Menu / szukaj

AWPL-ZChR już od trzech lat pokrywa wydatki na transport dla nauczycieli. W propozycjach konferencji partii – bezpłatny transport publiczny dla wszystkich

18 maja br. Rada m. Wilna przyjęła uchwałę w sprawie bezpłatnego transportu publicznego dla całego personelu wileńskich szpitali opieki paliatywnej i pielęgniarstwa. Jednym z głównych priorytetów Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin na kadencję lat 2023-2027 jest bezpłatny transport publiczny dla wszystkich mieszkańców Wilna. Poinformowała o tym na swoim profilu na Facebooku Edyta Tamošiūnaitė, wicemer Samorządu m. Wilna. 
 
„W sposób ukierunkowany zmierzamy w kierunku tego rozwiązania. Najpierw wprowadziliśmy bezpłatny transport publiczny dla nauczycieli i pracowników przedszkoli, szkół, placówek nauczania nieformalnego oraz pracowników socjalnych. Teraz podjęliśmy decyzję o bezpłatnym transporcie publicznym dla całego personelu pielęgniarskiego oraz personelu pracującego w szpitalach opiekuńczo-leczniczych” – zaznaczyła Edyta Tamošiūnaitė, która w Samorządzie m. Wilna odpowiada za szpitale opiekuńczo-lecznicze miasta Wilna.

Przedstawicielka AWPL-ZChR wyraziła nadzieję, że możliwość bezpłatnego podróżowania komunikacją miejską będzie dodatkowo motywował pracowników sfery medycznej i przyczyni się do pozyskania nowych wykwalifikowanych specjalistów. 

„Dołożyłam wiele starań, by wszyscy pracownicy szpitali opiekuńczo-leczniczych mieli bezpłatną komunikację miejską. Średnie wynagrodzenie pracowników szpitali opieki paliatywnej i pielęgniarstwa jest mniejsze w porównaniu z większością pracowników ambulatoryjnych i stacjonarnych zakładów opieki zdrowotnej. Ten fakt oraz ogromny zakres pracy zmusza pracowników do poszukiwania zatrudnienia w innych zakładach opieki zdrowotnej. Mam nadzieję, że bezpłatny transport publiczny będzie dodatkowym sposobem motywowania pracowników i pozyskiwania nowych specjalistów”  – odnotowała wicemer miasta. 

Na ten cel Samorząd m. Wilna przeznaczy prawie 177 tys. euro.

Wicemer z ramienia AWPL-ZChR wyróżniła w tym kontekście Hospicjum bł. Ks. Michała Sopoćki: „Bardzo się cieszę, że medycy, pracownicy i personel Hospicjum bł. Ks. Michała Sopoćki będą mogli korzystać z bezpłatnego transportu publicznego w Wilnie” – podkreśliła.

***

W tym kontekście przypominamy, że już od 2019 roku Samorząd Rejonu Wileńskiego, zarządzany przez przedstawicieli AWPL-ZChR, rekompensuje wydatki na podróż do pracy i z powrotem dla nauczycieli i specjalistów pomocy dla ucznia. W ciągu roku na ten cel samorząd przeznacza do 350 tys. euro.

2022 rok jest już czwartym rokiem z rzędu, kiedy nauczyciele pracujący w placówkach oświatowych rejonu wileńskiego otrzymują od Samorządu Rejonu Wileńskiego rekompensatę w wysokości 0,07 euro za 1 km podróż do pracy i z powrotem. Z rekompensaty korzystają nauczyciele i specjaliści pomocy dla ucznia, którzy dojeżdżają do pracy od 3 do 40 km.

Samorząd Rejonu Wileńskiego był jednym z niewielu spośród 60 samorządów na Litwie, który podjął tak nowatorską decyzję. Decyzję, która przyniosła oczekiwane rezultaty.

Decyzja ta miała na celu rozwiązanie problemu braku nauczycieli, pozyskanie wysoko wykwalifikowanych specjalistów do szkół wiejskich i zapewnienie dobrej jakości nauczania w nich, a także uatrakcyjnienie warunków pracy w szkołach podwileńskich.

W l. 2019-2020 do samorządowych placówek oświatowych z innych miejscowości dojeżdżało ok. 1000 nauczycieli i specjalistów pomocy dla ucznia, w l. 2020-2021 – już około 1030, w bieżącym zaś roku szkolnym – 1035 pedagogów.

Na rekompensatę ich podróży do pracy i z powrotem w 2019 r. Samorząd Rejonu Wileńskiego przeznaczył 344,4 tys. euro. W l. 2020-2021 r. kwota była mniejsza z uwagi na stan pandemii w kraju i nauczanie zdalne (odpowiednio 219,7 tys. euro i 206,6 tys. euro). W tym roku na ten cel zaplanowano 290 tys. euro, jednakże do końca roku zapotrzebowanie może wzrosnąć do 306 tys. euro.

Dobre zmiany odczuli w tym roku również uczniowie oraz ich rodzice w rejonie wileńskim. Od lutego br. uczniowie transportem podmiejskim podróżują z 80-procentową zniżką (do tej pory obowiązywała 60-procentowa zniżka). W ten sposób samorząd zwiększył możliwości młodzieży szkolnej do uczestniczenia w zajęciach kulturalnych, kółkach, różnego rodzaju wydarzeniach, częstszego odwiedzania krewnych i przyjaciół.

Komunikacją podmiejską tanio bądź zupełnie za darmo podróżują również seniorzy w rejonie wileńskim. Od lutego br. osoby w wieku emerytalnym podróżują komunikacją publiczną o połowę taniej, zaś osoby 80+ korzystają z usług transportu podmiejskiego za darmo.

2022-05-19