Menu / szukaj

Dar z Macierzy symbolem solidarności i jedności Polaków

W niedzielę, 10 października, odbyło się uroczyste przekazanie średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Butrymańcach. Jest to nowy wóz strażacki, który będzie wykorzystywany w pracy strażaków, jednocześnie może służyć do ćwiczeń akcji ratowniczych.

Historia przekazania wozu strażackiego sięga kilku lat, kiedy w ramach współpracy proboszcza parafii w Butrymańcach z organizacjami w Polsce była okazywana pomoc finansowa w różnych dziedzinach, w tym nabyciu farby na remont miejscowego kościoła.

– Podczas jednej z wizyt w Butrymańcach naszych przyjaciół z Polski, wspomniałem o tym, że miejscowej jednostce straży pożarnej przydałby się nowy wóz. I w sumie nie musieliśmy długo czekać, gdyż łańcuch pomocy został szybko zakręcony i dziś mamy tę oto uroczystość – mówi proboszcz parafii butrymańskiej ksiądz Józef Aszkiełowicz.

Z tej okazji w kościele w Butrymańcach odbyła się uroczysta Msza św., w której wzięli udział prezes ZPL i AWPL Waldemar Tomaszewski, mer rejonu solecznickiego Zdzisław Palewicz, starosta gminy butrymańskiej Wanda Bielska, kierownik straży pożarnej rejonu solecznickiego Jan Wilkaniec, kierownik jednostki straży pożarnej w Butrymańcach Walenty Bogdziewicz oraz goście z Polski – senator Mariusz Gromko, poseł na Sejm RP Mieczysław Baszko, Podlaski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Sebastian Zdanowicz wraz z delegacją druhów Ochotniczej Straży Pożarnej Pogorzałki.

W swoim przemówieniu Komendant Główny PSP nadbryg. Andrzej Bartkowiak, reprezentujący Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Kamińskiego, odczytał list Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji: „Mam ogromną satysfakcję, że świadomość więzów łączących oba nasze narody staje się coraz mocniej ugruntowana. Wieki wspólnej historii tworzą dzisiaj podstawy do bliskiego sąsiedztwa i współpracy… Cieszę się, że litewskie jednostki ochotniczego pożarnictwa, utworzone także na bazie polskich doświadczeń, tak wspaniale się rozwijają… Jestem przekonany, że pozyskany wóz ratowniczo-gaśniczy będzie pozytywnym impulsem w działaniu całej jednostki…”.

Ze swej strony nadbryg. Bartkowiak dodał: „Cieszę się, że mogę dzisiaj tu być, że przywieźliśmy wspólnie z braćmi ochotnikami ten wóz dla Was. Myślę, że to wspaniały samochód, dobrze wyposażony, który jeszcze wiele lat będzie służył tutaj mieszkańcom… Jako szef polskich strażaków chcę dumnie powiedzieć, że po 30 latach powstania Państwowej Straży Pożarnej staliśmy się jednymi z najlepszych na świecie – w ostatnich niespełna dwóch latach dokonaliśmy 13 misji zagranicznych… Zapraszamy naszych braci do tego, żeby byli w kontakcie z nami”.

Poseł do Parlamentu Europejskiego Waldemar Tomaszewski podziękował księdzu kanonikowi, proboszczowi parafii Butrymańskiej i Podborskiej Józefowi Aszkiełowiczowi za aktywną i skuteczną współpracę z różnymi organizacjami w Macierzy.

W słowach podziękowania dla rodaków z Macierzy podkreślił wielką wagę wsparcia materialnego, która wskazuje na solidarność i jedność „wielkiego 60-milionowego Narodu Polskiego.

Z wyrazami podziękowania do zebranych zwrócił się również mer rejonu solecznickiego Zdzisław Palewicz, który podkreślił, że prawdziwa współpraca i patriotyzm mierzą się czynami, a dzięki tej uroczystości tym słowom stało się zadość.

– Przekroczyliście nasze oczekiwania. Przez wiele lat współpracujemy z rodakami w Polsce, dzisiaj otrzymujemy ogromny dar, który doda otuchy małej jednostce, świadczącej pomoc i bezpieczeństwo miejscowej ludności. Jest to czyn bardzo ważny, za co w imieniu własnym i mieszkańców serdecznie dziękuję – powiedział mer rejonu solecznickiego Zdzisław Palewicz.

Z otrzymanego prezentu cieszy się również starosta gminy butrymańskiej Wanda Bielska, zaznaczając, że wóz strażacki jest nie tylko darem materialnym, ale też duchowym, potwierdzającym, że nawet tak mała miejscowość jak Butrymańce jest dla Polski ważna.

Po uroczystym nabożeństwie i przemówieniach ksiądz proboszcz Józef Aszkiełowicz poświecił wóz strażacki, który będzie służył nie tylko mieszkańcom gminy butrymańskiej, ale też całemu rejonowi solecznickiemu.

 

2021-10-11