Menu / szukaj

Ceny rosną. Dopóki rząd pozostaje pasywny, pomocną dłoń mieszkańcom jako pierwsze wyciągają samorządy. Dobry przykład Samorządu Rejonu Wileńskiego

Posłowie z ramienia Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin Rita Tamašunienė i Czesław Olszewski poruszyli podczas zorganizowanej konferencji prasowej temat o dalszym wzroście cen, odnotowali pasywność rządu w walce ze skutkami inflacji dla mieszkańców i zwrócili uwagę, że w obliczu dysfunkcyjności władz centralnych same samorządy podjęły się inicjatywy i jako pierwsze wyciągnęły mieszkańcom pomocną dłoń. Jako pierwszy uczynił to Samorząd Rejonu Wileńskiego.
 
Poseł Rita Tamašunienė przypomniała, że jeszcze na początku grudnia ub. roku Frakcja Regionów Litwy przedstawiła w Sejmie rezolucję pt. „W sprawie kompleksowego planu zmniejszania obciążenia mieszkańców na skutek wzrostu cen” i wezwała rząd do działań w walce z galopującymi cenami.

„Obowiązkiem rządu jest ochrona mieszkańców przed nieproporcjonalnym i gwałtownym wzrostem cen” – oceniła Rita Tamašunienė, dodając przy tym, że wzrost wynagrodzeń i dodatki do emerytur w żaden sposób nie wyrównują mieszkańcom zwiększonego ciężaru finansowego. „Mieszkańcy czują się zostawieni sam na sam z tymi problemami” – nastroje wśród mieszkańców nagłośniła posłanka.

Samorząd Rejonu Wileńskiego, podkreśliła poseł na Sejm, widząc zaniechanie rządu w walce z rosnącymi cenami, jako pierwszy spośród wszystkich 60 samorządów w kraju podjął się inicjatywy, by zmniejszyć oddziaływanie inflacji na rodziny podwileńskie i udzielić im namacalnego wsparcia.

Poseł z AWPL-ZChR Czesław Olszewski, chociaż podkreślił, że surowce i paliwa mocno zdrożały na całym świecie, stwierdził tym niemniej, że „trudne do uświadomienia jest to, że na Litwie węgiel i biopaliwa zdrożały ponad dwukrotnie, gaz zaś – ponad dziesięciokrotnie”.

Poseł zwrócił uwagę, że 28 stycznia odbędzie się posiedzenie Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego, na którym ma być m.in. rozpatrywany projekt uchwały autorstwa frakcji AWPL-ZChR, który przewiduje już od stycznia br. aż 50-procentową dotację na ogrzewanie dla mieszkańców. W okresie styczeń-marzec Samorząd Rejonu Wileńskiego wyda na ten cel nawet 2 mln euro. Tak samorząd reaguje na drastyczny wzrost cen, w tym rachunków na ogrzewanie i, odpowiednio, zwiększony ciężar finansowy dla mieszkańców.

Samorząd na tym nie poprzestaje i opracował kolejny projekt uchwały, który zakłada wypłacenie jednorazowego świadczenia dla każdej rodziny w wysokości 50-100 euro w zależności od statusu (osoby z niepełnosprawnością, emeryci) i dochodów.

Radni z ramienia AWPL-ZChR stanowią większość (19) w 31-osobowej Radzie rejonu podstołecznego, tak więc jest ogromna szansa, że projekt zostanie przyjęty na najbliższym posiedzeniu Rady, które odbędzie się 28 stycznia.

Ponadto po naradach politycznych we frakcji AWPL-ZChR i Samorządzie Rejonu Wileńskiego opracowany został projekt uchwały przewidujący wsparcie dla wszystkich mieszkańców rejonu wileńskiego w sytuacji drastycznego wzrostu cen na ogrzewanie. Planowane jest wypłacenie jednorazowego świadczenia dla każdej rodziny w wysokości 50-100 euro w zależności od statusu (osoby z niepełnosprawnością, emeryci) i dochodów.

Samorząd Rejonu Wileńskiego już rekompensuje część ceny za dostarczanie wody i wydaje na ten cel ok. 600 000 euro rocznie. Dzięki temu za wodę mieszkańcy podwileńscy płacą jedynie 1,5 euro za 1 m³ wody.

„Samorząd Rejonu Wileńskiego jest jednym z najbardziej socjalnie ukierunkowanych samorządów. Pakiet wsparcia i ulg oferowany dla mieszkańców przez Samorząd Rejonu Wileńskiego jest naprawdę imponujący. Dzięki decyzjom podejmowanym przez Samorząd mieszkańcy płacą mniej za wodę pitną i odprowadzanie ścieków, za kształcenie dzieci w przedszkolach, żywienie dzieci w szkołach. Młodzież ma możliwość nieodpłatnie korzystać z usług i infrastruktury Szkoły Sportowej Samorządu Rejonu Wileńskiego, samorząd umożliwia tańsze podróżowanie podmiejską komunikacją publiczną” – kierunek socjalny obrsny przez samorząd podstołczny ocenił posel Czesław Olszewski.

Rita Tamašunienė podkreśliła, że inflacja dotyka cały świat, ale inne rządy podjęły błyskawiczne działania mające na celu zmniejszenie skutków wzrostu cen dla mieszkańców. Posłanka po raz kolejny wezwała rząd do działań w uregulowaniu cen i przytoczyła imponujący przykład Polski.

Sąsiednia Polska pomyślnie wdraża Tarczę Antyinflacyjną: Rząd Polski obniżył do 0 proc. stawki podatku VAT na podstawowe produkty spożywcze, wyzeruje od lutego stawkę VAT na gaz, obniżył stawkę VAT na paliwo do 8 proc., przedłużył obniżkę 5 proc. stawki VAT na prąd, obniżył VAT na ciepło do 5 proc. i stosuje inne ulgi podatkowe, na których wymiernie skorzystają Polacy.

2022-01-25