Menu / szukaj

Pod Krakowem poświęcono Kresową Drogę Krzyżową

We wtorek, 9 listopada, w Radwanowicach pod Krakowem, w parku przy Schronisku dla Osób Niepełnosprawnych Fundacji im. Brata Alberta, odbyła się uroczystość poświęcenia Kresowej Drogi Krzyżowej. Będzie ona miejscem modlitwy za zmarłych, poległych i pomordowanych Mieszkańców Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej.
 
Inicjatorem wyjątkowego uczczenia pamięci kresowych bohaterów oraz miejsc męczeństwa Polaków na Kresach był ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Każda ze stacji Kresowej Drogi Krzyżowej upamiętnia wyjątkowe postacie i wydarzenia, które odcisnęły swe piętno na losach Polskich Kresów. Fundatorem stacji XIII poświęconej Żołnierzom Armii Krajowej i operacji „Ostra Brama” Wilno 1944, jest prezes ZPL i AWPL, europoseł Waldemar Tomaszewski.

Droga Krzyżowa jest położona na wzniesieniu, w najwyższym punkcie Radwanowic. Po powitaniu w kościele św. Stanisława uczestnicy uroczystości, w tym przedstawiciele środowisk kresowych, europoseł Waldemar Tomaszewski z Wilna, rodzina gen. Tadeusza Rozwadowskiego, przedstawiciele Motocyklowego Rajdu Katyńskiego, samorządowcy, poczty sztandarowe, wszyscy przybyli goście w tym prezes Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin dr Bogusław Rogalski, który ufundował stację X: Ofiarom Zbrodni w Ponarach 1941-1944, przeszli w procesji do parku, gdzie nastąpiło uroczyste poświęcenie stacji Drogi Krzyżowej i modlitwy za zmarłych Kresowian.

Przy stacjach umieszczono tabliczki wspominające tych, którzy proszą o modlitwę i pamięć: brama na kalwarię – Polacy ekspatriowani z Kresów Wschodnich, stacja I – obrońcy Lwowa, Przemyśla i Zadwórza 1918-1920, stacja II – gen. Tadeusz Rozwadowski i bohaterowie wojny z bolszewikami 1919-1920, stacja III – katolicy represjonowani przez Sowietów na Ukrainie i Białorusi 1919-1939, stacja IV – marszałek Józef Piłsudski i wyzwoliciele Wileńszczyzny 1919-1920, stacja V – ojcowie niepodległości – Roman Dmowski i Ignacy Paderewski, stacja VI – obrońcy Grodna, Lwowa i wschodnich rubieży 1939, stacja VII – ofiary zbrodni sowieckich – Katyń, Charków, Miednoje i Bykownia 1940, stacja VIII – obywatele polscy deportowani na Syberię i do Kazachstanu 1940-1941, stacja IX – profesorowie i nauczyciele pomordowani we Lwowie, Stanisławowie i Krzemieńcu 1941, stacja X – ofiary zbrodni w Ponarach 1941-1944, stacja XI – kresowi męczennicy – księża i siostry zakonne 1939-1945, stacja XII – ofiary ukraińskiego ludobójstwa na Wołyniu, Polesiu, Lubelszczyźnie i w Małopolsce Wschodniej 1939-1947, stacja XIII – żołnierze Armii Krajowej – operacja „Ostra Brama” w Wilnie 1944, stacja XIV – samoobrona kresowa oraz obrońcy wiosek z Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich i Narodowych Sił Zbrojnych, figura św. Józefa – abp Józef Teodorowicz i Ormianie polscy, figura św. Franciszka z Asyżu – mieszkańcy parafii w Komarnie k. Lwowa, brama wjazdowa – kresowianie ekspatriowani w latach 1935-1959.

W środę prezes ZPL i AWPL Waldemar Tomaszewski odwiedził w Częstochowie wieloletniego redaktora naczelnego katolickiego tygodnika „Niedziela” księdza infułata dra Ireneusza Skubisia, założyciela Międzynarodowego Ruchu „Europa Christi”, którego jedna z konferencji odbyła się w czerwcu 2018 r. w Wilnie.

Natomiast we czwartek, 11 listopada, europoseł Tomaszewski, jako przedstawiciel Polaków z Wileńszczyzny, uczestniczył w Warszawie w oficjalnych, państwowych uroczystościach z okazji Narodowego Święta Niepodległości, we Mszy św. za Ojczyznę w świątyni Opatrzności Bożej, a następnie w centralnych obchodach na placu Józefa Piłsudskiego, przy Grobie Nieznanego Żołnierza, z udziałem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy oraz najwyższych władz państwowych.

2021-11-14