Menu / szukaj

 

„Szacunek oddany klasie nauczycielskiej jest miarą oświaty narodu,

bo im więcej naród jest oświecony, tym wyżej ceni tych,

 którzy mu światło przynoszą”.

 Eliza Orzeszkowa

 

Z okazji Dnia Nauczyciela pragnę złożyć wyrazy szczerej wdzięczności i uznania wszystkim Dyrektorom, Nauczycielom, Wychowawcom, Pracownikom Oświaty za codzienny trud i pracę wkładaną w kształcenie i wychowanie młodego pokolenia. Niech szlachetna i niełatwa misja przynosi dobre wyniki, radość, satysfakcję i świadomość, że budujecie fundamenty pomyślnej przyszłości naszej Ojczyzny – Wileńszczyzny.

Życzę jak najwięcej sukcesów zawodowych i osobistych, zdrowia, cierpliwości, zasłużonej wdzięczności uczniów, wychowanków i rodziców, a także godnych zarobków za Wasz niełatwy trud.

Niech szkoła będzie przytulnym domem, w którym panuje przyjaźń i twórczość, a każdy nowy dzień niech niesie radość oraz poczucie spełnienia.

Waldemar Tomaszewski

Prezes ZPL i AWPL,

Poseł do Parlamentu Europejskiego