Menu / szukaj

W kwestii zwrotu ziemi – ważny projekt ustawy autorstwa AWPL-ZChR zaaprobowany przez Sejm

Na dzisiejszym posiedzeniu Sejm przyjął poprawki autorstwa Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin, dające możliwość otrzymania rekompensaty za nieodzyskaną ziemię w mieście w postaci działki leśnej na terenach wiejskich.
 
Wszyscy pretendenci, którym nie zwrócono ziemi lub jej części albo została ona zajęta na cele publiczne na terenie miasta lub która po 1 czerwca 1995 roku znalazła się w granicach miasta, mogą do 1 lutego 2023 roku zmienić swoją decyzję co do formy rekompensaty i ubiegać się o przyznanie równoznacznej działki leśnej z rezerwy lasów państwowych na terenach wiejskich. Każdy z pretendentów może też zmienić wcześniejszą decyzję co do formy rekompensaty w przypadku, jeżeli decyzja o restytucji ziemi została przyjęta lub nie lecz do dnia złożenia podania dot. formy rekompensaty nie została wykonana lub została wykonana tylko częściowo.

Jak podkreśla Rita Tamašunienė, poseł z ramienia AWPL-ZChR, decyzja ta umożliwi właścicielom ziemi uzyskania sprawiedliwego odszkodowania za grunty posiadane na terenach miejskich, które w swoim czasie zostały znacjonalizowane bądź bezprawnie przywłaszczone. Bo do tej pory tym osobom państwo oferowało groszowe rekompensaty pieniężne za utracone nieruchomości.

„Niestety w większości przypadków prawowici właściciele już nie doczekali się sprawiedliwej restytucji, ale ich potomkowie nadal są pretendentami i dlatego stworzenie dla nich możliwości wyboru i odzyskania tego, co było utracone, a nie otrzymania ponad 400-krotnie mniejszej rekompensaty pieniężnej, jest sprawiedliwym sposobem – powiedziała Rita Tamašunienė w Sejmie.  – Mamy nadzieję, że wielu obywateli, mając świadomość, że restytucja nie może trwać w nieskończoność, wybierze ten sposób i liczba osób, którym zwrócono ziemię, znacznie zwiększy się” – mówiła poseł.

Za przyjęciem zgłoszonej przez posłów Czesława Olszewskiego i Ritę Tamašunienė poprawki do ustawy głosowało 100 posłów, 1 był przeciwko, 8 wstrzymało się od głosu.

Poseł podkreśliła, że rekompensata za ziemię w mieście w postaci działki zalesionej już była oferowana w 2015 roku. Ta możliwość odszkodowania też pojawiła się dzięki staraniom AWPL-ZChR i skorzystało z niej około 800 obywateli.

Na żądanie posłów AWPL sejmowy Komitet ds. Wiejskich przygotował i w trybie pilnym zaaprobował na dodatkowym posiedzeniu ustawę o lasach. W ustawie tej znalazła się poprawka, że Służba Rolna ma poinformować pretendentów o możliwości wyboru formy rekompensaty do 1 lutego 2023 roku.

2022-06-28