Menu / szukaj

„Polskość jest wyzwaniem i zadaniem dla nas wszystkich”. Życzenia świąteczne składają liderzy polskiej społeczności na Litwie

Życzenia dla Polaków z okazji Święta Niepodległości Polski składają liderzy polskiej społeczności na Litwie.
 
Dzisiaj obchodzimy 104. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Po przeszło wiekowej niewoli, rozdarciu naszej Ojczyzny przez trzy agresywne mocarstwa – Naród Polski, wychowany na tradycjach zrywów patriotycznych, literaturze służącej ku pokrzepieniu serc, wierny hasłu „Bóg, Honor, Ojczyzna”, wykorzystał dziejową szansę, jaką dawało wykrwawienie się zaborców w wielkiej wojnie – nie łudząc się co do tego, że ktoś nam wolność podaruje – kolejną ofiarą krwi wywalczył wolność.

Polska – niepodległa i demokratyczna – znów istnieje na mapie świata.

Dziś, obchodząc chlubną datę, w obliczu wielorakich zagrożeń współczesnego świata – Naród Polski, ten zamieszkały w Macierzy i rozsiany po całym świecie – 60 milionów Polaków siłą swego ducha, wiary katolickiej, patriotyzmu, będąc solidarny zdolny jest obronić nasze wartości, zadbać o to, by Polska pozostawała krajem wolnym, demokratycznym, prężnie rozwijającym się, jak też wiernym tradycji naszych ojców.

Polskość jest wyzwaniem i zadaniem dla nas wszystkich. Polacy na Litwie na przestrzeni wiekowych dziejów naszej Ojczyzny byli wierni polskości i przekazują tę wierność kolejnym pokoleniom, pielęgnując wszystko to, co stanowi chlubny dorobek naszej Ojczyny i Narodu.

Z okazji Święta Niepodległości Polski życzę wszystkim Polakom bycia dumnymi z polskości.

Waldemar Tomaszewski, prezes Związku Polaków na Litwie

***

W Dniu Narodowego Święta Niepodległości pragniemy złożyć najlepsze życzenia wszystkim Rodakom na Litwie.

Cieszmy się z Niepodległości naszej Macierzy, bądźmy dumni z jej wspaniałej historii, osiągnięć naszych przodków i dbajmy o zachowanie swojej tożsamości narodowej, kultury i języka!

Rita Tamašunienė

Czesław Olszewski

Posłowie Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin na Sejm Republiki Litewskiej

***

Drodzy Rodacy,

już po raz 104. my, Polacy na Litwie, nierozerwalna część wielomilionowego Narodu Polskiego, obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości. Ten szczególny dzień celebrujemy razem z Polską i milionami Rodaków rozsianymi po całym świecie.

Dzisiaj wspominamy bohaterów, w tym tych bezimiennych, poległych w walce o wolność – to dzięki im Polska i Naród Polski mogą cieszyć się wolnością i nazywać się wolnymi.

Drodzy Rodacy, wzywam dzisiaj bardzo mocno o poszanowanie dla naszych rodzimych tradycji, kultury i języka, o pieczołowitą dbałość o wszystko, co polskie – jest to bowiem nasze patriotyczne zobowiązanie wobec przyszłych pokoleń Rodaków.

Życzę, by pokój i spokój panowały nie tylko na Wileńszczyźnie, w Polsce, w regionie, ale również na całym świecie. Życzę szacunku wzajemnego i życzliwości każdego dnia. Cieszmy się z wolności i pielęgnujmy ją na co dzień

Z wyrazami szacunku i najlepszymi życzeniami świątecznymi!

Maria Rekść

Mer Samorządu Rejonu Wileńskiego

***

Niepodległość – to święto jedności narodu. Święto Niepodległości Polski to ważny dzień dla każdego Polaka niezależnie od miejsca jego zamieszkania. To ważny dzień dla nas – mieszkańców rejonu solecznickiego, gdzie od wieków brzmi polska mowa i kultywowane są polskie tradycje.

Serdecznie Państwu gratuluję, że mimo wielu obowiązków dnia codziennego udaje się Państwu zachować swój język i obyczaje, pielęgnować wiarę i patriotyzm.

Życzę, aby mogli się Państwo cieszyć wolnością, swobodą poglądów, języka i wyznania. Aby Święto Niepodległości dodawało inspiracji i wiary w lepszą przyszłość.

Cieszmy się świętem Polski wolnej i niepodległej.

Cieszmy się własnym suwerennym państwem – najwyższym dobrem narodu.

Niech niepodległość trwa nieprzerwanie.

Mer rejonu solecznickiego Zdzisław Palewicz

2022-11-11