Navigate / search

Vilniaus rajono merė Marija Rekst pristatė veiklos ataskaitą

Šiandien nuotoliniu būdu vykusiame Vilniaus rajono savivaldybės tarybos posėdyje balsų dauguma buvo patvirtinta Vilniaus rajono savivaldybės tarybos, mero ir administracijos 2021 metų veiklos ataskaita. Dokumentą pristatė Vilniaus rajono merė Marija Rekst.
 
Mero veikla

Seimas svarstė 2021 m. įstatymo pakeitimus, kuriais planuota atsisakyti atskiro finansavimo skyrimo savivaldybių grupėms (Sostinės regiono ir savivaldybėms prie didžiųjų miestų). Šiam pakeitimui nepritarė Vilniaus rajono savivaldybės ir kitų priemiestinių savivaldybių merai, todėl merė Marija Rekst organizavo su jais nuotolinį pasitarimą. Jo metu nuspręsta kreiptis į Seimą ir prašyti nepritarti teisės aktui. Nagrinėjant šį klausimą, merė pristatė savo poziciją ir atstovavo Vilniaus rajono gyventojų interesui Seimo komitetuose, tačiau galiausiai valdantieji atmetė merų pasiūlymus ir žiedinės savivaldybės negavo 2 proc. papildomo finansavimo, kuris iki šiol joms buvo skiriamas.

2021 m. merė M. Rekst atsiėmė kelis apdovanojimus: vieną pripažino Lietuvos policija už bendradarbiavimą ir sėkmingai atliktą pareigūnų skiepijimą nuo koronaviruso, antrąją – Lenkijos švietimo ir mokslo ministro Švietimo komisija.

Neseniai Lenkijos Senatas išleido publikaciją, kurioje buvo paskelbtas ir merės referatas, nuotoliu skaitytas per gegužės mėnesį Lenkijos parlamento aukštųjų rūmų surengtą tarptautinę konferenciją apie užsienyje gyvenančias garsias lenkes. Konferencijoje merė M. Rekst pristatė medžiagą apie reikšmingas ir puoselėjamas tradicijas, Vilniaus rajono daugiatautiškumą ir daugiakultūriškumą, organizuojamus kultūrinius ir krikščioniškąsias tradicijas puoselėjančius renginius

2021 m. Vilniaus rajono savivaldybė toliau plėtojo tarptautinį bendradarbiavimą, kuris naudingas, tiek gyventojams, tiek bendruomenėms, tiek visam rajonui.

Birželio mėn. merė M. Rekst susitiko su delegacija iš Lenkijos Kujavijos Pamario aukštosios mokyklos Bydgoščiuje, kuri pasiūlė vykdyti mokymus Vilniaus rajono pedagogams, dirbantiems su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais. Vilniaus rajono pedagoginė psichologinė tarnyba, bendradarbiaudama su partneriais iš Bydgoščiaus, 2021 m. rugsėjo-spalio mėnesiais organizavo tarptautinius akredituotus 40 valandų mokymus (kontaktiniu ir nuotoliniu būdais) švietimo pagalbos specialistams ir pedagogams. Gruodžio mėnesį įvyko konferencija, skirta apibendrinti tarptautinį bendradarbiavimą vaikų raidos ir ugdymo rėmimo srityje. Šiemet planuojama tęsti pedagogų mokymus

Birželį su delegacija iš Koricino valsčiaus (Lenkija) merė aptarė tolesnio bendradarbiavimo galimybes ir apibendrino ES projektą, pagal kurį buvo suremontuota Kalvelių gaisrinė, pas ugniagesių komandą atkeliavo naujas gaisrinis automobilis su visa reikalinga gelbėjimo įranga, surengti mokymai savanoriams ugniagesiams, savivaldybės priešgaisrinės tarnybos gaisrininkams ir jauniesiems ugniagesiams.

Džiugios efektyvaus bendradarbiavimo žinios 2021 m. pasiekė Pakenės Česlovo Milošo pagrindinės mokyklos bendruomenę. Nauja sporto salė, 2 savaičių kelionė į Lenkiją visiems mokiniams ir kostiumai vaikų liaudies šokių ansambliui „Bursztynki“ – tokias dovanas Pakenės Česlovo Milošo pagrindinės mokyklai pažadėjo spalio mėn. čia viešėjęs PKN ORLEN prezidentas Daniel Obajtek

Tarybos veikla

2021 m. sušaukta 13 Tarybos posėdžių (iš jų 11 – nuotolinių), priimti 359 sprendimai. Didžiąją jų dalį sudarė klausimai dėl projektų rengimo ES struktūrinių fondų paramai gauti, Savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo, biudžeto valdymo, sveikatos, švietimo, socialinių įstaigų darbo organizavimo, teritorijų planavimo.

Svarbesni pokyčiai 2021 metais įgyvendinant Tarybos ir administracijos sprendimus

Vilniaus rajonas yra viena sparčiausiai augančių savivaldybių. Šių metų pradžioje mūsų rajone savo gyvenamąją vietą deklaravo 108 828 gyventojai. Gyventojų skaičius Vilniaus rajone kasmet didėja. Per dešimtmetį (nuo 2011 metų iki 2021 metų) Vilniaus rajonas padidėjo beveik dešimt tūkstančių naujų gyventojų. Vilniaus rajono savivaldybė yra itin socialiai orientuota. Rajone efektyviai veikia platus socialinių įstaigų tinklas, teikiantis įspūdingą paslaugų spektrą. 2021 m. tinklą papildė ir septintoji įstaiga – Kuosinės socialinės globos namai. Savivaldybė atidarė naują 2 mln. eurų vertės Pagirių „Pelėdžiuko“ vaikų darželio priestatą, į kurį Savivaldybė investavo 1,6 mln. eurų. 2021 m. pabaigoje Savivaldybė pradėjo 2,7 mln. eurų vertės Didžiosios Riešės vaikų lopšelio-darželio statybas. 2021 m. atlikta darbų už beveik 300 tūkst. eurų ir jie buvo finansuojami Savivaldybės.

Savivaldybės administracija baigė Rudaminos meno mokyklos infrastruktūros modernizavimą (vertė – 4,4 mln. eurų), vidaus patalpų modernizavimo darbus Kalvelių Stanislavo Moniuškos gimnazijoje (vertė – 1,7 mln. eurų), tęsia vidaus modernizavimo darbus Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazijoje (darbų vertė – 1,5 mln. eurų). 2021 m. Bendoriuose Savivaldybė atidarė du naujus bendruomeninius vaikų globos namus, kuriuose laikinajai ir nuolatinei globai bus priimami tėvų globos netekę vaikai. tam Vilniaus rajono savivaldybė skyrė 520 tūkst. Eurų. Viename iš jų jau gyvena vaikai. Savivaldybė priėmė sprendimą leisti vietiniu keleiviniu transportu nemokamai važiuoti 80-ies metų ir vyresniems gyventojams, su 80 proc. nuolaida – mokiniams, o perpus pigiau – asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių. Nuo 2021 m. buvo nustatytos lengvatos šeimoms, turinčioms 3 ir daugiau vaikų.

Biudžetas

2021 metams Vilniaus rajono savivaldybės taryba patvirtino 106 062 100 eurų pajamų biudžetą. Vilniaus rajono savivaldybės biudžetas kasmet didėja. Daugiausia pajamų surenkama iš gyventojų pajamų mokesčio 72 491 900 Eur (54 proc. visų pajamų). 2021 m., lyginant su 2020 m., Savivaldybė surinko 7 427 900 eurų daugiau pajamų. Didžiausia biudžeto dalis buvo panaudota švietimui (43 proc.).

Džiugina Vilniaus rajono pasiekimai švietimo srityje. Savivaldybė sėkmingai plečia švietimo įstaigų tinklą, kuriame mokinių skaičius – didėja. 2021 m. pradėjo veikti:

 Vilniaus rajono savivaldybės sporto mokyklos administracinis pastatas
 Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazijos Grigaičių pradinio ugdymo skyriaus priestatas
 Marijampolio vaikų lopšelio-darželio priestatas.

Savivaldybės švietimo įstaigose ugdomų vaikų/mokinių skaičius didėja. Vilniaus rajono mokyklos siūlo išskirtines ugdymosi sąlygas vaikams, o darbo – mokytojams ir specialistams.

Komunalinis ūkis

Vien per 3 pastaruosius metus į vandentvarkos ir šilumos ūkį investuota apie 12 mln. EUR. Įgyvendinant 1,3 mln. eurų vertės projektą „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Skaidiškių aglomeracijoje“ Savivaldybė suteiks 253 gyventojams galimybę prisijungti prie centralizuotų nuotekų tinklų ir 90 gyventojų ̶ prie vandens tiekimo tinklo. Nemenčinės m. ir Pučkalaukio k. bus sudarytos galimybes prie vandentiekio ir nuotekų tinklų prisijungti Nemenčinės m. ir Pučkalaukio k. preliminariai 266 gyventojams; Grigaičių k. – 411 gyventojų. Savivaldybė tęsia investicinio projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Galgių k.“ įgyvendinimo darbus. Bendra numatyta projekto vertė – beveik 3 mln. eurų.

Jau įgyvendinti I ir II vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų plėtros etapai, 2021 m. birželio mėn. suteikta galimybė apie 1 tūkst. gyventojų prisijungti prie centralizuotų tinklų ir gauti kokybiškas vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo paslaugas. 2020 m. inicijuotas III vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo infrastruktūros plėtros etapas, kuriam patvirtintas finansavimas. 2021 m. vyko vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų projektavimas Galgių gyvenvietėje. III etape planuojama sudaryti galimybę ne mažiau kaip 53 gyventojams prisijungti prie centralizuotų tinklų. Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklams projektuoti, rekonstruoti ir statyti 2021 m. Savivaldybė skyrė daugiau kaip 2,1 mln. eurų. 2021 m. nuotekų valymo įrenginiams projektuoti, statyti bei rekonstruoti Savivaldybė skyrė beveik pusę milijono eurų.

Savivaldybė įgyvendino planą rekonstruoti katilines (Bezdonių mstl., Paberžės, Pailgės ir Tuščiaulių kaimų), deginančias akmens anglis, jas pritaikant deginti biokurą. Bendra savivaldybės 2021 m. skirta suma vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei šilumos tiekimo infrastruktūros statybai ir rekonstrukcijai sudaro 3,7 mln Eur. Didžiulį darbą atliko Savivaldybės uždarosios akcinės bendrovės ,,Nemenčinės komunalininkas“ ir ,,Nemėžio komunalininkas“, organizuodamos komunalinio ūkio inžinierinės infrastruktūros statybos ir rekonstrukcijos darbus. Taip pat komunalinių paslaugų teikimo užtikrinimui įmonės bendrai investavo 390 000 eurų nuosavų lėšų.

Pagal Daugiabučių namų modernizavimo programą rajone atnaujinta 15 daugiabučių namų. Taip pat Savivaldybė finansuoja net iki 70 proc. remonto darbų kainos. 2021 m. Savivaldybė patvirtino ypatingai daug paraiškų – net 34 daugiabučių namų butų savininkai gavo finansavimą namo bendrojo naudojimo objektų remontui. 2017-2021 m. finansine parama pasinaudojo 80 rajono daugiabučių namų butų savininkai. 2021 m. buvo skirta 305 tūkst. Eurų

Atliekų tvarkymas

Savivaldybė dengia dalį mokesčio už atliekų tvarkymą (1 ct už 1 kv. m. per mėnesį lengvata) visiems Vilniaus rajono gyvenamosios paskirties objektų savininkams, neturintiems įsiskolinimo už atliekų tvarkymą 2021 m. Savivaldybė taiko lengvatas senatvės pensijos amžiaus sulaukusiems ir neįgaliesiems asmenims. Vienas gyvenantis pensininkas moka net 70 proc., o du – perpus mažesnes sąskaitas. 2021 m. atliekų tvarkymo lengvatoms Savivaldybė skyrė apie pusę milijono eurų.

Susisiekimo infrastruktūros plėtra

Kelių ir gatvių apšvietimo būklei gerinti seniūnijose 2021 m. Savivaldybė skyrė 7,2 mln. eurų, t. y. 20 proc. daugiau nei 2020 m.

 Savivaldybė ženkliai prisideda prie valstybinių kelių gerinimo finansavimo – dėl to šie kelio ruožai kur kas greičiau taps saugesni ir patrauklesni gyventojams
 Tvarkant kelio ruožą Naujoji Vilnia–Rudamina–Vaidotai, I etape bus atnaujintos ir išplatintos nuovažos prie Rudaminos turgavietės, kurios sudarys patogesnes susisiekimo sąlygas su rekonstruojama turgaviete
 Šiuo metu atnaujinamas kelio ruožas Vilnius-Šumskas
 artimiausiais metais numatoma baigti Avižienių sen. Bukiškio k. Nesvyžiaus gatvės rekonstrukcijos statybos darbus.

Socialinis rūpinimasis gyventojais

Vilniaus rajono savivaldybė yra itin socialiai orientuota. Per pandemiją nenutrūko paslaugų teikimas ir socialinių paslaugų įstaigose. 2021 m. Savivaldybė jų veiklai užtikrinti ir paslaugoms teikti skyrė iš savo biudžeto virš 2,6 mln. eurų. Integrali pagalba buvo teikiama 66 gavėjams. Buvo pritaikyta 12 suaugusių neįgaliųjų būstų ir būstai aštuoniems vaikams su sunkia negalia.

Socialinės paslaugos šeimai ir vaikui

Vykdydama institucinę globos pertvarką, Vilniaus rajono savivaldybė taip pat įgyvendina projektą „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklų plėtra Vilniaus rajone“. 2020 m. pasirašyta sutartis dėl projekto finansavimo. Projektą sudaro dvi atskiros veiklos:

– Siekiama pertvarkyti socialines įstaigas taip, kad be tėvų globos likę vaikai augtų mažomis grupėmis ir kur kiekvienam vaikui būtų skiriamas individualus dėmesys. Toks įstaigų decentralizavimas sudaro galimybes augti aplinkoje, kuri yra artima šeimos aplinkai. Planuojama įsigyti 2 gyvenamosios paskirties namus Nemenčinės m. ir įkurti juose Bendruomeninius vaikų globos namus 16 vaikų. Projekto vertė – 360 tūkst. eurų, iš jų 304 tūkst. eurų ES parama. Projektą ketinama baigti 2022 m. Šiuo metu dėl vieno namo įsigijimo yra pasirašyta preliminarioji sutartis. Kitam namui įsigyti yra vykdomos pirkimų procedūros.

– Šiuo metu Vaikų dienos centrą Nemenčinėje lanko 20 nuolatinių lankytojų. Įgyvendinus projektą, planuojama, kad lankytojų skaičius padidės iki 30. Projekto vertė – beveik 250 tūkst. eurų, iš jų 108 tūkst. eurų finansuoja ES. Vykdomi rangos darbai. Planuojama, kad nauju vaikų dienos centru lankytojai galės džiaugtis 2022 m. II pusmetyje.

Vilniaus rajono savivaldybė inicijavo projektą Bendruomeninių vaikų globos namų rekonstrukcija/remontas Rukainių k. Rangos darbai prasidėjo 2021 m. rudenį. 2022 m. planuojama įkurti bendruomeninius vaikų gyvenimo namus, kuriuose galės apsigyventi iki 6 vaikų. Projekto vertė – apie 180 tūkst. eurų.

Jau ketvirtus metus iš šeimų paimama mažiau vaikų. 2021 m. laikinoji priežiūra paskirta 68 vaikams, iš jų 43 vaikams laikina priežiūra nutraukta, vaikai grąžinti į šeimą. Vilniaus rajone pastebima ir kita džiuginanti tendencija: mažėja globojamų vaikų, laikinai netekusių tėvų globos, skaičius.

Verslo aplinka ir ekonominiai rodikliai

Veikiančių ūkio subjektų skaičius Vilniaus rajone toliau auga ir 2022 metų pradžioje siekė 3 331. Skatinant verslumą bei remiant smulkų ir vidutinį verslą, Vilniaus rajone veikiantiems verslininkams yra sudaryta galimybė gauti paramą iš Smulkiojo ir vidutinio verslo paramos fondo. 2021 metais Savivaldybė parėmė 38 verslo ir ūkio subjektus. Bendra paramos dydžio suma 2021 m. siekė 46 tūkst. Eur. Būtent Vilniaus rajoną savo buveine pasirinko daug verslų, kurie yra gerai žinomi ne tik mūsų šalyje, bet ir tarptautinėje rinkoje: tokie verslo milžinai kaip „Baltic Petroleum“, „Viada“, „Villon“ ar „Vilniaus paukštynas“, kurie įdarbina po daugiau arba arti tūkstančio darbuotojų ir kuria reikšmingą pridėtinę vertę visam regionui ir už jo ribų. 2021 m. pabaigoje Pagiriuose Vokietijos kapitalo bendrovė „Homanit“ pradėjo statyti medienos komponentų gamyklą bei tyrimų ir plėtros centrą. Įmonė sukurs apie 440 naujų darbo vietų. „Homanit“ projektas Pagiriuose – pirmasis Lietuvoje gavęs stambaus investicinio projekto statusą

2021 m. pagal išduotų verslo liudijimų skaičių (3703) iš visų Lietuvos savivaldybių Viliaus rajono savivaldybė užima 4 vietą (po Vilniaus m., Kauno m. ir Klaipėdos m.), o pagal įsigytų verslo liudijimų mokėtiną sumą (daugiau kaip 233 tūkst. eurų) – 1 vietą tarp rajonų savivaldybių ir 6 vietą iš visų savivaldybių.

Mokesčių lengvatos. Nuo 2018 fiziniams asmenims taikoma 50 proc. mokesčio lengvata už kitos paskirties žemės sklypus, su sąlyga, jeigu žemės savininkas turi daugiau negu vieną nurodytos paskirties ir naudojimo būdo žemės sklypą, lengvata taikoma vienam sklypui, kurio apskaičiuota mokesčio suma yra didžiausia. 2021 m. suteiktos lengvatos dydis – daugiau kaip 721 tūkst. eurų (2020 m. – daugiau kaip 682 tūkst. eurų). Savivaldybės biudžeto sąskaita žemės mokesčio lengvatos teikiamos ūkininkų ūkiams: 2021 m. – už 702,67 ha, 8 538 eurų, 2020 m. – už 624,94 ha, 8 636 eurų. Kitos žemės mokesčio lengvatos: 2021 m. – 7,6 tūkst. eurų, 2020 m. – 3,9 tūkst. eurų. Palyginti su 2020 metais, gyventojams – žemės savininkams už Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje esančius sklypus suteikta beveik 2 mln. eurų lengvatų

Registruotas nedarbas 2022 m. sausio 1 d. šalyje buvo 10,2 proc., o Vilniaus rajone – 10,5 proc.

Savivaldybės būsto fondas ir investicijos į jo gerinimą. Vilniaus rajono savivaldybėje kasmet sudaromi gyventojų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašai. 2021 m. lapkričio mėn. patvirtintame sąraše laukia 189 asmenys (šeimos). Palyginti su 2020 m., asmenų (šeimų), laukiančių paramos būstui išsinuomoti, sąrašas sumažėjo 7,4 proc. Savivaldybė įsigijo 5 būstus, kuriuos skyrė laukiantiems pagal eilę asmenims ir šeimoms, turintiems teisę į paramą būstui išsinuomoti. 2021 m. gyvenamuoju būstu buvo aprūpintos 6 šeimos/asmenys. 2021 m. buvo suremontuoti 49 Savivaldybės būsto fondo būstai. Šiuo metu vyksta procedūros 19 būstų pirkimui – Nemenčinės m. statomi 15 būstų, o Mickūnuose – 16 būstų namai, kurių vertė sudaro virš 3 mln. eurų. Savivaldybės įnašas – virš 50 proc.

Investicijų pritraukimas

2014-2020 m. Vilniaus rajono viešasis ir privatus sektoriai pritraukė apie 160 mln. eurų investicijų iš ES. Pagal tiesiogines užsienio investicijas, tenkančias vienam gyventojui, 2020 m. Savivaldybė buvo viena iš pirmaujančių tarp kitų žiedinių savivaldybių. Bendrai tiesioginės užsienio investicijos padidėjo 9.8 mln. eurų ir 2020 m., lyginant su kitomis žiedinės savivaldybėmis, Vilniaus rajone buvo vienos didžiausių.

Rūpinimasis gyventojų sveikata

Vilniaus rajono centrinėje poliklinikoje dirba 147 gydytojai, kurie rūpinasi 66 797 gyventojų sveikata. 2021 m. centrinei poliklinikai Savivaldybė skyrė per 728,7 tūkst. eurų: 40% daugiau nei 2020 m. ir net beveik 60% daugiau nei 2019 m. Centrinė poliklinika kompensuoja važiavimo išlaidas darbuotojams, važiuojantiems į darbą iš Vilniaus daugiau kaip 20 km. VRCP vykdo rezidentų studijų rėmimo programas (kardiologo, neurologo bei šeimos gydytojo), kurias apmoka Savivaldybė. VRCP pagerino šeimos gydytojų prieinamumą, sumažino laukimo eiles pas šeimos gydytojus. Vilniaus rajonas fiksuoja didesnį gimstamumą, o mirtingumas – vienas mažiausių Lietuvoje (Vilniaus r. 1 000 gyventojų – 12,4 atvejų.; Lietuvos rodiklis – 15,6 atvejų). Sumažėjo sergamumas tuberkulioze, sergamumas žarnyno infekcinėmis ligomis sumažėjo net 8 kartus, padidėjo vaikų skiepijimo apimtys.

Žemės ūkis

Žemės ūkių skaičius Vilniaus rajone didėja. Vilniaus rajone žemės ūkio naudmenų plotus 2021 m. deklaravo 3605 subjektai (2020 m. – 3787 subjektų), bendras plotas 47644,59 ha (2020 m. – 47628,07 ha). Nuo 2020 m. jų sumažėjo 182 subjektais. Taip yra dėl to, kad kai kurie gyventojai atsisako deklaravimo arba parduoda žemės sklypus, keičia žemės sklypo paskirtį į užstatymo zoną. Vilniaus rajone vis didėja ūkių, kuriuose dirba jauni ūkininkai (iki 40 m.). Ir toliau Vilniaus apskrityje lyderiaujame pagal jaunų ūkininkų (iki 40 m.) skaičių ir pagal ūkininkių moterų skaičių. Keletą metų populiariausios Vilniaus rajono ūkininkų auginamos kultūros yra: kviečiai, avižos ir grikiai. Galvijų skaičius nuo 2019 m. Vilniaus rajone mažėja, didėja tik laikomų ožkų ir bičių skaičius. Dėl Savivaldybės vykdomos apleistų žemės plotų mažinimo politikos nustatant apleistai žemės ūkio paskirties žemei 3 proc. tarifą, apleistų žemių plotai, už kuriuos skaičiuojamas mokestis, kasmet mažėja.

Kultūra

2021 m. kultūros įstaigoms Savivaldybė skyrė 4 mln. 377 tūkst. eurų, šiemet suplanuota 6 mln. 86 tūkst. eurų ir papildomai 43 tūkst. – investiciniams projektams. Savivaldybė nuolat prisideda prie darbo užmokesčio didinimo kultūros darbuotojams. 2021 m. Savivaldybės administracija tęsė beveik 3 mln. eurų vertės Nemenčinės daugiafunkcinio kultūros centro pastato modernizavimo darbus. Liko tik suremontuoti didžiąją koncertų salę, kurią planuojama atnaujinti šiemet. Baigtas Nemenčinės daugiafunkcinio kultūros centro Glitiškių skyriaus, esančio Glitiškių dvare, kompleksinis sutvarkymas. Eina į pabaigą Rudaminos meno mokyklos ir bibliotekos modernizavimo projektas, kurio vertė – apie 4,4 mln. eurų, iš kurių beveik 3,5 mln. eurų skyrė Savivaldybė. Projektą planuojama įgyvendinti šių metų II pusmetyje.

2021 m. buvo suorganizuoti 803 kultūros renginiai (2020 m. – 597). Tradicinė Vilniaus rajono Derliaus šventė vyko 11-ose rajono seniūnijose – tokiu būdu priartinant daugiametes tradicijas prie seniūnijų bendruomenių. Jau devintą kartą buvo surengtas Vilniaus rajono piligriminis žygis kunigui prelatui Juzefui Obrembskiui atminti. Vilniaus rajono savivaldybės Centrinė biblioteka įeina į daugiausia skaitmeninėmis technologijomis apmokančių žmonių dešimtuką visoje Lietuvoje

Sportas

 Aktyviai ir sėkmingai veikia Vilniaus rajono savivaldybės sporto mokykla
 Jau visai netrukus veiklą pradės naujas Vilniaus rajono sporto centras
 Neseniai Vilniaus rajono savivaldybės sporto mokyklos auklėtinis, nemenčinietis Karol Dombrovski atstovavo Lietuvai ir Vilniaus rajonui Pekino žiemos olimpinėse žaidynėse

Vilniaus rajono sportiniai pasiekimai buvo įvertinti užsienyje, kur išskirta ir apdovanota buvo mūsų rajono savivaldybės sporto mokykla. Savivaldybė didelį dėmesį skiria sporto infrastruktūros vystymui: 2021 m. Savivaldybės administracija atnaujino sporto aikštynus Nemėžyje, Mickūnuose, Medininkuose, Maišiagaloje.

Viešoji komunikacija

2021 m. buvo pristatytas naujas Vilniaus rajono vizualinis identitetas, o šią savaitę startavo nauja Savivaldybės interneto svetainė.

„Mes visi jau trečius metus gyvename ir dirbame ekstremalių situacijų sąlygomis. Dar 2020 metais prasidėjusi pandemija, Astravas su savo grėsmėmis, vėliau migrantų krizė bei vis dabar besitęsiantis karas Ukrainoje – mus visus sutelkė bendriems darbams, turėjome parodyti, kad ir esant nuolatiniai ekstremaliai situacijai, surėmę pečius, su visa Vilniaus rajono bendruomene turime ir galime dirbti Vilniaus rajono gyventojų labui.

Norėčiau pasidžiaugti, kad nuveikėme tikrai labai daug. Visų mūsų vardu norėčiau padėkoti visiems, kas šiuo sunkiu laikotarpiu padėjo suvaldyti šias krizes, aukodami netgi savo asmeninį laiką: mūsų Medikų ir Slaugytojų bendruomenei, kurie buvo priešakinėse gretose, savanoriams, kurie prisidėjo prie sklandaus vakcinavimo proceso eigos. Mūsų socialinių paslaugų sektoriaus darbuotojams, NVO, bendruomenėms. Taip pat visų biudžetinių įstaigų, seniūnijų, administracijos kolektyvams bei Jums, politikams. Tik mūsų visų susiklausymo dėka galėjome užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę bei jų nenutrūkstamą procesą, siekti naujų tikslų.

Kas nedirba, tas neklysta, galbūt galėjome padaryti daugiau, bet ne visada procesai vyksta taip, kaip norėtųsi. Visgi džiaugiuosi, kad sulig kiekvienais metais gyvenimo kokybė Vilniaus rajone gerėja, kad yra dar kur stengtis. Tikiu, kad bendras mūsų visų tikslas – tai darniai besivystanti Vilniaus rajono savivaldybė su laimingais gyventojais, kuriems gera gyventi Vilniaus rajone. Linkiu visiems dar daug, daug gerų darbų nuveikti drauge ir, žinoma, TAIKOS šiais neramiais laikais. Tepadeda Mums Dievas“, – pristatymą baigė merė Marija Rekst.

Su išsamia ataskaita galima susipažinti čia.

2022-03-31