Menu / szukaj

Samorząd Rejonu Wileńskiego jeszcze bardziej zwiększa wsparcie dla mieszkańców

Kierowany przez Akcję Wyborczą Polaków na Litwie-Związek Chrześcijańskich Rodzin Samorząd Rejonu Wileńskiego jeszcze bardziej poszerza zakres wsparcia dla mieszkańców. Jest to odpowiedź na gwałtowny wzrost cen, w tym na ogrzewanie i zwiększone obciążenie finansowe mieszkańców.
 
Po naradach politycznych we frakcji Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin i Samorządzie Rejonu Wileńskiego opracowany został projekt uchwały przewidujący wsparcie dla wszystkich mieszkańców rejonu wileńskiego w sytuacji drastycznego wzrostu cen na ogrzewanie. Planowane jest wypłacenie jednorazowego świadczenia dla każdej rodziny w wysokości 50-100 euro w zależności od statusu (osoby z niepełnosprawnością, emeryci) i dochodów.

Przypominamy, że w reakcji na gwałtowny skok cen frakcja Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego zarejestrowała projekt uchwały, który przewiduje już od stycznia br. aż 50-procentową dotację na ogrzewanie dla mieszkańców. W okresie styczeń-marzec Samorząd Rejonu Wileńskiego wyda na ten cel nawet 2 mln euro.

Radni z ramienia AWPL-ZChR stanowią większość (19) w 31-osobowej Radzie rejonu podstołecznego, tak więc jest ogromna szansa, że projekt zostanie przyjęty. Posiedzenie Rady odbędzie się 28 stycznia.

Spośród wszystkich 60 samorządów na Litwie Samorząd Rejonu Wileńskiego jako pierwszy zaproponował dla mieszkańców konkretne wsparcie w obliczu drastycznej inflacji. Samorząd Rejonu Wileńskiego już rekompensuje część ceny za dostarczanie wody i wydaje na ten cel ok. 600 000 euro rocznie. Dzięki temu za wodę mieszkańcy podwileńscy płacą jedynie 1,5 euro za 1 m³ wody.

Inflacja dotyka cały świat, tym niemniej, dla przykładu, sąsiednia Polska już podjęła konkretne kroki, by finansowo odciążyć mieszkańców. Rząd Polski obniżył do 0 proc. stawki podatku VAT na podstawowe produkty spożywcze, wyzeruje od lutego stawkę VAT na gaz, obniżył stawkę VAT na paliwo do 8 proc., przedłużył obniżkę 5 proc. stawki VAT na prąd, obniżył VAT na ciepło do 5 proc. i stosuje inne ulgi podatkowe, na których wymiernie skorzystają Polacy.

Na Litwie z kolei rząd nie podejmuje podobnych decyzji, dlatego w stosunku do swoich mieszkańców inicjatywy podjął się Samorząd Rejonu Wileńskiego zarządzany przez AWPL-ZChR, który okaże mieszkańcom rejonu wileńskiego kolejne namacalne wsparcie.

2022-01-24