Menu / szukaj

Walne zebranie AWPL-ZChR i zgodne decyzje w Nowych Święcianach

W dniu 17 listopada br. w Domu Polskim w Nowych Święcianach odbyło się walne zebranie AWPL-ZChR Oddziału Święciańskiego, podczas którego omówiono wiele istotnych dla rejonu i jego mieszkańców spraw.
 
Posiedzenie, na które przybyło 40 z 62 członków partii rejonu, prowadziła Alicja Pieślak – zastępca przewodniczącego AWPL-ZChR Oddziału. Sekretarzem obrad była Anna Łastowska – prezes Święciańskiego Oddziału ZPL.

Ważnym punktem harmonogramu tej konferencji był wybór prezesa AWPL-ZChR Oddziału Święciańskiego. Jednogłośnym głosowaniem został nim Edward Jedziński – dyrektor Domu Polskiego w Nowych Święcianach.
Podczas konferencji zostały omówione priorytetowe sprawy i ważne nie tylko dla Polaków, ale również dla wszystkich mieszkańców rejonu święciańskigo, problemy. Zdaniem AWPL-ZChR niezwykle ważnym zadaniem jest poprawa opieki zdrowotnej w rejonie. Zdaniem Edwarda Jedzińskiego jest to możliwe. Jeszcze w 2015 roku były plany sprowadzenia dobrych wykwalifikowanych lekarzy, podniesienia ich wynagrodzenia. Jednak temu byli przeciwni oponenci partii w Radzie Samorządu Rejonu Święciańskiego. Inne ważne sprawy, o które należy dbać – remont dróg, jak też dbanie o polską oświatę.

W walnym zebraniu uczestniczył prezes ZPL i AWPL Waldemar Tomaszewski, który pogratulował nowemu prezesowi jednomyślnego wyboru i życzył owocnej pracy na tym stanowisku oraz godnego reprezentowania Polaków rejonu święciańskiego.

Europoseł podczas swego wystąpienia poruszył niezwykle ważne tematy. Omówił codzienne troski mieszkańców tego rejonu, jak też sprawy dotyczące polskiej mniejszości narodowej. Przedstawił też najbliższe prace i zadania organizacji, odpowiedział na pytania zebranych.

„Ten teren jest ważny dla polskości. Więc należy starać się tę polskość tu wzmacniać. Naszym zadaniem jest zadbanie o zachowanie języka polskiego w szkolnictwie i przestrzeni publicznej” – powiedział Waldemar Tomaszewski. Europoseł wystąpił również z ideą, aby w murach Domu Kultury Polskiej w Nowych Święcianach, do budowy którego mocno się osobiście przyczynił, powstała polska szkoła początkowa. W sytuacji braku przychylności polskości obecnych władz rejonu może być to szkoła prywatna. Pan Tomaszewski również podał przykład Józefa Piłsudskiego, który wielkie czyny rozpoczynał właśnie od słowa i planowania. Także zwrócił uwagę na przykład Domu Polskiego w Nowych Święcianach, który powstał, aby służyć Polakom rejonu święciańskiego. Budowa tego domu również miała początek od idei i nie do końca realnych słów.

Waldemar Tomaszewski swoim przemówieniem dodał wszystkim otuchy, pogratulował determinacji, bowiem wiadomo, jak niełatwa jest sytuacja Polaków w rejonie święciańskim. Zapewnił, że wszelkie starania na rzecz polskości i dbania o dobro mieszkańców rejonu będą przez niego nadal aktywnie wspierane. Zaprosił też na uroczystości 155-lecia urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego do Zułowa, które odbędą się w poniedziałek, 5 grudnia.

2022-11-27