Menu / szukaj

Kolejny sukces Wileńszczyzny. Wiceprezes ZPL i AWPL Jarosław Narkiewicz został prezesem Rady Polonii Świata

W dniach 15-18 września w Wilnie odbyły się obrady Rady Polonii Świata – organizacji łączącej Polaków świata z 44 krajów na 6 kontynentach. W tym roku rolę gospodarza światowego, reprezentatywnego forum Polonii i Polaków za granicą pełnił Związek Polaków na Litwie.

Polacy zainaugurowali Kongres u stóp Matki Ostrobramskiej

Polacy świata zainaugurowali swój Kongres w czwartek 15 września Mszą św. w Kaplicy Matki Bożej Ostrobramskiej. Po wspólnej modlitwie odbyło się jego uroczyste otwarcie w Domu Kultury Polskiej w Wilnie.

Zjazd Polonii Świata zainaugurowała Msza Święta w Ostrej Bramie

„W imieniu Związku Polaków na Litwie, który ma zaszczyt pełnić rolę gospodarza Zjazdu Rady Polonii Świata, chciałbym serdecznie wszystkich przywitać. Już witaliśmy się u stóp Najświętszej Maryi Panny Ostrobramskiej na Mszy Świętej i, jak mówił przewodzący dzisiejszemu nabożeństwu ksiądz Tadeusz Jasiński, bardzo dobrze, że właśnie od tego zaczynamy, prosząc Pana Boga o wsparcie naszego Zjazdu i o pomyślność dla naszego narodu” – otwierając Kongres powiedział Waldemar Tomaszewski, prezes Związku Polaków na Litwie, wiceprzewodniczący Rady Polonii Świata.

„Pamiętamy słowa św. Augustyna, który mówił, że jeżeli Pan Bóg jest na pierwszym miejscu, wszystko jest na właściwym miejscu. Tak jest właśnie w naszym narodzie polskim – wielkim 60-milionowym narodzie. Tak się złożyło, że większa część mieszka w naszym państwie macierzystym, w naszej drogiej Polsce, a kolejne 20 milionów – poza granicami Macierzy – kontynuował prezes ZPL. – Niejeden wyjechał z własnej woli, na tzw. emigrację, ktoś musiał opuścić nasz kraj w wyniku prześladowań czy innych sytuacji, ale są też tacy, jak Polacy na Litwie, na Białorusi, na Ukrainie, na Łotwie – na tzw. Kresach, także na Zaolziu, którzy z Polski nigdy nie wyjeżdżali, ale niestety, na mocy zdrady jałtańskiej, Polska od nas wyjechała. To chyba symboliczne, że o tym dzisiaj mówię, bo dzisiejsze spotkanie wszystkich przedstawicieli naszego narodu, którzy z różnych powodów i przyczyn znaleźli się poza granicami dzisiejszej Polski, jest i symboliczne, i bardzo ważne, i bardzo wymowne”.

Europoseł wyraził nadzieję, że obrady będą owocne i raz jeszcze w imieniu ZPL przywitał wszystkich uczestników Zjazdu „na naszej pięknej Ziemi Wileńskiej”.

Prezes ZPL W. Tomaszewski przywitał delegatów i gości Zjazdu na uroczystej kolacji

„Wierni tradycji – gotowi na wyzwania XXI wieku” – to główny temat spotkania w Wilnie Polaków z całego świata. Jak podkreśliła Teresa Berezowsky z Kanady, przewodnicząca Rady Polonii Świata, polskie tradycje i obyczaje, kultura i język – to wartości, które organizacje polonijne, należące do Rady, starają się zachować w swoich krajach. Sporym wyzwaniem, które będzie omówione podczas Zjazdu, będzie działanie na przyszłość. „Bo przyszłość jest w rękach naszej młodzieży. Musimy jakoś kontynuować pracę, aby ta była atrakcyjna dla naszej młodzieży, aby młodzież chciała działać i mieszkać dalej z tą myślą, że jest się Polakiem. Co zrobić, żeby nasze organizacje się odmłodziły i były atrakcyjne na przyszłość? – rozważała Berezowsky. – Gdyby mnie ktoś spytał, kim ja jestem, to bym odpowiedziała, że jestem Kanadyjką z obywatelstwa, jestem matką, babcią, ciocią, itd., ale w sercu jestem Polką. I to jest coś, co musimy zachować w naszej młodzieży”.

O tym, że największym wyzwaniem Zjazdu i działalności organizacji polonijnych jest to, aby młodzież nie zatraciła polskości, mówił też Andrzej Dera, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Andrzeja Dudy. „Jestem zaszczycony, że podczas dzisiejszego wieczoru mogę reprezentować pana prezydenta Andrzeja Dudę, dla którego sprawy Polski, Polaków i Polonii w szczególności są zawsze ważne. Dlatego wprowadził taki bardzo dobry zwyczaj, że na wszystkich wyjazdach, gdy odwiedza poszczególne kraje, obowiązkowym punktem jest spotkanie z Polakami, tam mieszkającymi. Te spotkania ukazują, jak jest to ważne – mieć kontakt z Polską” – powiedział Dera.

„Największe wyzwanie Forum i Państwa działalności, by młodzież nie zatraciła polskości. Pan prezydent prosił mnie, abym Państwu podziękował za codzienną trudną pracę, służbę, misję, za wszystko, co Państwo robicie, aby zachować w waszych organizacjach, w waszych krajach polskość, dobre imię o Polsce” – mówił sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP.

Po oficjalnej części otwarcia delegaci i goście Zjazdu spotkali się na uroczystej kolacji powitalnej, wydanej przez europosła Waldemara Tomaszewskiego. Udział w przyjęciu wzięli m.in.: przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, minister Andrzej Dera, wicemarszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz, senatorowie Maria Koc i Wojciech Ziemniak, przewodniczący senackiej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą Kazimierz Michał Ujazdowski, prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Dariusz Piotr Bonisławski, prezes Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin dr Bogusław Rogalski, jak też pełniący rolę gospodarzy liderzy ZPL i AWPL: merowie rejonów wileńskiego i solecznickiego, Maria Rekść i Zdzisław Palewicz, posłowie na Sejm RL Czesław Olszewski i Rita Tamašunienė, wiceprezesi ZPL Edward Trusewicz, Jarosław Narkiewicz, Edyta Tamošiūnaitė.

Delegaci Rady Polonii Świata złożyli wieńce na Rossie i w Ponarach

Zjazd poprzedziło forum dyskusyjne

W piątek, 16 września uczestnicy zebrali się w Domu Kultury Polskiej w Wilnie na Forum dyskusyjnym, aby wymienić się cennymi doświadczeniami, opowiedzieć o swojej dotychczasowej działalności w trudnym czasie w trakcie i po pandemii COVID-19. Panele dyskusyjne objęły takie tematy jak: młodzież i harcerstwo, duszpasterstwo i tradycje chrześcijańskie, oświata i nauka, sport i turystyka, kultura i folklor, patriotyzm i polskie lobby.

W Forum na żywo wzięło udział około 100 delegatów z 29 krajów. Delegaci z następnych kilkunastu państw wzięli udział w Zjeździe poprzez połączenie zdalne.

Ogólnoświatowa organizacja, łącząca polskie organizacje z ponad 40 krajów na wszystkich kontynentach, powstała na mocy porozumienia w celu reprezentowania wspólnych interesów Polonii i Polaków za granicą. Zjazdy RPŚ odbywają się co 5 lat. To, że tego roku takie spotkanie odbywa się w Wilnie, jest wymownym świadectwem pozycji, jaką zajmuje Związek Polaków na Litwie wśród rozsianych po świecie Rodaków.

W trzecim dniu forum zjazd sprawozdawczo-wyborczy Rady Polonii Świata

W sobotę, 17 września, odbył się zjazd sprawozdawczo-wyborczy RPŚ, podczas którego między innymi wybrano nowego przewodniczącego. Przed dwoma miesiącami, gdy upływał termin zgłaszania kandydatów na prezesa RPŚ, Zarząd Główny ZPL, na wniosek prezesa Waldemara Tomaszewskiego, wytypował swego kandydata Jarosława Narkiewicza na to stanowisko. W wyborach na prezesa Rady Polonii Świata Jarosław Narkiewicz uzyskał 38 głosów, a Teresa Berezowsky – 34 głosy. W głosowaniu wzięło udział 72 delegatów. Tadeusz Adam Pilat, prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, wycofał się z kandydowania, popierając kandydata ZPL.

Jarosław Narkiewicz – to wieloletni dyrektor polskiej szkoły w Szklarach, kierownik wydziału oświaty w rejonie wileńskim, wieloletni poseł na Sejm z ramienia AWPL-ZChR, minister transportu i komunikacji w latach 2019-2020, wiceprezes ZPL i AWPL-ZChR.

Gratulacje tuż po wyborach prezesa Rady Polonii Świata J. Narkiewicza

Jarosław Narkiewicz po wyborze na prezesa podziękował delegatom zjazdu i osobiście liderowi Polaków na Litwie między innymi mówiąc: „Serdecznie dziękuję za zaufanie. Do końca maja nie rozpatrywaliśmy tego wyniku wyborów prezesa rady Polonii Świata, że może tak być. Ale w tym momencie chciałbym podziękować panu Waldemarowi Tomaszewskiemu, naszemu liderowi, prezesowi Związku Polaków na Litwie i Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin, któremu to ufamy, ufaliśmy i który jest w większości „winowajcą” tej dobrej pozycji Polaków na Litwie, ale i nie tylko. Będąc wiceprzewodniczącym Rady Polonii Świata bardzo dobrze sprawował tę funkcję i dobrze przekazywał innym informacje o nas. Dzięki, panie prezesie, za zaufanie i wydelegowanie mnie, jest to duży zaszczyt. Szanowni delegaci, wielkie dzięki tym, którzy mi zaufaliście i tym, którzy mieliście odmienne zdanie. Ale to zdanie nie jest przeciwko…”

Oprócz obrad na uczestników Zjazdu czekał w sobotę bogaty program kulturalny. Zgromadzeni w Wilnie Rodacy z całego świata oddali hołd i złożyli wieńce w Mauzoleum Matki i Serca Syna na Rossie oraz w Ponarach. W sobotę w Domu Kultury Polskiej odbył się ponadto koncert polskich zespołów, a w niedzielę uczestnicy Zjazdu wzięli udział w dożynkach w Solecznikach. Mieli również możliwość zwiedzania Wilna i okolic.

Polacy na Litwie gospodarzami wzorcowo zorganizowanego zjazdu Polonii Świata

Rada Polonii Świata – to federacja organizacji, zrzeszających Polonię i Polaków poza granicami Polski. Ta ogólnoświatowa organizacja, łącząca polskie organizacje z ponad 40 krajów na wszystkich kontynentach, powstała na mocy porozumienia w celu reprezentowania wspólnych interesów Polonii i Polaków za granicą.

Zjazdy RPŚ odbywają się co 5 lat. Zarząd Główny Związku Polaków na Litwie w ubiegłym roku zaproponował przeprowadzenie Zjazdu Polonii Świata w Wilnie, co zyskało aprobatę i w tym roku pełniło rolę gospodarza. Wszyscy delegaci i goście w swych relacjach okazywali zachwyt nad wysokim poziomem organizacji Zjazdu. Po mistrzowsku zorganizowane forum i także sam fakt, że odbyło się w Wilnie, jest wymownym świadectwem pozycji, jaką zajmuje Związek Polaków na Litwie wśród rodaków rozsianych po świecie.

Tygodnik Wileńszczyzny
22-28 września 2022