Menu / szukaj

Samorząd rejonu wileńskiego pokryje mieszkańcom aż 43 proc. ceny wody

27 maja br. radni rejonu wileńskiego, większością głosów przedstawicieli Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin, podjęli decyzję o subsydiowaniu części ceny za wodę i oczyszczanie ścieków dla mieszkańców obsługiwanych przez spółkę „Nemenčinės komunalininkas”. Decyzję tę radni podwileńscy podjęli w związku z tym, że Państwowa Rada Regulacji Energetyki jednostronnie podniosła cenę dla mieszkańców.
 
29 kwietnia br. Rada Regulacji Energetyki podniosła dla spółki „Nemenčinės komunalininkas” ceny bazowe za wodę pitną i usługi oczyszczania ścieków. W odpowiedzi na rosnące ceny na wodę pitną i usługi oczyszczania ścieków Samorząd Rejonu Wileńskiego od 1 czerwca 2022 r. dla mieszkańców rejonu będzie nadal dotował znaczną część ceny ze swego budżetu.

Różnicę między cenami płaconymi przez mieszkańców a cenami jednostronnie zatwierdzonymi przez Radę Regulacji Energetyki Samorząd Rejonu Wileńskiego sfinansuje z własnego budżetu.

Różnica w cenach jest pokrywana również dla mieszkańców obsługiwanych przez spółkę „Nemėžio komunalininkas”

Od początku 2019 r. mieszkańcy terenu obsługiwanego przez spółkę „Nemėžio komunalininkas” za 1 m3 zużytej centralnie dostarczanej wody pitnej wraz z oczyszczaniem ścieków niemający zadłużeń za świadczenie tej usługi przez ponad 3 miesiące płacą 1,50 euro (z VAT).

Samorząd rejonu wileńskiego dotuje dla mieszkańców do 43 proc. ceny za świadczenie usług w zakresie wody pitnej i oczyszczania ścieków. W roku 2021 na dopłaty do usług zaopatrzenia w wodę pitną i oczyszczania ścieków przeznaczono aż 586 tys. euro.

Samorząd rejonu wileńskiego pokrywa też znaczną część ceny ogrzewania

Na początku 2019 r. po gwałtownym wzroście cen ogrzewania Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego zatwierdziła dotacje na ogrzewanie scentralizowane. W okresie styczeń-marzec 2022 roku na ogrzewanie Samorząd Rejonu Wileńskiego pokrył dla mieszkańców ceny ogrzewania na ogromną sumę – 1,56 mln euro, a mieszkańcy płacili 30 proc. mniej niż ustaliła cenę ogrzewania Państwowa Rada Regulacji Energetyki.

Również przechylnej decyzji w latach 2021-2022 doczekały się osoby mieszkające w domach indywidualnych. Udzielono im jednorazowego wsparcia finansowego w wysokości 50 i 100 euro na częściowe pokrycie kosztów sezonu grzewczego dla osób (rodzin), które zadeklarowały miejsce zamieszkania w rejonie wileńskim i wykorzystują do ogrzewania paliwo stałe lub inne. Z wsparcia tego na ogólną sumę około 1,5 mln. euro skorzystało 16 499 gospodarstw rodzinnych rejonu wileńskiego.