jurgo Grzegorz
Kovgeris Robertas
Kulevičius Andžej
Narkun Marius
Nowickij Waldemar
Obłoczyński Edgar
Rybak Józef
Romanowski Tadeusz
Rudzis Tadeusz
Sinkiewicz Jadwiga
Sławińska Krystyna Maria
Śliżewski Waldemar
Stančik Ivan
Stonkus Gerardas
Ščerbaitė Alicija
Tomaszewicz Henryk
Wojciechowicz Jarosław
Zarumna Beata.

Przewodnicząca Komisji Okręgu Wyborczego Rejonu Solecznickiego nr 43 wręczyła radnym legitymacje.

Do nowych radnych zwrócił się mer Zdzisław Palewicz, zapraszając ich do odpowiedzialnej, konstruktywnej pracy i wspólnego rozwiązywania problemów.

„Czekają nas nowe zadania, które wspólnie podejmiemy. Dziękuję mieszkańcom za ogromne zaufanie. Praca Rady i mera muszą stać się przykładem skutecznego rozwiązywania problemów. Liczę na konstruktywną współpracę z każdym członkiem Rady: zarówno większością, jak i opozycją. Gospodarka, edukacja, służba zdrowia, sprawy społeczne, kultura i bezpieczeństwo – wszystko to i wiele innych spraw to nasza wspólna odpowiedzialność. Ludzie oczekują sprawnej pracy, ja jako mer jestem gotów wysłuchać, szukać kompromisu i w miarę możliwości pomóc w realizacji propozycji” – powiedział mer Zdzisław Palewicz.

Podziękował również Komisji Okręgu Wyborczego Rejonu Solecznickiego nr 43 i dzielnicowym komisjom wyborczym, które przez cały okres wyborczy pracowały uczciwie i odpowiedzialnie.

Pierwszemu posiedzeniu nowej Rady przewodniczył mer rejonu solecznickiego Zdzisław Palewicz. W porządku obrad znalazły się m.in. kwestie liczby stanowisk urzędników zaufania politycznego i mianowania wicemerów. Zatwierdzono projekt decyzji o utworzeniu ośmiu stanowisk urzędników zaufania politycznego. Zgodnie z nową ustawą o samorządzie terytorialnym mer zgłosił dwóch kandydatów na stanowiska wicemerów – Józefa Rybaka i Waldemara Śliżewskiego. Ich kandydatury zostały przyjęte jednogłośnie.

Józef Rybak – doświadczony polityk, były mer rejonu solecznickiego, wieloletni dyrektor administracji samorządu rejonu solecznickiego. Posiada dwa wyższe wykształcenia – pedagogiczne i prawnicze. Z nim pracować będzie rozpoczynający karierę polityczną Waldemar Śliżewski, prawnik z wykształcenia.

Mer Zdzisław Palewicz podziękował również dla byłej wicemer Anny Jesvilienė za odpowiedzialną pracę i rzetelne wykonywanie obowiązków w poprzedniej kadencji.

Kolejne posiedzenia Rady rejonu solecznickiego odbędzie się 19 kwietnia.

Jak informowaliśmy, AWPL-ZChR w ostatnich wyborach do rad samorządowych znacząco poprawiła wyniki z roku 2019 zdobywając 62359 czyli 5,5% głosów w skali kraju, o 3 tys. więcej niż w roku 2019 i o 7 tys. niż w ostatnim głosowaniu w wyborach sejmowych 2020 roku. Zdobyła 57 mandatów, o 3 więcej niż poprzednio: w rejonie solecznickim 21/25 radnych, w rejonie wileńskim 18/31, w Wilnie 7/51, w Trokach 6/25, w rejonie święciańskim i w Wisaginii po 2/25 i 1/21 w rejonie szyrwinckim, gdzie w ubiegłej kadencji mandatów nie miała. Zdzisław Palewicz wygrał wybory mera z 80% poparciem w pierwszej turze. Niestety po niewolnych i nieuczciwych wyborach drugiej tury w rejonie wileńskim Waldemarowi Urbanowi zablokowano zwycięstwo. W pierwszej turze Waldemar Urban otrzymał tyle samo głosów jak 6 kandydatów razem wziętych. Po odrzuceniu uzasadnionego wniosku o przeliczenie głosów VRK stwierdziła, że kandydat AWPL-ZChR otrzymał 49,5% głosów. W rejonie wileńskim wg. ostatniego spisu ludności mieszka 42% Polaków.

2023-04-12