Navigate / search

LLRA ir koalicija „Valdemaro Tomaševskio blokas” vis stipresnė

Per pastaruosius savivaldybių tarybų rinkimus Lietuvos lenkų rinkimų akcija ir vėl patvirtino savo neprilygstamą poziciją Vilniaus regione ir buvo rekordiškai paremta šalyje bei, kas yra labai svarbu sostinėje, Vilniuje. Norint aiškiau pamatyti LLRA ir Rusų Aljanso koalicijos populiarumo augimą verta palyginti pastarųjų rinkimų rezultatus su vykusiais prieš kelis metus. Lentelėje apačioje pateikiame chronologine tvarka surašytus rinkimų rezutatus per pastaruosius 15 metų. Tai aiškiai atspindi augančią LLRA ir koalicijos „Valdemaro Tomaševskio blokas” jėgą.

Rinkimai

LLRA ir koalicijos „Valdemaro Tomaševskio blokas” surinktų balsų skaičius

Procentų skaičius gautas LLRA ir koalicijos arba LLRAkandidato šalies mastu
2000 m. – LR Seimo rinkimai 28641 2,0%
2002 m. – Savivaldybių
tarybų rinkimai
55586 3,9%
2004 m. – Rinkimai į Europos Parlamentą 68937 5,7%
2004 m. – LR Seimo rinkimai 45302 3,8%
2007 m. – Savivaldybių
tarybų rinkimai
57947 5,4%
2008m. – LR Seimo rinkimai 59237 4,8%
2009 m. – Respublikos Prezidento rinkimai 65255 4,7%
2009 m. – Rinkimai į Europos Parlamentą 46293 8,4%
2011 m. – Savivaldybių
tarybų rinkimai
76239 6,6%
2012 m. – LR Seimo rinkimai 79840 6,1%
2014 m. – Rinkimai į Europos Parlamentą 92108 8,1%
2014 m. – Respublikos Prezidento rinkimai 109659 8,4%
2015 m. – Savivaldybių
tarybų rinkimai*
90119 7,9%

* Savivaldybių tarybų rinkimuose LLRA ir koalicija iškėlė sąrašus ir gavo balsus 13 ir 60 Lietuvos savivaldybių.

LLRA Spaudos biuras

2015-03-10