Menu / szukaj

17 marca – wiec protestacyjny w obronie oświaty mniejszości narodowych

17 marca, we czwartek, przy gmachu samorządu m. Wilna odbędzie się wiec protestacyjny w obronie oświaty mniejszości narodowych.
Wiec organizują: Forum Rodziców Szkół Polskich na Litwie, Komitety Obrony Szkół Mniejszości Narodowych oraz Komitety Strajkowe Szkół Mniejszości Narodowych.

Zamieszczamy apel organizatorów zapowiadający akcję prostestacyjną przeciwko nacjonalistycznej i dyskryminującej polityce obecnych władz Wilna wobec placówek oświatowych mniejszości narodowych.

„Szanowni mieszkańcy Wilna!

My, rodzice uczniów szkół mniejszości narodowych, a także rodzice wychowanków przedszkoli, zapraszamy na wiec protestacyjny przeciwko nacjonalistycznej i dyskryminującej polityce obecnych władz m. Wilna wobec oświaty mniejszości narodowych.

Spotykamy się przy gmachu Samorządu m. Wilna we czwartek, 17 marca 2016 roku, o godz. 15.00.

Będziemy protestowali przeciwko:

1. Zwłoce w akredytacji Szkoły Średniej im. Wł. Syrokomli.

2. Przeciwko zamiarom zawłaszczenia gmachu Szkoły Średniej im. J. Lelewela na Antokolu.

3. Przeciwko próbom likwidacji dotychczasowych placówek oświatowych polskich i rosyjskich (Szkoła im. Sz.Konarskiego, Szkoła w Leszczyniakach, Szkola im. L. Karsawina, Szkoła A.Puszkina, Szkoła „Ateities”, Szkoła „Centro”, Szkoła na Lipówce, Szkoła „Saulėtekio”, Szkoła „Senamiesčio”, Szkoła-przedszkole „Saulutė”, Szkoła–przedszkole „Svaja”, Szkoła–przedszkole „Berželis”).

4. Przejawom korupcji koalicji liberalno-konserwatywnej w samorządzie m. Wilna w kwestii skierowania około 6 mln euro na osobiste konta właścicieli prywatnych placówek przedszkolnych oraz przejawom korupcji politycznej i fałszowaniu dokumentów w trakcie przeprowadzania konkursów urzędniczych.

Będziemy stanowczo domagali się akredytacji wszystkich szkół mniejszości narodowych m. Wilna oraz utrzymania istniejących szkół podstawowych i placówek przedszkolnych!”.

www.L24.lt

2016-03-11