Menu / szukaj

Pod obrady Sejmu trafiły ważne projekty ustaw autorstwa AWPL-ZChR

9 grudnia 2021 pod obrady Sejmu w porządku dnia opozycyjnych frakcji zostały zgłoszone sztandarowe projekty ustaw Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin – projekt ustawy o mniejszościach narodowych, ustawa lustracyjna i ustawa o opodatkowaniu instytucji finansowych oraz rezolucja w sprawie planu środków zaradczych zmniejszenia obciążenia mieszkańców z powodu wzrostu cen. Projekty zgłosiła sejmowa Frakcja Regionów Litwy.
 
Rezolucja zobowiązuje rząd do podjęcia szeregu kroków mających na celu zmniejszenie skutków inflacji dla gospodarstw domowych, takich jak: analiza polityki akcyzowej i zmniejszenie akcyzy na paliwo, zróżnicowanie podatku VAT i wprowadzenie 5-procentowego podatku VAT na najbardziej niezbędne produkty żywnościowe, dodatkowa obniżka VAT na ogrzewanie scentralizowane, gaz, gorącą wodę i opał na ogrzewanie domów mieszkalnych. Inicjatorka rezolucji poseł na Sejm z ramienia AWPL-ZChR Rita Tamašunienė podkreśliła również potrzebę zniwelowania skutków inflacji na ceny towarów, usług i edukację dzieci poprzez zwiększenie świadczeń na dzieci do 100 euro w 2022 roku i 120 euro w 2023 roku, zagwarantowania wzrostu świadczeń socjalnych i emerytur i ich indeksację zależnie od wskaźników inflacji. Rezolucja apeluje też o pomoc finansową dla małych i średnich firm, a także o opracowanie mechanizmu rekompensaty rosnących kosztów utrzymania samorządowych przedsiębiorstw komunalnych i przewozowych.

Projekt rezolucji został w pierwszym czytaniu odesłany do poprawek. Następne czytanie zaplanowano na czwartek, 16 grudnia.

Sejm odrzucił projekt ustawy o mniejszościach narodowych argumentując, że jest sprzeczny z Konstytucją. Głosowanie nad ustawą tak samo jak nad ustawą lustracyjną zostało początkowo przełożone, z powodu zbyt małej liczby obecnych posłów na sali, gdyż w przypadku opinii o niezgodności z Konstytucją, potrzeba ponad połowy głosów wszystkich posłów, by projekt mógł być procedowany. Po ogłoszeniu głosowania, gdy na sali posiedzeń zebrało się 120 posłów, oba projekty zostały odrzucone.

„Stara ustawa o mniejszościach narodowych działała przez wiele lat razem z Konstytucją – podkreśliła Rita Tamašunienė. – Wtedy nie mówiono, że jest niezgodna z ustawą zasadniczą, tym bardziej że nowe projekty, które są zgłaszane, niewiele się różnią od starej ustawy, na podstawie której został napisany nasz projekt”.

„Z całą pewnością to nie jest ostatnia nasza próba ustawowego zagwarantowania praw mniejszości narodowych – zapewniła posłanka. – Wszystkie kwestie związane z ochroną języków mniejszości narodowych, oświaty w językach mniejszości, nazw topograficznych i używania języków mniejszości w życiu publicznym na terenach zwarcie zamieszkanych przez mniejszości narodowe są nadal aktualne”.

Ustawa o opodatkowaniu instytucji finansowych po dłuższym czasie wróciła pod obrady Sejmu. Rita Tamašunienė przedstawiając nie nowy już projekt zwróciła uwagę, że w okresach pomyślnego rozwoju gospodarki, banki ani razu nie zmniejszyły cen usług, poza tym większość funkcjonujących na Litwie banków to filie banków zagranicznych, które mogą większość zysków transferować do swoich banków macierzystych. W czasach rosnącej inflacji banki poprzez podatek od aktywów mogą przyczynić się do budowania gospodarki kraju. Projekt został w pierwszym czytaniu odrzucony.

2021-12-09