Navigate / search

Lietuvos lenkų sąjungos vyriausiosios valdybos pareiškimas

Lietuvos Lenkų Sąjungos Vyriausioji Valdyba vasario 24 dieną, karinės invazijos į Ukrainą dieną paskelbė pareiškimą smerkiantį Kremliaus veiksmus ir kviečiantį maldai už taiką Europoje ir visame pasaulyje.
 
Žemiau skelbiame Lietuvos lenkų sąjungos vyriausiosios valdybos pareiškimą.

LIETUVOS LENKŲ SĄJUNGOS VYRIAUSIOSIOS VALDYBOS PAREIŠKIMAS

2022-02-24
Vilnius

    Dėl Rusijos karinės invazijos į Ukrainą, Lietuvos lenkų sąjunga reiškia paramą mūsų tautiečiams ir visiems Ukrainos gyventojams. Mintimis ir maldomis esame su Jumis ir kartu išgyvename šias sunkias akimirkas.

    Lietuvos lenkų sąjunga smerkia Kremliaus veiksmus. Karas niekada nebuvo ir nebus konfliktų sprendimo būdas ir jam nėra jokio pateisinimo net ir esant susirūpinimui savo tautiečių teisėmis kitose šalyse.

    Raginame imtis visų priemonių siekiant užtikrinti civilių gyventojų apsaugą ir toliau dėti visas pastangas taikai pasiekti. Kviečiame dalyvauti rožinio novenoje už taikos atkūrimą Ukrainoje bei melstis už taiką Europoje ir visame pasaulyje.

www.L24.lt