Navigate / search

Tikrąsias Europos vertybes ginančios partijos stiprina bendradarbiavimą

Madride baigėsi „Madrit Summit“ – patriotinių, už laisvę pasisakančių, krikščioniškų ir centro dešinės Europos partijų lyderių susitikimas, kurio pagrindinė transliuojama žinutė yra šūkis „Apginkime Europą“ (Defend Europe). Viršūnių susitikimo šeimininkas buvo Ispanijos „Vox“ partijos lyderis Santiago Abascal. Į Madridą iš visos Europos atvyko keliolika partijų lyderių, pasisakančių už Tėvynių Europą, paremtą krikščioniškosiomis vertybėmis.
 
Dviejų dienų (sausio 28-29 d.) susitikime dalyvavo Vengrijos premjeras Viktoras Orbanas, Lenkijos premjeras Mateusz Morawiecki, Prancūzijos nacionalinio fronto/Nacionalinio susivienijimo pirmininkė Marine Le Pen, Ispanijos „Vox“ partijos lyderis Santiago Abascal, italų partijos Fratelli d Italia lyderis Vincenzo Sofo, Lietuvos lenkų sąjungos ir Krikščioniškų šeimų sąjungos pirmininkas, Europos parlamento narys Valdemar Tomaševski, kiti lyderiai.

Madrido viršūnių susitikime buvo diskutuojama apie tai, kaip apginti Europą bei ES valstybių narių piliečius nuo dabartinių grėsmių. Partijų lyderiai kalbėjo apie būtinumą apginti pramonę Europoje, kuri užtikrina darbo vietas, ES valstybių narių energetinį suverenumą, gimstamumo skatinimą, kad Europa galėtų išvengti gyventojų skaičiaus mažėjimo ir būdus saugoti Europos sienas nuo nelegalios imigracijos.

Diskutuodami apie Europos, kuri privalo saugoti tikrąsias vertybes ir rūpintis kiekvienu žmogumi, ateitį, partijų lyderiai pabrėžė būtinumą bendradarbiauti ir veikti išvien kuriant būsimų kartų gerovę.

Ispanijos „Vox“ partijos lyderis Santiago Abascal, sveikindamasis su pakviestais svečiais, pabrėžė: „Mes, visi čia susirinkusieji, esame sąjungininkai. Mus visus jungia mūsų tėvų vertybės. Jei norime užtikrinti mūsų tėvynainiams Europoje gerovę, privalome pakeisti dabartinį kursą. Turime bendradarbiauti tam, kad išvaduotume savo piliečius iš krizės. Ant kortos yra pastatyta išties daug – mūsų kaip tautų, kaip valstybių išlikimas. Mūsų pareiga yra perduoti jaunoms kartoms tikrąsias vertybes“.

Toliau kalbėjęs Lenkijos premjeras Mateusz Morawiecki sakė: „Šiandien turime atremti ne vieną grėsmę. Visi kartu privalome rasti atsaką joms. Europai gresia taip vadinamoji „atvirkštinė diskriminacija“: kalbu apie dempingą ekonomikos srityje, absurdiškus CO2 limitus, kurie silpnina šalių ekonomikas. Europą būtina reindustrializuoti, privalome remti smulkius ir vidutinius verslininkus. Taip pat privalome laimėti ginčą dėl valstybių suverenumo, kuriam grėsmę kelia Europos institucijos, pasisavindamos teises, viršijančias Bendrijos teisę. Privalome kartu kovoti už tai, kad laisvė reikštų laisvę, demokratija – demokratiją, o suverenumas būtų užtikrintas”.

Savo ruožtu Vengrijos premjeras Viktoras Orbanas pabrėžė: „Mums būtina stiprinti ir įtvirtinti bendrąsias vertybes, kurios grindžiamos krikščioniškosiomis vertybėmis. Turime sukurti naują bendradarbiavimo platformą, kad mūsų pozicija ir požiūriai būtų Europoje labiau girdimi ir matomi. Nepamirškime, kad demokratijos esmė yra rinkimai, todėl remkime vieni kitus. Dabartinė Briuselio vykdoma energetinė politika yra itin ydinga, todėl būtina ją pakeisti tam, kad išgelbėtume naikinamą ekonomiką. Klimato politika yra irgi netinkama, nes griauna ekonomiką. Energijos branginimas jokiu būdu negali būti vadinamas klimato gelbėjimu, tai yra visiška Briuselio kvailystė“.

Diskusijoje dalyvavo ir Lietuvos lenkų sąjungos bei Krikščioniškų šeimų sąjungos pirmininkas, Europos parlamento narys Valdemar Tomaševski, kurio pasisakymas buvo įvertintas itin palankiai, jis taip pat sulaukė padėkų už tai, kad kelia svarbius klausimus, tokius kaip būtinybė ginti paprastą žmogų ir tinkamai vertinti gyvybės dovaną. LLS ir LLRA lyderis nurodė, kad „ekonominiai klausimai yra labai svarbūs, nes įtakoja kiekvieną Europos gyventoją, todėl būtina spręsti paprastų žmonių problemas kuriant naujas darbo vietas, didinant jų pajamas. Taip pat labai svarbu stiprinti viduriniąją visuomenės klasę, kurią galima skatinti remiant smulkius verslininkus ir šeimos bendroves“. Viršūnių susitikimo programa taip pat numatė demografinių bei vietos europiečių mažėjimo problemų aptarimą. Kalbėdamas šiomis temomis, V. Tomaševski pabrėžė: „Susiklosčius tokiai situacijai, privalome visomis išgalėmis skatinti gyvybės civilizaciją nuo pradėjimo iki natūralios mirties. Tokia būtent yra normali Europos ateitis“. Lyderis citavo Joną Paulių II, kuris savo laiku pasakė: „Tautos, kurios žudo savo vaikus, neturi ateities“. V. Tomaševski pateikė šiame kontekste Lenkijos ir Lietuvos pavyzdį. Būtent Lietuvoje LLRA-KŠS pateikė įstatymo projektą dėl gyvybės apsaugos. Pridūrė, kad būtina ne tik stipriai skatinti motinystę teisinėmis ir socialinėmis priemonėmis, bet ir skatinti pačią motinystės kaip itin didelę socialinę vertybę, o pradėti reikėtų nuo švietimo. Baigdamas pasisakymą, pabrėžė krikščioniškų ir patriotinių Europos partijų vienybę kovojant už tradicinės šeimos ir krikščioniškosios Tėvynių Europos išlikimą.
Madride įvykęs patriotinių, už laisvę pasisakančių ir krikščioniškų Europos partijų lyderių susitikimas baigėsi priėmus bendrą pareiškimą apie tolesnį bendradarbiavimą ginant tikrąsias Europos vertybes.

2022-01-29