Menu / szukaj

Waldemar Tomaszewski w Strasburgu: Wspierajmy zatrudnienie młodych ludzi

Od poniedziałku, 14 lutego, trwa sesja plenarna Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Jednym z głównych tematów omawianych przez europosłów jest sprawa wpływu przepisów unijnych w sprawie rekomendacji dotyczących przyspieszenia rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Europie. Europosłowie i szef polityki zagranicznej UE Josep Borrell będą też debatować nad ostatnimi dyplomatycznymi próbami złagodzenia napięć międzynarodowych w Europie i na świecie.
 
Tematem wiodącym lutowej sesji Parlamentu jest natomiast polityka społeczna w Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem propozycji dotyczących środków i działań, jakie UE musi podjąć w walce z rakiem oraz w dziedzinie zatrudnienia i bezrobocia wśród młodych Europejczyków.

W dyskusji na temat trudnej sytuacji i problemów młodzieży na europejskim rynku pracy, aktywny udział wziął Waldemar Tomaszewski, przewodniczący Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin, który w swoim wystąpieniu wskazał przyczyny takiego stanu rzeczy.

– Ostatni rok i kryzys związany z pandemią wywarł destrukcyjny wpływ na zatrudnienie i sytuację społeczną młodych ludzi w Europie, ponieważ w jego wyniku zmniejszyły się lub zostały czasowo wstrzymane możliwości rozwoju, obniżyła się stopa zatrudnienia. W związku z tym wzrosła liczba młodzieży niepracującej. Ponadto dochody osobiste młodych ludzi znacznie się zmniejszyły, a zagrożenie ubóstwem i wykluczeniem społecznym wzrosło – powiedział europoseł.

Lider AWPL – ZChR podkreślił potrzebę podjęcia skutecznych działań przez instytucje unijne w celu wsparcia polityki zatrudnienia ludzi młodych.

– Dlatego też potrzebne są natychmiastowe działania w celu zabezpieczenia i polepszenia przyszłości młodych osób, zwłaszcza w nowych krajach członkowskich, takich jak Litwa, których gospodarki potrzebują większego wsparcia w porównaniu z państwami starej Unii. Niech impulsem do szybkiego działania Komisji Europejskiej będzie niepokojący wskaźnik bezrobocia młodzieży, który wynosi 15,9 %, tzn. jest dwa i pół razy wyższy od ogólnej stopy bezrobocia. W pierwszej kolejności należy zapewnić ludziom młodym dostęp do zabezpieczenia społecznego i godziwego wynagrodzenia. Młodzież musi odgrywać kluczową rolę w kształtowaniu polityki zatrudnienia i polityki społecznej w Europie.

Poseł wezwał także Komisję i kraje członkowskie do większego zaangażowania i pomocy młodzieży w tym trudnym dla nich okresie kryzysu gospodarczego.

– Państwa członkowskie muszą nadal inwestować niezbędne środki w działania wspierające zatrudnienie ludzi młodych. Komisja natomiast zadbać o to, aby nowe inicjatywy pomagały młodym ludziom w integracji na rynku pracy w kraju pochodzenia, pomagając im w zdobyciu solidnego zatrudnienia. Dobro młodzieży musi stanowić wspólną odpowiedzialność podmiotów publicznych i prywatnych, wspierajmy więc zatrudnienie młodych ludzi w Unii – podsumował tę ważną dla młodych ludzi sprawę Waldemar Tomaszewski.

Sesja Parlamentu Europejskiego w Strasburgu potrwa do czwartku 17 lutego.

2022-02-16