Navigate / search

Valdemar Tomaševski apie „Madrid Summit“: Vis aktyviau kovojame už Europos krikščioniškos civilizacijos išlikimą mūsų visų vaikų geresnei ateičiai

Madride šį savaitgalį įvyko jau antrasis patriotinių ir krikščioniškų Europos partijų lyderių susitikimas. Į „Madrid Summit“ iš visos Europos atvyko 14 partijų lyderių, pasisakančių už Tėvynių Europą, paremtą krikščioniškosiomis vertybėmis. Už Europos civilizacijos išlikimą kovojančių politikų susitikime iš mūsų šalies dalyvavo Lietuvos lenkų sąjungos ir Krikščioniškų šeimų sąjungos pirmininkas, Europos parlamento narys Valdemar Tomaševski.
 
Pirmasis patriotinių ir krikščioniškų Europos politinių jėgų lyderių susitikimas gruodį įvyko Varšuvoje.

Per šiandien Seime surengtą spaudos konferenciją V. Tomaševski pabrėžė, kad tradicines Europos vertybes ginančių partijų būrimosi idėja atsirado neseniai, o praeitą vasarą 17 partijų iš 14 šalių pasirašė deklaraciją dėl bendradarbiavimo. 

„Patriotinės partijos susirinko kovoti už Tautų Europą, kuri buvo kurta Bendrijos įkūrėjų – Šumano, Adenauerio, Alčidės De Gasperio. 2004 m. mes, Lietuvos piliečiai, irgi įstojome į būtent tokios vizijos nepriklausomų valstybių ES, tokios mes jos norime ir toliau. Tuo tarpu kai kurios ultrakairiosios, liberalios jėgos, neturėdamos tam rinkėjų mandato, uzurpavo sau teisę reformuoti ES į kažkokią mistinę federaciją. Ne tam savo laiku ištrūkome iš Sovietų Sąjungos, kad įžengtume į dar vieną federaciją. Mums netinka tokia ES vizija, piliečių dauguma irgi pasisako už krikščioniškas, tradicines vertybes“, – pabrėžė V. Tomaševski, išreiškęs viltį, kad ateityje tokių Europos tradicines vertybes ginančių partijų bus dar daugiau ir jos stiprins bendradarbiavimą.

Partijų lyderių darbas Madride buvo padalytas į dvi darbo sesijas, kurias pradėjo tema „Ginant Europos pramonę“.

„Mūsų judėjimas nėra grynai ideologinis ar politinis, norime iš tikrųjų padėti paprastam žmogui. Tai esminis klausimas, nes mokesčių ir muitų sistema sukonstruota taip, kad verslas išsikelia į trečiąsias šalis, į Aziją, Afriką. Galime netekti savo pramonės, tai mus susilpnintų kaip žemyną. Kalbu apie labai didelę grėsmę ES ir jos valstybių narių žmonėms. Jei nieko nedarysime, bus mažiau darbo vietų, pajamų, netgi strateginių prekių“, – apie dabartinės politikos grėsmes piliečiams kalbėjo V. Tomaševski. 

Madride politikai diskutavo ir Lietuvai aktualia Europos tautų energetinio suverenumo tema.

„Žaliasis kursas yra svarbus, palaikome jį kaip piliečiai, norime gyventi švarioje aplinkoje, bet negalima kalbėti apie klimato kaitą tik ES mastu, nes nesame pagrindiniai CO2 teršėjai. Šią politiką būtina koreguoti, kitaip prarasime savo energetinį suverenumą ir ekonominio vystymosi pagreitį”, – kalbėjo ką tik iš Madrido grįžęs poltikas.

V. Tomaševski pranešė, kad partijų lyderiai Ispanijos sostinėje taip pat kalbėjo apie būdus sustabdyti krentančius gimstamumo skaičius ir Europos gyventojų mažėjimą.

„Turime ginti gyvybę. Europoje kasmet nužudoma keliolika milijonų negimusių vaikų. Tai ne tik nepriimtina pagal krikščioniškas vertybes, bet ir mažina mūsų žemyno populiaciją. Reikia atsilaikyti prieš abortų mafiją“, – sakė Lietuvos atstovas „Madrid Summit“.

Politikas priminė, kad LLRA-KŠS parengė ir pateikė Seimui negimusios gyvybės apsaugos įstatymo projektą, kuris po pateikimo buvo priimtas du kartus. „Tačiau jo svarstymas yra stabdomas buldozeriniu principu. Palaikymas projektui tikrai yra, tą parodė ir pirmas balsavimas“, – įsitikinęs V. Tomaševski, pabrėždamas, kad Madrido susitikime citavo popiežių Joną Paulių II, kuris savo laiku pasakė: „Tautos, kurios žudo savo vaikus, neturi ateities“.

„Jei mes esame nepajėgūs apginti silpniausiojo, kuris pats negali apsiginti, apie kokius ketinimus stabdyti klimato kaitą mes išvis kalbame? Pažangiausia technika įrodė, kad 4 savaitę nuo pradėjimo pradeda plakti žmogaus širdis, visi organai yra praktiškai susiformavę. Kalbėjome ir kalbėsime apie tai, nes tai vienas esminių klausimų“, – patikino Lietuvos lenkų sąjungos ir Krikščioniškų šeimų sąjungos pirmininkas.

Madrido viršūnių susitikime V. Tomaševski dalyvavo ir pokalbiuose apie ES sienų apsaugą, migracijos krizę.

„Šis klausimas irgi aktualus mūsų šaliai. Sutarėme, kad tai turėtų būti bendras ir prioritetinis ES reikalas. Juk mes su Jumis, lenkai, čekai, lietuviai, negalime tiesiog imti ir kirsti sienų, be dokumentų, be tikslų. Tai grandiozinis nesusipratimas. Migracija turi vykti civilizuotai, pabėgėlius reikia priimti, bet iš karo apimtų zonų. Visame pasaulyje per metus nužudoma virš 1 tūkst. krikščionių. Persekiojamus krikščionis irgi turime priimti“, – sakė politikas.

V. Tomaševski nurodė, kad, Europai kovojant su darbo jėgos trūkumu, Madride nuskambėjo labai gera idėja civilizuotai organizuoti darbo jėgos iš Lotynų Amerikos atvykimą.

„Tai būtų europiečių sugrįžimas į Europą, juk ten gyvena, ir, deja, ne per geriausiai, nemažai italų, lenkų, taip pat lietuvių. Taip būtų užkirstas kelias pateikti į mūsų žemyną kitų kultūrų žmonėms, kurie kelia grėsmę mūsų kultūros kodui, taip Europos kultūra būtų apsaugota nuo išorės ekspansyvių jėgų“, – akcentavo, pabrėžęs, kad dabar yra paskutinis skambutis sustabdyti Europos krikščioniškos civilizacijos naikinimą.

2022-02-01