Menu / szukaj

Rozpoczęły się Uroczystości Ponarskie. Kulminacją polskich uroczystości – Apel Pamięci i Msza św. w Ponarach w poniedziałek, 26 września

Zarząd Główny Związku Polaków na Litwie oraz Stowarzyszenie „Rodzina Ponarska” zapraszają w poniedziałek, 26 września, na Apel Pamięci do Ponar. 
Apel Pamięci i Msza św. w intencji pomordowanych Polaków, wszystkich 100 tysięcy ofiar straszliwego ponarskiego ludobójstwa, rozpocznie się o godz. 12.00.
Dojazdy do Ponar są organizowane w kołach i oddziałach ZPL. 
Zarząd Główny ZPL zamówił również autokar dla osób niezorganizowanych, który odjedzie w poniedziałek, 26 września, o godz. 11.00 od Domu Kultury Polskiej w Wilnie, ul. Nowogródzka 76.
 
Jak informowaliśmy na naszym portalu, Stowarzyszenie „Rodzina Ponarska” oraz Związek Polaków na Litwie organizują szeroko zakrojone Uroczystości Ponarskie. Wydarzenie to, upamiętniające Polaków zamordowanych w podwileńskich Ponarach podczas okupacji niemieckiej, organizowane jest od wielu lat.

Las ponarski był świadkiem zbiorowych egzekucji przeprowadzanych przez okupantów niemieckich i ich litewskich kolaborantów w latach 1941-1944. W tym roku mija 80. rocznica zabójstwa przez ponarskich oprawców młodzieży ze Związku Wolnych Polaków oraz uczniów i absolwentów wileńskich gimnazjów i liceów.

Kulminacyjną uroczystością tegorocznych obchodów będzie Apel Pamięci i wspólna modlitwa w Kwaterze Polskiej w Ponarach 26 września w południe.

Związek Polaków na Litwie za pośrednictwem tysięcy swoich członków i rzeszy sympatyków przyczynia się do ugruntowania polskości na Wileńszczyźnie i innych zakątkach naszego kraju.

Program uroczystości
upamiętniających ofiary zbrodni ponarskiej na Litwie
wrzesień 2022 r.

22 września 2022 r., czwartek

Godz. 9:30 – złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą prof. Kazimierza Pelczara przy ul. Połockiej w Wilnie i w Instytucie Raka, gdzie jest poświęcona Jemu sala oraz przy symbolicznym grobie Henryka Pilścia – harcerza i żołnierza AK na Cmentarzu Bernardyńskim (odśpiewanie kilku pieśni harcerskich) i na grobie Stefanii Janiczak żołnierza AK (matka Danuty Szyksznian).

Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przy bramie zlikwidowanego więzienia na Łukiszkach, gdzie byli więzieni Polacy przed wywózką na Ponary oraz przy dawnym gmachu KGB/NKWD – obelisk.

Godz. 14:30 – zwiedzenie Muzeum Okupacji i Walk o Wolność Mieszkańców Litwy (dawniej Muzeum Ludobójstwa) i Tuskulanum – Park Pamięci – miejsce pochówku osób straconych przez KGB w latach 1944-1947 (w tym żołnierzy AK).

23 września 2022 r., piątek

Godz. 10:00 – Msza św. w Ostrej Bramie

Godz. 12:00 – udział w centralnych Uroczystościach Dnia Zagłady Żydów na Litwie – pod Pomnikiem Żydowskim oficjalne składanie kwiatów przez Stowarzyszenie Rodzina Ponarska, złożenie kwiatów przed miejscem upamiętnienia Romów zamordowanych w Ponarach, zwiedzenie całego Memoriału Ponarskiego z Muzeum Ponarskim. Wizyta w Wojdatach – spotkanie z Polakami, dawnymi mieszkańcami Ponar, Białej Wace i Dolnych Ponarach – złożenie kwiatów pod Pomnikiem Powstańców Listopadowych.

24 września 2022 r., sobota

Godz. 10:30 – Zułów – złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przy Steli i Dębie Ponarskim oraz tablica pamiątkową – obeliskiem poświęconym marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu w 104. rocznicę odzyskania niepodległości. Zwiedzenie cmentarza i kościoła w Powiewiórce – miejscu chrztu marszałka (zapoznanie się z historią tego miejsca). Zwiedzanie ciekawych miejsc pamięci w Wilnie z przewodnikiem.

25 września 2022 r., niedziela

Godz. 10:30 – Msza św. w kościele pw. Ducha Świętego w Wilnie i złożenie kwiatów pod tablicą poświęconą ks. Romualdowi Świrkowskiemu – Ofierze Ponarskiej (zapoznanie się z jego wspaniałym życiorysem kapłańskim i pracy w strukturach Polskiego Państwa Podziemnego). Zwiedzanie Wilna – w tym Cmentarz Rossa (Mauzoleum Matki i Serca Syna), grób Kazimierza Sakowicza. Wyjazd do Nowej Wilejki pod Pomnik Zesłańców Syberyjskich – złożenie kwiatów i zapalenie zniczy.

26 września 2022 r., poniedziałek

Godz. 12:00 – uroczystości ponarskie w Kwaterze Polskiej – najpierw część oficjalna – przemówienia, Apel Pamięci, a potem Msza św. w intencji ofiar i sprawców mordu.

Godz. 16:30 – konferencja ponarska w Domu Polskim w Wilnie.

27 września 2022 r., wtorek

Godz. 10:00 – zwiedzanie Pałacu w Jaszunach.

Godz. 11:00 – konferencja Ponarska w Jaszunach.

2022-09-23