Navigate / search

Melstasi už taiką Ukrainoje bei visame pasaulyje

Šiandien Vilniaus Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje bendroje maldoje susitelkę Vilniaus rajono savivaldybės atstovai meldėsi už taiką ir ramybę Ukrainoje bei visame pasaulyje.
 
Šv. Mišiose dalyvavo Vilniaus rajono savivaldybės atstovai: merė Marija Rekst, Europos Parlamento narys, Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos lyderis Valdemar Tomaševski, Seimo nariai Rita Tamašunienė, Česlav Olševski ir Beata Petkevič, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos nariai, vicemerė Teresa Demeško, Savivaldybės administracijos, seniūnijų, švietimo ir kultūros įstaigų atstovai. Taip pat šv. Mišiose dalyvavo Vilniaus rajono gyventojai bei kaimyninių savivaldybių atstovai.

Šv. Mišias aukojęs parapijos klebonas kunigas prelatas Voicech Gurlicki (Wojciech Górlicki) kvietė visus šiuo sunkiu laikotarpiu susitelkti ir bendromis maldomis prašyti Dievo pagalbos.

„Brangūs broliai ir seserys, šiandien yra Pelenų trečiadienis, kuriuo prasideda Gavėnia. Šiemet šis laikotarpis pripildo mūsų širdis susirūpinimu ir liūdesiu dėl to kas vyksta šiandien Ukrainoje. Melskimės už mūsų brolius ir seseris, už taiką Ukrainoje. Melskimės už visus tuos, kurie žuvo šitame kare. Už jų amžinąjį išganymą. Prašykime Dievo, kad Lietuvoje ir visame pasaulyje žmonės gerbtų vienas kitą bei tarp mūsų būtų taika“, – į susirinkusius kreipėsi kunigas Voicech Gurlicki.

Šv. Mišiose dalyvavusi Vilniaus rajono savivaldybės merė kviečia visus melstis ir prašyti Aukščiausiojo malonės bei pagalbos. „Melskimės už Ukrainos žmones bei taiką visame pasaulyje“, – ragina merė Marija Rekst bei dėkoja visiems gyventojams už paramą ir Ukrainos palaikymą.

2022-03-02