Navigate / search

Vyko šv. Mišios Kunigui prelatui Juzefui Obrembskiui pagerbti

Kovo 19 d. minint a. a. Vilniaus krašto patriarcho Juzefo Obrembskio 116 gimimo metines ir vardadienį, Maišiagalos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje vyko šv. Mišios. Gausiai susirinkę tikintieji meldėsi už Vilniaus krašto patriarchą bei už tai, kad kuo greičiau prasidėtų beatifikacijos procesas.
 
„Kaip ir kasmet, minint šv. Juozapo vardadienį, prisimename ir meldžiamės už Juzefą Obrembskį. Šiandien mes prašome Dievo, kad priimtų jį į savo karalystę ir jis būtų paskelbtas šventuoju“, – per šventąsias Mišias sakė Maišiagalos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios kunigas Edvard Dukel.

„Melskime už kunigą prelatą Juzefą Obrembskį, kuris buvo vertas šv. Juozapo vardo ir didybės. Melskimės visi kartu, kad prasidėtų beatifikacijos procesas“, – su tokia intencija meldėsi susirinkusieji. Taip jų – Europarlamentaras, Lietuvos lenkų rinkimų akcijos pirmininkas Valdemar Tomaševski, Seimo narė Rita Tamašunienė, Vilniaus rajono savivaldybės merė Marija Rekst, Maišiagalos seniūnas Andžej Adomaitis.

Kartu pasimeldę visi nuėjo prie Prelato kapo, kuris palaidotas šalia bažnyčios. Susirinkusieji padėjo ant kapo gėlių, uždegė žvakutes bei dalijosi prisiminimais apie Vilniaus krašte gerbiamą ir mylimą kunigą.

Kovo 19-oji visada buvo ypatinga diena Maišiagalai ir visam Vilniaus kraštui. Tą dieną pas kunigą Juzefą Obrembskį svečiavosi Maišiagalos gyventojai, buvę parapijiečiai ir draugai. Skambėjo linkėjimai, o atvykę mokiniai deklamavo eilėraščius. Kunigas visus pasitikdavo geru žodžiu ir kvietė pasivaišinti skaniomis spurgomis, kurias specialiai šiai progai gamino šeimininkė ponia Stanislava.

„Jis buvo didelė Dievo dovana ne tik mūsų Vilniaus kraštui, bet ir visai lenkų tautai“, – sakė Europarlamentaras Valdemar Tomaševski, pabrėždamas kunigo tvirtą tikėjimą ir išmintį.

Europarlamentaras taip pat priminė, kad prieš ketverius metus iniciatyvinė grupė iš Maišiagalos iškėlė iniciatyvą paskelbti kunigą Juzefą Obrembskį šventuoju. „Tai buvo paskelbta šioje bažnyčioje ir dabar kartu meldžiamės, kad pradėtų beatifikacijos procesas“, – sakė Valdemar Tomaševski bei pridūrė, kad šiemet per susitikimą su arkivyskupu Gintaru Grušu jam taip pat teko garbė pasisakyti už beatifikacijos procesą.

V. Tomaševski taip pat kalbėjo apie tai, kad labai svarbu išsaugoti kunigo paveldą ir tai puikiai daro įkurtas Kunigo Prelato Juzefo Obrembskio muziejus, įkurtas mediniame kunigo namelyje, kurį kunigas mielai vadindavo savo rūmais.

„Labai gerai, kad čia veikia šis muziejus. Visi stebuklai ir darbai, kuriuos kunigas padarė tikintiesiems ne tik iš Vilniaus krašto ir Lietuvos, bet ir iš Lenkijos, yra dokumentuoti. Šiandien dar kartą nusilenkiame prieš prelatą ir dėkojame Dievui už didžiulę dovaną mūsų Vilniaus kraštui ir visiems tikintiesiems“, – sakė Europarlamentaras.

Po bendros maldos, tradiciškai, Kunigo prelato Juzefo Obrembskio muziejaus darbuotojai pakvietė apsilankyti muziejuje ir paragauti tradicinių spurgų.


Kunigas monsinjoras Juzef Obrembski (1906-03-19 – 2011-06-07) – Vilniaus krašte vadinamas Vilnijos patriarchu. 1926 m. baigęs Mazovijos Ostruvo gimnaziją, persikėlė gyventi į Vilnių, kur įstojo į Vilniaus kunigų seminariją. Po metų, 1927 m. perėjo studijuoti į Vilniaus Stepono Batoro universiteto Teologijos fakultetą, kurį baigė 1932 m. Tais pačiais metais birželio mėnesį buvo įšventintas į kunigus ir paskirtas dirbti į Šalčininkų r. Turgelių parapiją. 1950 m. kunigas J. Obrembski buvo paskirtas dirbti į Maišiagalos Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų parapiją, kur tapo vicedekanu, o nuo 1981 m. – monsinjoru. Mirė 2011 m. birželio 7 d. Maišiagaloje, eidamas 105 metus. Palaidotas Maišiagalos bažnyčios šventoriuje.

Kunigo prelato J. Obrembskio gyvenimas ypatingas ne tik ilgaamžiškumu, bet ir gausiais sielovados vaisiais. Ir nors praėjo dešimtmetis nuo kunigo prelato mirties, Jo kunigiško gyvenimo ir tarnystės vertę liudija neblėstanti tikinčiųjų meilė bei konfratrų pagarba, lydėjusi prelatą iki paskutinės dienos. Uoliai apaštalaudamas, ugningai pamokslaudamas, rūpindamasis visais savo parapijiečiais ir ne tik, jis skleidė Kristaus Evangeliją įvairių prieštaravimų draskomame pasaulyje. Asmeniškai patyręs visus didžiuosius XX a. politinio ir visuomeninio gyvenimo sukrėtimus, kunigas prelatas J. Obrembski liko ištikimas Viešpaties pašaukimui.

Kunigo prelato tarnystė Maišiagalos parapijoje tęsėsi daugiau nei 60 metų, iki 2002 m. Prelatą aplankė Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus, Lenkijos prezidentai Lech Kaczyński ir Bronisław Komorowski, Lenkijos ambasadoriai ir vyskupai.

Jo gyvenimas ir tarnystė didžiosiomis raidėmis įrašyta į Vilniaus krašto, kurį jis taip nuoširdžiai ir karštai mylėjo, istoriją. 2002 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. T3-34 už nuopelnus Lietuvai ir Vilniaus rajonui Vilniaus rajono savivaldybės taryba suteikė kunigui prelatui Vilniaus rajono garbės piliečio vardą.

Už aktyvų ganytojo darbą kunigas J. Obrembski 1994 m. buvo apdovanotas Lenkijos prezidento ordinu „Polonia Restituta“, Auksiniu kryžiumi, 1992 m. – „Už nuopelnus Lenkijai“, 2008 m. kaip seniausiam Lietuvos lenkui buvo įteikta pirmoji Lenko korta. 2006 m. kunigui prelatui J. Obrembskiui suteiktas Lenkijos miesto Mazovijos Vysokis (lenk. Wysokie Mazowieckie) miesto garbės piliečio vardas. Taip pat, po mirties prelatas buvo apdovanotas Nacionalinės atminties instituto apdovanojimu „Istorijos liudininkas“, 2007 m. Juzefo Obrembskio vardu pavadinta Vilniaus r. Maišiagalos kun. Juzefo Obrembskio gimnazija, lenkų ugdomąja kalba.

Pagerbiant kunigo prelato Juzefo Obrembskįo asmenybę parašytos kelios knygos: J. Senkevič „Żywot jak słońce“ ir Vilniaus krašto dvasininkų prisiminimų knyga apie kunigą prelatą „Józef Obrembski – kapłan według Serca Bożego“.

Prelato pasišventimas ir tarnystė įkvėpė daugeliai iniciatyvų: tradicinė, šiemet 9-ą kartą organizuota piligriminė kelionė iš Turgelių iki Maišiagalos; 2017 m. išleista knygutė vaikams su įsimintiniausiomis kunigo prelato citatomis „Kunigo prelato Obrembskio kelrodės“ (išleista fondo „Pagalba lenkams rytuose“ finansinės paramos ir Vilniaus rajono savivaldybės biudžeto lėšomis). Taip pat nuo 2013 m. mediniame name, kuriame savo tarnystės Maišiagaloje metu gyveno Vilniaus krašto patriarchas, veikia Maišiagalos kunigo Juzefo Obrembskio muziejus. Kasmet kovo 19 d. minima kunigo prelato Juzefo Obrembskio muziejaus diena bei švenčiamas Juzefo vardadienis.

2022-03-19