Menu / szukaj

Partie parlamentarne, w tym AWPL-ZChR, podpisały nowe porozumienie ws. obronności

Dzisiaj w Sali Konstytucyjnej Sejmu Republiki Litewskiej doszło do uroczystego podpisania porozumienia partii parlamentarnych w sprawie wzmocnienia bezpieczeństwa narodowego i obronności Litwy. W imieniu Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin podpis złożył przewodniczący partii Waldemar Tomaszewski.
 
Porozumienie zakłada trzy najważniejsze kierunki działania: wzmocnienie Sił Zbrojnych Litwy, międzynarodowych gwarancji bezpieczeństwa i obronności, przygotowanie państwa do zbrojnego przeciwstawienia się agresji oraz reakcję na ataki hybrydowe.

W trakcie prac nad wspólnym dokumentem Akcja Wyborcza Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin postulowała o włączenie do Porozumienia zapisów dotyczących rozwoju obrony cywilnej państwa, własnego przemysłu zbrojeniowego oraz przestrzegania praw mniejszości narodowych, które zostały uwzględnione.

Jak podkreślają przedstawiciele AWPL-ZChR, sprawna obrona cywilna, która zapewnia racjonalne wykorzystanie zasobów ludzkich i sprzętowych w sytuacjach kryzysowych jest kluczowa dla ochrony ludności w warunkach jakiegokolwiek zagrożenia bezpieczeństwa państwa, zaś przemysł zbrojeniowy jest nie tylko kołem zamachowym wielu gospodarek świata, ale też gwarantuje dobre wykorzystanie środków przeznaczanych na obronność.

Z inicjatywy AWPL-ZChR do porozumienia włączono także zapisy o przestrzeganiu praw mniejszości narodowej zgodnie z Konwencją Ramową o ochronie mniejszości narodowych Rady Europy. Przedstawiciele partii niejednokrotnie podkreślali, że nie byłoby potrzeby uchwalania krajowych ustaw dotyczących przestrzegania praw mniejszości narodowych, gdyby były przestrzegane zapisy międzynarodowych umów i konwencji w zakresie ochrony praw mniejszości narodowych, podpisanych lub ratyfikowanych przez nasz kraj.

– Zapisy Konwencji Ramowej o ochronie mniejszości narodowych dotąd nie są w pełni na Litwie przestrzegane – powiedział Waldemar Tomaszewski, przewodniczący AWPL-ZChR.

W. Tomaszewski podkreślił, że zagwarantowanie prawnej ochrony mniejszościom narodowym zapewnia każdemu obywatelowi uczucie bezpieczeństwa, chroni przed niepotrzebnymi napięciami w społeczeństwie, co w czasie trwającej na Ukrainie wojny ma szczególne znaczenie.

Nowe porozumienie, zawarte w symbolicznym dniu 612. rocznicy bitwy pod Grunwaldem, będzie obowiązywało do 2030 roku.

2022-07-15