Menu / szukaj

Warszawa mocno upomina się o polskie szkoły w rejonie trockim

W poniedziałek, 11 kwietnia, odbyła się oficjalna wizyta delegacji Sejmu RL w Warszawie, w której składzie była między innymi poseł z ramienia AWPL-ZChR Rita Tamašunienė. Omówiono ważne tematy dotyczące współpracy obu państw, pomocy i działań na rzecz Ukrainy. W ramach wizyty odbyło się spotkanie członków delegacji z Marszałek Sejmu RP Elżbietą Witek, przewodniczącej Sejmu RL z Prezydentem RP Andrzejem Dudą, ze wspólnotą obywateli Litwy w Polsce.
 

Na konferencji „Rzeczypospolita Obojga Narodów w Europie” Rita Tamašunienė wygłosiła referat „Konstytucja 3 Maja – chlubne karty historii Republiki Obojga Narodów i testament dla przyszłych pokoleń”.

Podczas oficjalnych spotkań w Warszawie był poruszony temat reorganizacji polskich szkół w rejonie trockim.

Marszałek Sejmu RP Elżbieta Witek, nauczyciel z zawodu, podkreśliła, że nie miejsce czy wyposażenie pracowni wpływa na osiągnięcia uczniów, gdyż czasami wystarczy kredy, tablicy, poświęconej uwagi, bliskiego dziecku środowiska, żeby dziecko się rozwijało, osiągało dobre wyniki. Bardzo prosiła marszałków Litwy o wstrzymanie reorganizacji szkół polskich.

Podczas konferencji Rita Tamašunienė podreśliła, że nie należy zapominać, że relacje między państwami są w pierwszej kolejności oceniane przez pryzmat stosunku państwa wobec mniejszości narodowych po obu stronach granicy. Dlatego też pogłoski o zmniejszeniu finansowania na szkoły litewskie w Polsce i nieuzasadniona reorganizacja polskich szkół na Litwie niepotrzebnie komplikują i tak napiętą sytuację i powodują niezadowolenie obywateli.

Dlatego, pomni wspólnego dziedzictwa, zacieśniając współpracę w Unii Europejskiej i między naszymi państwami, pamiętajmy, że dbałość o interesy państwa na forum międzynarodowym powinna iść w parze z dbałością o każdego obywatela. Gdyż wspólny głos, wspólne stanowisko i wspólne wysiłki w każdej dziedzinie zawsze pomagają osiągnąć więcej.

Z kolei wicemarszałek Małgorzata Gosiewska wraz z ministrem Markiem Suskim na spotkaniu z ks. biskupem Romualdem Kamińskim w kościele Matki Bożej Loretańskiej na Warszawskiej Pradze wręczyli Przewodniczącej Sejmu Litwy V. Čmilytė-Nielsen pismo apelujące o powstrzymanie reorganizacji polskich szkół.

2022-04-12