Menu / szukaj

Wspólne typowanie kandydatów przez koła terenowe ZPL, AWPL i „Macierzy Szkolnej”

Wybory samorządowe odbędą się na Litwie 5 marca 2023 roku. 7 października ruszyła kampania wyborcza przed wyborami. W jej trakcie m.in. rejestrowani są uczestnicy kampanii politycznej w wyborach, kandydaci, listy kandydatów.
 
Do udziału w wyborach zarejestrowała się również w ub. tygodniu partia parlamentarna Akcja Wyborcza Polaków na Litwie – Związek Chrześcijańskich Rodzin (AWPL-ZChR). Zgodnie z decyzją podjętą na wspólnym posiedzeniu Rady Naczelnej AWPL-ZChR, Zarządu Głównego ZPL i kierownictwa „Macierzy Szkolnej” w dniu 27 października br. kandydatów w marcowych wyborach samorządowych będą typowały koła terenowe tych organizacji. W związku z tym w końcu bieżącego tygodnia apel do prezesów kół i członków ZPL wystosował Waldemar Tomaszewski, prezes tej największej organizacji polskiej na Litwie.

Prezes zaznaczył, że władze samorządowe są dla Polaków na Litwie najbardziej istotne, bowiem są m.in. najbliżej człowieka i dobrze znają ich potrzeby.

„Akcja Wyborcza Polaków na Litwie – Związek Chrześcijańskich Rodzin, reprezentująca polską i inne mniejszości narodowe i ich interesy w samorządach oraz parlamencie, 19 października została zarejestrowana przez Główną Komisję Wyborczą w wyborach samorządowych jako samodzielny członek kampanii politycznej. W zbliżających się wyborach samorządowych wybierzemy władze lokalne, które dla nas – Polaków na Litwie – są najważniejsze, bowiem radni i merowie Wileńszczyzny służą naszym interesom, realizują nasze postulaty i podejmują pomocne mieszkańcom działania” – czytamy w apelu.

W piśmie zostały wypunktowane sprawy, które są oczkiem w głowie władz na Wileńszczyźnie.

„Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związkowi Chrześcijańskich Rodzin przed czterema laty się udało po raz kolejny bezapelacyjnie wygrać wybory na Wileńszczyźnie, została utrzymana pozycja lidera w okręgu wileńskim, w którym mieszka 1/3 obywateli Litwy. Pozytywne skutki wyniku wyborów można było odczuć w postaci parasola ochronnego w istotnych dla nas kwestiach, decydujących o stanie posiadania społeczności polskiej (np., w dziedzinie edukacji, kultury, dziedzictwa narodowego)” – wskazał w apelu prezes ZPL.

„30 grudnia br. mija termin oficjalnego zgłaszania kandydatów do rad samorządowych i w bezpośrednich wyborach merów. W związku z tym 27 października odbyło się wspólne posiedzenie Rady Naczelnej AWPL-ZChR, Zarządu Głównego Związku Polaków na Litwie oraz kierownictwa Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”. Na wspólnym posiedzeniu czołowych polskich organizacji zapadły decyzje o zwróceniu się do wszystkich kół terenowych ZPL, AWPL-ZChR i „Macierzy Szkolnej” z prośbą o zgłaszanie osób, które mogą wystartować na listach wyborczych AWPL-ZChR, by realizować umiejętności i talenty w służbie na rzecz lokalnych społeczności. Na posiedzeniu w trakcie dyskusji było akcentowano, że kandydat powinien cieszyć się szacunkiem i poważaniem wśród lokalnej społeczności, któremu także są bliskie wartości, które są zawarte w haśle Bóg-Honor-Ojczyzna” – czytamy w liście wystosowanym przez W. Tomaszewskiego do prezesów kół i członków ZPL.

W liście lider polskiej społeczności na Litwie zawarł również prośbę o zgłaszanie propozycji do powstającego właśnie programu wyborczego.

„Prosimy również o zgłaszanie swych postulatów do opracowywanego obecnie programu wyborczego samorządów Wilna, Kłajpedy i Wisagini, rejonów wileńskiego, solecznickiego, trockiego, szyrwinckiego, święciańskiego, jezioroskiego i ignalińskiego” – czytamy w apelu.

Do prezesów kół i członków ZPL, oprócz apelu, wysłane zostało ponadto sprawozdanie o wykonaniu programu wyborczego przez przedstawicieli AWPL-ZChR w kadencji 2019-2023 oraz lista innych ich prac i dokonań.

Całość apelu znajdą Państwo w załączniku poniżej.

2022-10-30