Menu / szukaj

Jubileuszowa pielgrzymka Turgiele-Mejszagoła już za nami

Uczestnicy jubileuszowej 10. Pieszej Pielgrzymki Śladami Księdza Prałata Józefa Obrembskiego dotarli w niedzielę do celu swej wędrówki – Mejszagoły. W sobotę pątnicy wyruszyli z Turgiel.
 
Pielgrzymów przywitali mieszkańcy miasteczka oraz ksiądz proboszcz kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Edward Dukiel.

Podczas uroczystej Mszy św. pątnicy, parafianie i goście modlili się w intencji księdza prałata Józefa Obrembskiego. 7 czerwca minie 11. rocznica śmierci szanowanego kapłana, będącego duchowym autorytetem mieszkańców Wileńszczyzny. Modlono się też za pielgrzymów, którzy od dziesięciu lat przemierzają pątniczy szlak śladami księdza prałata.

Podczas wspólnej modlitwy polecono wstawiennictwu Najświętszej Maryi Panny wszystkich, dla których ksiądz prałat Józef Obrembski był opoką, i którym zależy, aby jego nauczanie było nadal krzewione wśród młodego pokolenia Wileńszczyzny.

„Ksiądz prałat Obrembski był gorliwym apostołem dzieci i młodzież. Prosimy Cię, Panie Jezu, za młode pokolenia mieszkańców Wileńszczyzny, by, budując swoje życie na wartościach chrześcijańskich, odnajdywały Boga, umacniały swoją wiarę, pogłębiały nadzieję i udoskonalały miłość” – modlili się uczestnicy Mszy św.

Wierni modlili się też o rychłą beatyfikację szanowanego na Wileńszczyźnie kapłana.

W okazji 10-lecia pielgrzymki jej uczestnicy złożyli w mejszagolskim kościele srebrne wotum w kształcie serca.

Po nabożeństwie odbył się apel przy grobie ks. Józefa Obremskiego przy mejszagolskim kościele. Modlitwę przy grobie Patriarchy Wileńszczyzny swoim śpiewem upiększył chór parafialny „Moderato”. Organizatorzy: mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Maria Rekść i prezes ZPL Waldemar Tomaszewski podziękowali wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie trasy pielgrzymkowej.

Zebrani mieli okazję obejrzeć eksponowaną przy kościele wystawę plenerową, zatytułowaną „Pielgrzymki śladami ks. prałata Józefa Obrembskiego Turgiele-Mejszagoła w obiektywie”. To swoista kronika dziesięciu lat pielgrzymki. Wystawę przygotowało Muzeum Księdza Prałata Józefa Obrembskiego.

Pierwsza pielgrzymka ku czci ks. prałata Józefa Obrembskiego odbyła się w 2012 roku z inicjatywy mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Marii Rekść. Wydarzenie to stało się tradycją i nieprzerwanie jest kontynuowane do dzisiaj. Nawet w czasie pandemii nie zaniechano trudu szlaku pielgrzymkowego, co prawda w 2020 roku pielgrzymka Turgiele-Mejszagoła miała formę rajdu rowerowego ze względu na trudną sytuację epidemiczną.

Tegorocznej pielgrzymce przyświecało motto „Pasterz według serca Bożego”. Udział w niej wzięła młodzież szkolna i ich rodzice, harcerze, nauczyciele, politycy, radni, samorządowcy, siostry zakonne i księża, przedstawiciele starostw, placówek socjalnych i kulturalnych, mieszkańcy. Pielgrzymi wyruszyli w sobotę rano z Turgiel i wieczorem doszli do Rudomina. Dziś rano pokonali trasę Suderwa-Mejszagoła. Ogółem przeszli ok. 30 kilometrów. Pierwszego dnia pielgrzymowało około 200 osób, a drugiego dnia na szlak ruszyło ok. 300 osób.

Jednym z głównych celów pielgrzymki jest propagowanie wartości i idei chrześcijańskich, którymi w życiu kierował się ks. prałat Józef Obremski.

******
Z Turgiel wyruszyła 10. Piesza Pielgrzymka Śladami Księdza Prałata Józefa Obrembskiego

W sobotę rano wyruszyła 10. Piesza Pielgrzymka Śladami Księdza Prałata Józefa Obremskiego. Z Turgiel do Mejszagoły idzie około 200 pątników.
 
„Pasterz według serca Bożego” – to motto jubileuszowej pielgrzymki, poświęconej ks. prałatowi Józefowi Obrembskiemu, duchowemu autorytetowi Wileńszczyzny, i organizowanej przez Samorząd Rejonu Wileńskiego.

Przed wyruszeniem w drogę pielgrzymi zebrali się na modlitwie w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Turgielach. Mszę św. celebrowali: ks. Wacław Wołodkowicz, ks. Tadeusz Jasiński, ks. Józef Aszkiełowicz i ks. Wiktor Kudriaszow.

„Jesteśmy w przededniu uroczystości Zesłania Ducha Świętego, Zielonych Świątek. Prosimy Ducha Świętego, żeby był z nami” – powiedział ks. Kudriaszow, kierownik duchowy pielgrzymki. Podkreślił też, że dzisiejsza Msza św. jest szczególna, bo upamiętnia nie tylko jubileuszową 10. pielgrzymkę Turgiele-Mejszagoła, ale też 11. rocznicę śmierci ks. prałata Józefa Obrembskiego i 13. rocznicę intronizacji Chrystusa Króla w rejonie wileńskim. „Prośmy Pana Boga, żeby wzmacniał nas. Bogu dzięki za 10. pielgrzymkę, za władze rejonu wileńskiego, że organizują tę pielgrzymkę i za wszystkich, którzy pomagają i przyczyniają się” – powiedział ks. Wiktor Kudriaszow.

Uczestnicy pielgrzymki dziękowali Bogu za dar życia ks. prałata Józefa Obrembskiego, „który był troskliwym obrońcą dziedzictwa wiary Chrystusowej wśród społeczności wiernych tej ziemi”. Modlili się, aby owoce Jego pracy duszpasterskiej widoczne były nie tylko wśród pielgrzymów, ale także wśród mieszkańców całej Wileńszczyzny. Polecili też Bogu rodziny Wileńszczyzny, aby poddały się działaniu Ducha Świętego i pełni mocy dawały świadectwo swojej wiary i tradycji ojców.

Modlitwie polecono też wszystkich pątników, którzy od dziesięciu lat przemierzają szlak duchowego przywódcy Ziemi Wileńskiej.

„Gromadzi nas dziś miłość Boża i przykład życia księdza prałata Józefa Obrembskiego. Módlmy się za pielgrzymów 10. pielgrzymki śladami prałata Obrembskiego, by Duch Święty, który zapala nas ogniem swojej miłości, rozpalił serca wszystkich ludzi spotykanych na drodze (…) abyśmy słuchając słów Syna Bożego, rozważając przesłania księdza Obrembskiego praktykowali w swoim życiu miłosierną miłość wobec naszych bliźnich” – brzmiało wezwanie podczas modlitwy wiernych.

Podczas Mszy św. zostało poświęcone wotum w kształcie serce, które pątnicy poniosą aż do Mejszagoły. „W podziękowaniu Panu Bogu za 10. Pieszą Pielgrzymkę Śladami Księdza Prałata Józefa Obrembskiego. Turgiele-Mejszagoła. 5 czerwca 2022” – taki napis widnieje na srebrnym wotum, które jutro zostanie zawieszone w mejszagolskim kościele Wniebowzięcia NMP.

Uczestników pielgrzymki przywitała jej inicjatorka i aktywna uczestniczka – mer rejonu wileńskiego Maria Rekść. Podziękowała księżom, że są razem z pielgrzymami. Także osobom, które zadbają o piękny śpiew pielgrzymów, jak również rejonowej służbie porządkowej, która będzie dbała o bezpieczeństwo pątników na drodze. Podziękowania skierowała również do mieszkańców, którzy będą witać pielgrzymów. Wyraziła też nadzieję, że wotum pielgrzymki z okazji jej 10-lecia utrwali tradycje pątnicze, będzie podziękowaniem dla Najwyższego i doda sił pielgrzymom na szlaku.

Na szlak pielgrzymkowy wyruszyło około 200 osób. Organizatorzy cieszą się, że po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią liczba uczestników pielgrzymki nie jest ograniczona i każdy może przyłączyć się do wspólnej modlitwy, aby upamiętnić Patriarchę Wilenszczyzny, ks.  Józefa Obrembskiego. Wśród pątników jest młodzież szkolna i ich rodzice, harcerze, nauczyciele, radni, samorządowcy, siostry zakonne i księża. Są też przedstawiciele starostw, placówek socjalnych i kultury rejonu wileńskiego. Do pielgrzymujących dołączyli również mieszkańcy.

Dziś pielgrzymi mają do pokonania 19 kilometrów. Około godz. 17.00 mają dotrzeć do Rudomina, gdzie wezmą udział w Adoracji Najświętszego Sakramentu w miejscowym kościele i nabożeństwie czerwcowym.

W niedzielę o godz. 7.00 pielgrzymi wyruszą wcześnie rano spod kościoła w Suderwie i około godz. 11 mają dotrzeć do celu swej wędrówki – do Mejszagoły. Uwieńczeniem pielgrzymki będzie uroczysta Msza św. w miejscowym kościele Wniebowzięcia NMP.

Galeria zdjęć (autor Marian Dźwinel)

Film z rozpoczęcia pielgrzymki

2022-06-04