Menu / szukaj

ZPL, AWPL-ZChR, samorząd rejonu wileńskiego składają kondolencje z powodu śmierci Kapłana Marka Gładkiego

27 października odszedł do Pana proboszcz parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Podbrzeziu ks. Marek Gładki. Miał 47 lat. Kondolencje Rodzinie, Bliskim i Przyjaciołom śp. Księdza Marka składają Związek Polaków na Litwie, Akcja Wyborcza Polaków na Litwie – Związek Chrześcijańskich Rodzin oraz samorząd rejonu wileńskiego.
„… Ja nie umieram, ja wstępuję w życie…”  

św. Teresa z Lisieux

Wiadomość o odejściu do Pana śp. Księdza Marka Gładkiego pogrążyła w żałobie nie tylko Jego Bliskich i parafię pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Podbrzeziu, gdzie przez wiele lat posługiwał, lecz także napełniła smutkiem serca wszystkich wiernych Wileńszczyzny.

Odszedł Kapłan „według serca Jezusowego” – pełny miłości do innego człowieka, gorliwy w krzewieniu Ewangelii, mający czas dla każdego, niezależnie od wieku i statusu społecznego.

Rodzinie, Bliskim i Przyjaciołom śp. Księdza Marka składamy szczere wyrazy współczucia i wsparcia oraz zapewniamy o jedności w modlitwie.

Prezes ZPL i AWPL, poseł do Parlamentu Europejskiego Waldemar Tomaszewski.

Posłowie na Sejm Republiki Litewskiej z ramienia AWPL-ZChR Rita Tamašunienė, Beata Pietkiewicz oraz Czesław Olszewski.

Mer samorządu rejonu wileńskiego z ramienia AWPL-ZChR Maria Rekść.

Pożegnanie księdza Marka Gładkiego

Trumna z ciałem śp. księdza Marka Gładkiego zostanie wystawiona w kościele w Podbrzeziu w piątek, 29 października, o godz. 15.00.

Różaniec zostanie odmówiony o godz. 17.30, zaś Msza św. w językach polskim i litewskim rozpocznie się o godz. 18.00.

W piątek, 29 października, kościół podbrzeski będzie otwarty do godz. 23.00.

W sobotę, 30 października, kościół będzie otwarty od godz. 7.00. Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona o godz. 12.00.

Pogrzebanie odbędzie się tuż po Mszy św. na placu przykościelnym.

****

Ks. Marek Gładki urodził się 8 października 1974 roku w Wilnie. Po maturze w 1992 r. podjął się studiów na kierunku zarządzanie w Szkole Gospodarczej, ale studiów nie ukończył, bo odczuwał powołanie do kapłaństwa. Jednak decyzja o wstąpieniu do Wileńskiego Seminarium Duchownego w 1993 r. nie była łatwa, więc Marek Gładki jeszcze przez pół roku pracował jako korespondent oraz studiował dziennikarstwo. Następnie wyjechał do Polski, gdzie rozpoczął studia w kierunku ochrony środowiska w Gdańsku. Jak sam pisał, w 1996 r. ostatecznie postanowił nie sprzeciwiać się Bożemu wezwaniu i wstąpił do Gdańskiego Seminarium Duchownego.

Po ukończeniu Seminarium Duchownego w Gdańsku uzyskał tytuł magistra teologii oraz dyplom na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Święcenia kapłańskie przyjął 15 czerwca w 2002 r. w Archidiecezji Gdańskiej i mianowany na stanowisko wikariusza w parafii pw. św. Wawrzyńca w Luzinie (Polska). Jeszcze zanim rozpoczął studia w seminarium duchownym, wyraził chęć pełnienia w przyszłości posługi kapłańskiej w rodzinnej archidiecezji wileńskiej. Pragnienie to z czasem narastało. Następnie w 2004 r. zwrócił się do biskupa wileńskiego z prośbą o inkardynację (tzn. przypisanie duchownego do innej diecezji lub zgromadzenia zakonnego).

W trakcie rozważania o inkardynacji, ks. Marek Gładki został mianowany na stanowisko wikariusza w parafii pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Ejszyszkach, a w 2005 r. rozpoczął posługę jako wikariusz w wileńskiej parafii Ducha Świętego. 2 lutego w 2007 r. został inkardynowany w archidiecezji wileńskiej. W 2008 r. jako wikariusz został skierowany do parafii św. Piotra Apostoła w Solecznikach. Od 2012 r. został skierowany na stanowisko proboszcza w kościele pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Podbrzeziu i w kościele św. Antoniego Padewskiego w Jęczmieniszkach.

Wierni wspominają księdza Marka Gładkiego jako osobę, który posiadał wiele pomysłów duszpasterskich i pomysłów twórczych, wygłaszał kazania poruszające ludzkie serca, nie szczędził czasu dla bycia z ludźmi i umacniał parafię poprzez różną działalność.

2021-10-28