Menu / szukaj

Jutro w Europarlamencie już drugi raz w tym roku obrady o dyskryminacji polskiej oświaty na Litwie

W czwartek, 24 listopada, w Parlamencie Europejskim w Strasburgu odbędzie się posiedzenie Intergrupy ds. Tradycyjnych Mniejszości Narodowych i Językowych. Na wniosek posła do PE Waldemara Tomaszewskiego europosłowie omówią po raz drugi na posiedzeniu sytuację mniejszości narodowych na Litwie, które stanowią znaczną część mieszkańców kraju.
 
W marcu bieżącego roku kierownictwo Intergrupy Loránt Vincze, Kinga Gal, Francois Alfonsi napisało odezwę do wiecujących Polaków i wystosowało apel do litewskich władz w obronie oświaty. Jutro europosłowie zajmą się naruszaniem przez obecne władze Litwy praw mniejszości narodowych, co jest niezgodne ze standardami międzynarodowymi oraz prawem europejskim, a zwłaszcza z Konwencją ramową Rady Europy o ochronie mniejszości narodowych, którą Republika Litewska bez wyjątków podpisała i ratyfikowała w 2000 roku.

W sposób szczególny europosłowie zajmą się prawami językowymi i oświatowymi mniejszości narodowych na Litwie. Na prośbę współprzewodniczących Intergrupy dyskusja zostanie poprzedzona wystąpieniem i zreferowaniem sprawy przez europosła Waldemara Tomaszewskiego. Na zakończenie posiedzenia europarlamentarna intergrupa zaplanowała wydanie oświadczenia, które wezwie władze Litwy do przestrzegania praw mniejszości narodowych.

Na omówienie tego tematu zaplanowano 40 minut: 15 minut na przedstawienie kwestii i kolejnych 25 minut na dyskusje w kwestii sformułowania oświadczenia, które ma objąć m.in. problem szkolnictwa mniejszości narodowych oraz używania języków ojczystych mniejszości narodowych jako oficjalnych w przestrzeni publicznej (wielojęzyczność).

2022-11-23