Navigate / search

Trakų liberalų ir konservatorių kova su Paluknio bendruomene

Nuo 2021 metų gruodžio mėn. kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė priėmė nutarimą dėl švietimo tinklo pertvarkos, Trakų rajono valdančiosios koalicijos politikai eilinį kartą pasinaudojo galimybe smogti Lietuvos ateities kartoms naikindami švietimą. Trakų rajone 2 mokyklos Paluknio Longino Komolovskio gimnazija ir Senųjų Trakų Andžejaus Stelmachovskio pagrindinė mokykla tai pajuto labiausiai. Šios mokyklos pagal liberalų ir konservatorių paruoštą Trakų rajono švietimo tinklo pertvarkos projektą turėjo tapti kitų mokyklų filialais. Kovo ir balandžio mėnesių Trakų rajono savivaldybės Tarybos posėdžių metu tam pritarė valdančiosios koalicijos tarybos nariai.
 

Tačiau mokyklų bendruomenės nenuleido rankų ir stojo ginti savo teises, visų pirma teisę į ugdymąsi gimtąja kalba arčiau namų. Tarybos sprendimai buvo apskųsti teismui, teismas ir vienu ir kitu atveju pritaikė apsaugos priemones. Bendruomenės ir jų nariai organizavo ne vieną susitikimą su Trakų rajono savivaldybės valdžios atstovais, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministre Jurgita Šiugždiniene, Seimo nariais, Seimo komitetų pirmininkais, organizavo piketus prie LR Vyriausybės, LR užsienio reikalų ministerijos, Lenkijos Respublikos ambasados, Čekijos Respublikos ambasados, kreipėsi raštais į skirtingas Lietuvos ir Lenkijos Respublikos institucijas su prašymu užtikrinti teisę į mokslą gimtąja kalba, kurią numato Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas.

Tėvai ir mokiniai kovodami už savo teises, ne kartą dalyvavo ir pasisakė Trakų rajono savivaldybės tarybos posėdžiuose. Rugpjūčio pabaigoje mokiniai ir tėvai buvo užtikrinti, kad šiemet galės tęsti mokslus savo mokyklose. Tačiau, mokinių ir tėvų lūkesčiai buvo sužlugdyti. Šių metų rugsėjo 6 dieną Trakų rajono savivaldybės neeilinės tarybos posėdžio metu, tarybos valdančioji dauguma pritarė IIIG ir IVG klasių nekomplektavimui Paluknio Longino Komolovskio gimnazijoje, nors dar rugpjūčio 25 dieną patvirtino nepilnus IIIG ir IVG klasių komplektus, vykdant bendrąjį ugdymo planą. Tuo pačiu iš anksto nuspręsdami ir būsimą Paluknio Medeinos gimnazijos likimą. Ir čia prasidėjo įdomiausi dalykai.

Rugpjūčio mėn. pabaigoje Paluknio mokyklos bendruomenė oficialiu raštu kreipėsi į Trakų rajono savivaldybės vadovus, kad užtikrintų gimnazinėse klasėse bendrojo ugdymo plano vykdymą. Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė rugpjūčio 31d. įsakymu leido abejoms Paluknio gimnazijoms vykdyti bendrojo ugdymo planą. Tačiau, tam pasipriešino Paluknio Medeinos gimnazijos direktorius priklausantis liberalų partijai bei Trakų rajono savivaldybės meras ir vicemeras, kur viename iš tarybos posėdžių informavo, kad yra Medeinos gimnazijos atsisakymas vykdyti bendrąjį ugdymo planą. Stipri ir vieninga Paluknio bendruomenė ieškojo aiškumo. Ir šioje situacijoje jo taip pat pasigedo. Suorganizavo keletą abiejų mokyklų bendruomenių susitikimų, kurių metu paaiškėjo, kad bendruomenė ir Paluknio Medeinos gimnazijos mokinių tėvai nieko nežino apie Paluknio Medeinos gimnazijai gręsiantį likimą, kad nevykdant bendrojo ugdymo plano, ateinančiais metais mokykla taip pat gali būti reorganizuota. Susirūpinę esama situacija tėvai organizavo parašų rinkimą, kuriais išreiškė savo valią ir sutikimą vykdyti bendrojo ugdymo planą. Tačiau, tam ypač didelį dėmesį skyrė Paluknio Medeinos mokyklos gimnazijos direktorius išsiuntęs laiškus mokyklos tėvams ragindamas nepasirašinėti už bendrojo ugdymo plano vykdymą. Trakų rajono savivaldybės meras Andrius Šatevičius viename iš socialinių tinklų parašė, kad Paluknio Medeinos mokyklos tarybos sprendimas turi didesnę svarbą negu bendruomenės parašai. Tačiau pasidomėjus, ar mokyklos taryba priiminėjo sprendimą dėl bendrojo ugdymo plano nevykdymo ir atsisakymo, paaiškėjo, kad mokyklos taryba šiemet nebuvo susirinkusi ir nesvarstė panašaus pobūdžio klausimų. Visa Paluknio bendruomenė rado abejoms mokyklos geriausią sprendimą, susitarė, kad jį tikrai galima įgyvendinti, tačiau meras Andrius Šatevičius su vicemeru Jonu Kietavičiumi pasitelkę bendrapartietį Paluknio Medeinos direktorių Vytautą Gustą nusprendė, kad geriau naikinti negu ieškoti kompromisų ir sutikti su bendruomenės lūkesčiais bei prašymais.

Trakų rajono savivaldybės liberalų ir konservatorių valdančiosios koalicijos vadovai meras Andrius Šatevičius ir vicemeras Jonas Kietavičius nepaisydami jokių teismo sprendimų ir pritaikytų apsaugos priemonių, nusprendė tautinės mokyklos naikinimą tęsti savo priemonėmis, pagal savo standartus. Rugsėjo 21 dieną meras Andrius Šatevičius atsiuntė Paluknio Longino Komolovskio gimnazijos drektorei Renatai Krasovskai raštą su nurodymu per vieną dieną išbraukti IIIG ir IVG klasių mokinius iš mokinių registro. Direktorei neturint teisinio pagrindo ir neišregistravus vaikų sekė patikrinimas, kuris buvo organizuotas rugsėjo pabaigoje, kur 3 asmenų komisija iš Trakų rajono savivaldybės be jokio išankstinio įspėjimo ir informavimo atvyko tikrinti mokyklos direktorės reikalaudami pateikti sutartys, įrodymus kaip buvo informuoti tėvai ir pan. Spalio pirmomis dienomis mokyklos direktorė sulaukė sekančio rašto, jau nuo Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorės Jolantos Abucevičienės, kuriame taip pat reikalaujama, kad mokiniai būtų išbraukti iš mokinių registro. Mokyklos direktorė išsiuntė atsakymą su klausimais, kaip nutraukti su mokiniais sutartis, kokiu pagrindu ir pan., kad visi jos veiksmai būtų teisėti. Mokyklos direktorė nesulaukusi jokių atsakymų į savo raštus-paklausimus š.m. spalio 18 dieną gavo mero potvarkį išbraukti IIIG ir IVG klasių mokinius iki spalio 26 dienos. Direktorė buvo įspėta ne vieną kartą, kad nevykdant mero potvarkio ir anksčiau siųstų dokumentų gali būti atleista iš darbo.

Po tokių drastiškų ir nesuprantamų, neteisėtų kelių mėnesių įvykių sekos ir Trakų mero bei vicemero kovos su savivaldybei priklausančia įstaiga ir jos direktore, sužinojome, kad Paluknio Longino Komolovskio direktorei suprastėjo sveikata ir ji šiuo metu yra nedarbingume.

Nepaisant to, kad mokyklos direktorė šiuo metu nedarbingume, Trakų rajono savivaldybės vadovai negalėjo laukti kol ji grįš pasveikusi ir spalio 26 dieną pakeitė mero potvarkį, kuriame nurodė, kad mokyklos direktorei nesant darbe, IIIG ir IVG klasių mokinius turi išbraukti direktorės pavaduotoja. Kaip informavo mokyklos administracija, vaikai išbraukti iš Paluknio Longino Komolovskio mokinių registro spalio 26 dieną, su mokiniais vienašališkai nutrauktos sutartys. Mokiniai šiuo metu renkasi, kur tęsti vidurinio ugdymo mokslus.

Kyla natūralus klausimas, kam naudinga kiršinti bendruomenę vadovaujantis ne teisės aktais ir bendruomenių prašymais, o asmeninėmis ambicijomis? Kieno interesus atstovauja Trakų rajono liberalas Andrius Šatevičius ir konservatorius Jonas Kietavičius? Bendruomenė įžvelgia politinio keršto aspektus. Trakų rajono savivaldybės vadovų ir valdančiosios liberalų-konservatorių koalicijos politinei jėgai visiškai nesvarbi jo rajono gyventojų ir vaikų ateitis. Vienas yra aišku, šiandien dėl politinės liberalų ir konservatorių valios stokos verkia ir kenčia Paluknio Longino Komolovskio gimnazijos vaikai, rytoj toje pačioje situacijoje atsidurs Paluknio Medeinos gimnazijos mokiniai. Tiek Trakų rajono savivaldybės meras Andrius Šatevičius, tiek vicemeras Jonas Kietavičius apie tai žino ir supranta, tačiau sprendimo nekeičia.

Paluknio bendruomenei nesuprantama, kodėl kovos objektu pasirinkta būtent jų bendruomenė. Šiuo metu, kai kaimyninėse šalyse vyksta karas, kai praktiškai visos šalys susikoncentravusios padėti ir paremti, kai visas Pasaulis susiduria su energetiniais ir finansiniais iššūkiais, Andrius Šatevičius ir Jonas Kietavičius toliau įnirtingai kovoja su bendruomenėmis ir nesutinka ieškoti kompromisų. Kodėl? Kam to reikia? Atsakymas vienas: valdžios troškimas, o Paluknio lietuvių ir lenkų bendruomenės nepalaiko jų nesąžiningos naikinimo politikos.

2022-10-28