Menu / szukaj

W. Tomaszewski: Instytucje i kraje unijne powinny podjąć stanowcze i wszelkie możliwe działania w obronie prześladowanych chrześcijan

W dniach 6-9 czerwca odbyła się sesja plenarna Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Europosłowie debatowali nad projektami ograniczenia emisji CO2 i środkami finansowymi na unijny pakiet „Fit for 55”, który zakłada ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i zależność energetyczną od dostawców z krajów trzecich. Podczas specjalnej ceremonii w środę przewodnicząca PE Roberta Metsola przyznała Europejską Nagrodę Filmową Publiczności LUX 2022 filmowi „Quo vadis Aida?” bośniackiej reżyserki Jasmili Žbanić.

 

Na sesji nie zabrakło również tematów trudnych, budzących wiele emocji wśród posłów, jak choćby dyskusja nad oświadczeniem Rady i Komisji w sprawie rzezi chrześcijan w Nigerii. W debacie na ten temat udział wziął europoseł Waldemar Tomaszewski, prezes ZPL i AWPL, który w zdecydowanych słowach stanął w obronie prześladowanych chrześcijan. W swoim przemówieniu powiedział:

 

– Na całym świecie spotykamy się z niespotykaną agresją wobec chrześcijan, 360 mln chrześcijan jest ofiarami prześladowań, a około 100 tysięcy ginie co roku z powodu wyznawanej wiary. To liczby zatrważające i wymagające od Unii Europejskiej zdecydowanych działań międzynarodowych, które zwiększą ochronę chrześcijan i zagwarantują im prawo do wolności religijnej. Ilość państw, w których sytuacja chrześcijan jest ekstremalnie trudna to aż 76 – zaznaczył poseł Tomaszewski.

 

– Rok 2021 był najgorszy pod względem skali i siły przemocy wobec chrześcijan, a głównym źródłem przemocy jest radykalny islam i komunizm. Oprócz przemocy wzrasta również dyskryminacja z takich powodów jak brak ochrony ze strony rządów, które nie chcą lub nie mogą chronić wspólnot chrześcijańskich z powodów politycznych czy religijnych, co przyczynia się do bezkarności sprawców prześladowań. Problemem jest również obojętność polityków na arenie międzynarodowej. W tym zaś roku dochodzi regularnie do rzezi chrześcijan w Nigerii, którzy stanowią 46.4 % populacji.  Źródłem prześladowania chrześcijan w tym kraju jest islamski ekstremizm. Szczególny rozmiar przemocy jest na północy Nigerii, gdzie chrześcijanie są mordowani, spotykają się z dyskryminacją w szpitalach, szkołach, w miejsc u pracy. Chrześcijańskie dziewczyny są porywane przez muzułmańskich radykałów w celu wydania ich za wyznawców islamu. Zabrania się budowania kościołów. Instytucje i kraje unijne powinny podjąć stanowcze i wszelkie możliwe działania, w tym sankcyjne i militarne, w obronie prześladowanych chrześcijan. Jako Europejczycy mamy moralny obowiązek niesienia pomocy potrzebującym – podkreślił lider Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin.

 

Na czerwcowej sesji PE debatował także nad: aktualizacją unijnego systemu handlu emisjami, wprowadzeniem podatku węglowego na importowane towary, standardami emisji samochodów osobowych i dostawczych, nowymi celami dla sektora użytkowania gruntów i leśnictwa, założeniami funduszu dla osób dotkniętych ubóstwem energetycznym i transportowym. Europosłowie wezwali również Komisję do przygotowania konkretnych zmian traktatów założycielskich UE w odpowiedzi na zalecenia przygotowane przez Konferencję w sprawie przyszłości Europy, wśród których znalazły się zniesienie zasady jednomyślności głosowania w Radzie w większości obszarów i zwiększenie kompetencji UE w zakresie zdrowia i energetyki.

2022-06-09