Menu / szukaj

Wśród nagrodzonych samorządowców Wilna – przedstawicielka ZPL i AWPL Alina Kowalewska

10 października (niedziela) Litwa obchodziła Dzień Samorządu Terytorialnego. Dzisiaj z tej okazji w Wilnie wręczono nagrody dla zasłużonych samorządowców. Wśród nagrodzonych – Polka Alina Kowalewska, główny doradca w administracji Samorządu m. Wilna, radna samorządu rejonu trockiego z ramienia AWPL-ZChR, prezes koła ZPL w Rudziszkach, wiceprezes Trockiego Oddziału Rejonowego ZPL.
 
Polka Alina Kowalewska została uhonorowana i odebrała odznaczenie „Za zasługi dla samorządności w m. Wilnie” za wysokie kompetencje, rzetelną pracę i odpowiedzialne podejście do wykonywania obowiązków służbowych.

Alina Kowalewska, jak czytamy w uzasadnieniu, ma swój znaczący wkład w budowanie dobrobytu wilnian i zapewnianie komfortowych warunków dla gości stolicy. Polka z dużym powodzeniem koordynuje przy tym prace wydziałów ds. oświaty i kultury. W okresie pandemii nagrodzona Kowalewska wiele uczyniła na rzecz testowania uczniów i zachęcania członków wspólnot oświatowych do zaszczepienia się.

Odbierając nagrodę, Alina Kowalewska zaznaczyła, że praca w Samorządzie m. Wilna jest dla niej dużym zaszczytem i chlubą. „Samorządność jest częścią życia, to nie jest zwykła praca – jest to swoisty tryb życia, który uprawiamy z dużą satysfakcją i wielkim oddaniem. Jest to misja, na którą kierujemy najwięcej swego zdrowia, czasu i energii” – dodała.

Alina Kowalewska podkreśliła również, że wiele dla niej znaczy i jeszcze bardziej motywuje do działania uznanie, jakie odczuwa: „Czujemy, jak bardzo jesteśmy kochani i obiecujemy, że nagroda ta będzie dla nas motywacją do jeszcze bardziej oddanej, odpowiedzialnej i intensywnej działalności na rzecz Wilna”. Nagrodzona podziękowała przełożonym, współpracownikom i swoim drużynom. „Jest to nasze wspólne zwycięstwo” – powiedziała.

Polacy na Litwie mają swoją ugruntowaną i mocną pozycję w samorządności. Przedstawiciele Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin mają aż 3 swoich merów na Litwie: Marię Rekść (rejon wileński), Zdzisława Palewicza (rejon solecznicki) oraz Marię Pucz (rejon trocki).

Mocną pozycję i dobrą renomę Polacy z AWPL-ZChR mają również w Samorządzie m. Wilna, gdzie obsadzają m.in. stanowisko wicemera (Edyta Tamošiūnaitė), wicedyrektora administracji (Danuta Narbut) oraz mają 6-osobową frakcję w Radzie m. Wilna.

2021-10-11