Navigate / search

LLRA-KŠS pasisako už euroatlantinę kryptį užsienio politikoje

Šiandien parlamente užvirė diskusija dėl Seimo nario Česlovo Olševskio padėjėjo, Zbignevo Jedinksio komentaro feisbuke. Diskusiją parlamente inicijavo teisiamo už korupciją Liberalų sąjūdžio atstovai.
 
Korumpuoti liberal-sąjūdiečiai ypač ciniškai užsipuolė vieną sąžiningiausių Seimo narių Česlovą Olševskį.

Seimo narys Česlav Olševski po šio nepadoraus užsipuolimo susilaukė daug žiniasklaidos atstovų klausimų į kuriuos atsakydamas pabrėžė, kad Seimo nario patarėjo pareigybė ir jo funkcijos neapima tarptautinės politikos tematikos. Todėl jo komentarą diskusijoje feisbuke neįmanoma vertinti kitaip, nei asmeninę nuomonę.

Pagal LR Konstitucijos 25 straipsnį, Lietuvos piliečiui yra garantuojamos visokeriopos teisės:

– Žmogus turi teisę turėti savo įsitikinimus ir juos laisvai reikšti.

– Žmogui neturi būti kliudoma ieškoti, gauti ir skleisti informaciją bei idėjas. 

Konstitucinis laisvos minties principas yra vienas svarbiausių iš žmogaus teisių srities. Todėl patarėjo Z. Jedinskio pasisakymą: „Lenkija turi kuo skubiau palikti NATO ir ES ir sukurti sąjungą su Rusija. Tai bus stipriausia slavų šalių sąjunga, paremta krikščioniškomis ir šeimos vertybėmis, kuri bus naudinga Lenkijos piliečiams, o ne kažkam iš kitos vandenyno pusės” Česlav Olševski vertina kaip jo asmeninę nuomonę. Ir tik taip ji turi būti vertinama.

Česlavo Olševskio pozicija šiuo klausimu pilnai atspindi vieno iškiliausio prancūzų rašytojo ir filosofo Fransua Mari Arujė (Voltero) žodžius: „Nesutinku su tavimi, bet visada ginsiu tavo teisę turėti savo nuomonę“.

Lietuvos lenkų rinkimų akcijos – Krikščioniškų šeimų sąjungos spaudos biuras pažymi, kad aukščiau pateikti Česlavo Olševskio atsakymai atspindi ir partijos poziciją. Taip pat pateikiame atsakymus į kitus viešojoje erdvėje keliamus klausimus:

“LLRA-KŠS yra pasirašiusi Lietuvos parlamentinių partijų susitarimą dėl saugumo ir užsienio politikos, kuriame vienareikšmiškai pasisakome už mūsų Euroatlantinę kryptį užsienio politikoje ir 2,5 proc. BVP skyrimo gynybai”.

“Šiuo metu aktyviai dalyvaujame ruošiant naują partijos susitarimą, kurį pasiūlėme papildyti net LLRA-KŠS punktais:

2) esminis LLRA-KŠS siūlymas. Įtraukti papildomą 13 punktą:
 
Kurti naujas darbo vietas naudojant vidaus darbo jėgos potencialą ir sudaryti sąlygas plėtoti aukštą pridėtinę vertę ir inovacijas gynybos srityje kuriančią gynybos pramonę, pritraukiant ES lėšas ir skatinant tarptautinį bendradarbiavimą.
 
3) esminis LLRA-KŠS siūlymas. Įtraukti papildomą 16 punktą:
 
Laikytis pagrindinių Europoje visuotinai pripažįstamų vertybių, užtikrinti pagrindinių žmogaus teisių įgyvendinimą ir pagarbą tautinių mažumų teisėms. Garantuoti Tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvencijos ir Europos regioninių arba mažumų kalbų chartijos nuostatų įgyvendinimą Lietuvoje”.

2022-03-31