Navigate / search

Protestas prieš lenkų švietimo Lietuvoje diskriminavimą

Dėl dabartinės šalies liberalnacionalistinės valdžios vykdomo ir precedento neturinčio išpuolio prieš lenkų mokyklas Lietuvoje, kuriuo siekiama sunaikinti arba sumenkinti keliolikos lenkų mokyklų Vilniaus, Šalčininkų ir Trakų rajonuose statusą, įskaitant 8 gimnazijas: Medininkų šv. Kazimiero, Buivydžių Tadeušo Konvickio, Egliškių šv. Jono Bosko, Juodšilių šv. Uršulės Leduchovskos, Turgelių Povilo Ksavero Bžostovskio, Dieveniškių Adomo Mickevičiaus, Butrimonių Anos Krepštul bei Paluknio Longino Komolovskio, Vilniaus krašto švietimo bendruomenės rengia prie Čekijos Respublikos ambasados Vilniuje protesto ir paramos lenkų mokykloms akciją.
 
Nuo liepos 1 d. iki šių metų pabaigos Čekijos Respublika pirmininkauja ES Tarybai, koordinuodama įvairų užduočių vykdymą ir potencialių problemų sprendimą. Todėl ES Tarybos pirmininkės Čekijos balsas yra labai svarbus sprendžiant aktualius klausimus. Juolab kad Čekijos Respublika yra laikoma pavyzdžiu kalbant apie autochtoninių tautinių mažumų teisių užtikrinimą. Šioje šalyje tautinių bendrijų teisės yra pavyzdingai įgyvendinamos ir jų yra iš tikrųjų paisoma visose srityse, įskaitant švietimą, kultūrą, visuomeninį ir politinį gyvenimą.

Čekija užtikrina visas lenkų mažumos, tankiai gyvenančios Zaolzės rajone, teises, lenkų bendruomenė naudojasi gerai išvystyta švietimo lenkų kalba sistema ir yra geras pavyzdys, kaip Čekijos Respublika užtikrina tautinių mažumų teises ir pavyzdingai jas traktuoja.

Todėl labai tikėtina, kad ES Tarybai pirmininkaujanti Čekijos Respublika pateiks Lietuvos Respublikos Vyriausybei savo teigiamus sprendimus dėl tautinių mažumų teisių užtikrinimo, tuo pačiu apgins Lietuvos lenkus nuo diskriminacijos, įskaitant švietimo sritį.

Protesto ir paramos lenkų mokykloms akcija vyks ketvirtadienį, rugsėjo 15 d., 15.00 val. prie Čekijos Respublikos ambasados (Birutės g. 16, Žvėryno mikrorajonas Vilniuje).

Oficialų prašymą surengti 300 asmenų protesto akciją prie Čekijos Respublikos ambasados lenkų švietimo bendruomenės pateikė Vilniaus m. savivaldybei rugsėjo 7 d.

Organizatoriai pranešė, kad Vilniaus m. savivaldybė rugsėjo 8 d. išdavė oficialų leidimą surengti paramos lenkų mokykloms akciją rugsėjo 15 dieną 15.00-16.00 val. prie Čekijos Respublikos ambasados Žvėryne.