Menu / szukaj

AWPL-ZChR broni w Sejmie kościoły przed niesprawiedliwymi decyzjami koalicji rządzącej

Sejm na dzisiejszym posiedzeniu w pierwszym czytaniu przyjął poprawki AWPL-ZChR zmniejszające ceny za elektryczność i gaz dla wspólnot religijnych.
 
Posłowie AWPL-ZChR Czesław Olszewski i Rita Tamašunienė jeszcze w kwietniu bieżącego roku złożyli poprawki do Ustaw o Energetyce Elektrycznej i Gazie Ziemnym, zaliczające wspólnoty religijne do grona odbiorców indywidualnych, nie, jak dotąd – przemysłowych, co doprowadziło do wielokrotnego wzrostu kosztów utrzymania kościołów i budynków parafialnych. Wtedy Sejm w pierwszym czytaniu poprawki odrzucił i zwrócił inicjatorom do dalszych prac.

Poprawki dotyczą obiektów sakralnych i ogólnego użytku znajdujących się w gestii tradycyjnych, uznanych przez państwo wspólnot religijnych.

Za poprawkami głosowało 57 posłów, 22 było przeciwko, 27 wstrzymało się od głosu.

„Zaliczenie kościołów i wspólnot kościelnych do odbiorców przemysłowych jest niesprawiedliwe i nieracjonalne – podkreślał Cz. Olszewski, przedstawiając poprawki do ustaw. – Kościoły nie prowadzą działalności nastawionej na zysk, utrzymują się z dobrowolnych ofiar wiernych, które z powodu pandemii i inflacji drastycznie zmalały, przy czym wspólnoty religijne zbierają ofiary również na inne cele, na przykład na „Caritas” lub dla osób potrzebujących pomocy”.

Poseł zwrócił uwagę, że budynki kościołów są w większości budynkami historycznymi, pomnikami architektury, dlatego nie mogą być poddawane modernizacji, przy czym utrzymywanie odpowiedniej temperatury wewnątrz budynków jest niezbędnym warunkiem zachowania przed zniszczeniem zarówno samych budynków, jak i znajdujących się tam obrazów i innych cennych przedmiotów.

2022-06-23