Menu / szukaj

Konferencja AWPL. Oto uhonorowani siłacze Wileńszczyzny

30 stycznia w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbyła się doroczna konferencja Akcji Wyborczej Polaków na Litwie, której częścią najważniejszą była uroczystość uhonorowania seniorów – liderów partii.
Przed ceremonią prezes Oddziału Akcji Wyborczej Polaków na Litwie (AWPL) m. Wilna, poseł na Sejm Litwy Wanda Krawczonok opowiedziała o tym, jak powstała lista, i zapoznała zebranych z kryteriami wyłonienia aktywistów określonymi przez Radę Naczelną partii.

„Sporządzenie tej listy było nie lada zadaniem, bo osób zasłużonych jest bardzo dużo. Na posiedzeniu Rady Naczelnej partii zostały ustalone kryteria. Po pierwsze, postanowiliśmy uhonorować liderów, czyli osoby, które były liderami w strukturach AWPL, tzn. członkowie Rady Naczelnej, Prezydium lub zajmowały kierownicze stanowiska w samorządach. Kolejnym ważnym kryterium było to, że osoby te są do dziś z nami, nie odeszły w chwilach trudnych i trzymają się naszej jedności. Wiedząc, że część osób zasłużonych wciąż zajmuje stanowiska lub pracuje w naszych strukturach, postanowiliśmy, że te osoby będą włączone na listę uhonorowanych w późniejszym czasie” – powiedziała Wanda Krawczonok.

Z rąk przewodniczącego partii Waldemara Tomaszewskiego zasłużeni aktywiści odebrali dyplomy dziękczynne, kwiaty i upominki.

Zasłużonym na niwie polskości działaczom wręczono dyplomy o następującej treści:

„Praca jest powinnością człowieka zarówno wobec Boga,
jak też wobec ludzi, zarówno wobec własnej rodziny,
jak też wobec narodu – społeczeństwa, do którego należy…”
(Św. Jan Paweł II)

W ślad za słowami naszego Wielkiego Rodaka pragniemy wyrazić słowa wdzięczności za wieloletni osobisty udział w pracy w strukturach AWPL dla dobra mieszkańców Wileńszczyzny.

Państwo należą do tego pokolenia, które przed laty świadomie włączyło się w narodowe odrodzenie Polaków na Litwie, tym samym przyjmując odpowiedzialność za nasz wspólny tutaj los. Dziś, oglądając się wstecz na pokonane razem trudności i przeszkody, z satysfakcją możemy cieszyć się tym, co udało się osiągnąć. Zawdzięczamy to aktywnemu zaangażowaniu Państwa w sumiennej i oddanej, czasami właściwie niedocenionej, a jakże trudnej i ważnej pracy dla wspólnej sprawy.

Dziękujemy za zrozumienie wielkiej wagi, jakim jest społeczne zaangażowanie na rzecz mieszkańców Wileńszczyzny, za ofiarne poświęcenie dla niej własnego czasu i sił, za aktywną postawę i rzetelną pracę, która będzie nadal służyła przykładem młodemu pokoleniu.

Kierując te słowa największej wdzięczności, życzymy, by na długie lata nigdy nie zabrakło Państwu i Państwa rodzinom zdrowia, pogody ducha oraz radości z poczucia należycie spełnionego obowiązku wobec Ojczyzny-Wileńszczyzny!”.

LISTA UHONOROWANYCH REJONU SOLECZNICKIEGO

1. Antropik Michał – wieloletni starosta gminy Podborze w rejonie wileńskim

2. Bocewicz Józef – wieloletni starosta gminy Koleśniki

3. Borkowski Henryk – członek Prezydium Solecznickiego Rejonowego Oddziału AWPL, wieloletni prezes koła w Koleśnikach

4. Jankiełajć Wacław – wieloletni starosta gminy Dajnowa i członek Prezydium Solecznickiego Oddziału AWPL

5. Jankowski Antoni Edward – wieloletni kierownik wydziału oświaty Samorządu rejonu solecznickiego

6. Jankowski Edward – wieloletni starosta gminy Butrymańce w rejonie solecznickim

7. Lewkowicz Stanisław – członek grupy inicjatywnej założenia AWPL, były radny samorządu rejonu solecznickiego

8. Szyłka Wojciech – wieloletni radny samorządu rejonu solecznickiego i wiceprezes koła AWPL w Butrymańcach

9. Wasilewska Maria Danuta – wieloletnia starosta gminy Jaszuny w rejonie solecznickim

10. Więckiewicz Piotr – wieloletni radny samorządu rejonu solecznickiego, były członek Rady Naczelnej AWPL i Prezydium Oddziału

11. Witukiewicz Stanisław – członek grupy inicjatywnej założenia AWPL, były członek Rady Naczelnej AWPL

12. Zdończyk Franc – wieloletni radny samorządu rejonu solecznickiego.

LISTA UHONOROWANYCH REJONU WILEŃSKIEGO

 1. Aleksandrowicz Mirosław – wieloletni starosta gminy Kowalczuki w rejonie wileńskim
 2. Auziak Anatolij – były radny samorządu rejonu wileńskiego
 3. Awłosewicz Bernard – wieloletni radny samorządu rejonu wileńskiego
 4. Charyton Edward – wieloletni kontroler służby kontroli samorządu rejonu wileńskiego
 5. Giedwidź Jan – były starosta gminy Zujuny w rejonie wileńskim
 6. Kisielowa Halina – była wieloletnia członkini RN AWPL, wieloletnia prezes koła AWPL w Ławaryszkach i członek Prezydium Wileńskiego Oddziału Rejonowego
 7. Kotwicka Anna – wieloletnia starosta gminy Rzesza i była radna samorządu rejonu wileńskiego
 8. Kozak Antoni – współzalożyciel AWPL w rejonie wileńskim
 9. Krasowski Jan – wieloletni starosta gminy Ławaryszki
 10. Kułakowski Tadeusz – wieloletni starosta gminy Rudomino
 11. Leonowicz Lech – wieloletni radny i prezes komitetu rozwoju wsi w Radzie samorządu rejonu wileńskiego
 12. Matukanskienė Teresa – wieloletnia radna samorządu rejonu wileńskiego
 13. Moroz Halina – wieloletnia kierownik wydziału ogólnego samorządu rejonu wileńskiego i była wicedyrektor administracji
 14. Paramonowa Teresa – była wicemer i wieloletnia radna samorządu rejonu wileńskiego
 15. Pietkiewicz Tadeusz – wieloletni starosta gminy Mickuny w rejonie wileńskim
 16. Sapkiewicz Leonarda – wieloletnia starosta gminy Rukojnie i radna samorządu rejonu wileńskiego
 17. Sieniuć Teresa – była starosta gminy Kowalczuki w rejonie wileńskim i wieloletnia prezes koła AWPL
 18. Stankiewicz Stefania – wieloletnia kierownik wydziału opieki socjalnej w rejonie wileńskim
 19. Śnieżko Anastazy – były starosta gminy Zujuny w rejonie wileńskim
 20. Świetlikowski Stefan – wieloletni dyrektor samorządu rejonu wileńskiego, autor projektu Statutu AWPL na Zjazd Założycielski partii.

LISTA UHONOROWANYCH REJONU TROCKIEGO, WILNA, REJONU ŚWIĘCIAŃSKIEGO

 1. Adamowicz Marian Józef – były członek RN AWPL, wieloletni radny w samorządzie r. trockiego
 2. Jankowski Henryk – członek grupy inicjatywnej założenia AWPL, wieloletni członek RN AWPL i radny samorządu rejonu trockiego, wieloletni prezes Oddziału
 3. Jasiulewicz Kazimierz – wieloletni starosta w Starych Trokach i członek Prezydium Trockiego Oddziału AWPL
 4. Kondratowicz Janina – wieloletnia radna w samorządzie rejonu trockiego
 5. Jemeljanow Walery – były radny samorządu rejonu święciańskiego, wieloletni członek Prezydium Oddziału AWPL
 6. Mongin Nela – wieloletnia członkini Prezydium Oddziału AWPL m. Wilna i prezes koła Znicz
 7. Sobieski Daniel – wieloletni członek Prezydium Oddziału AWPL m. Wilna i prezes koła w Zaścianku
 8. Stankiewicz Kazimiera – wieloletnia sekretarz i członek Prezydium AWPL Oddziału m. Wilna.

Pamięć o tych liderach, których już nie ma wśród nas

Niektórych liderów polskiej społeczności już nie ma wśród żywych, dlatego na uroczystość zostały zaproszone rodziny zmarłych już działaczy. Zebrani na sali, a do domu polskiego przybyło kilkaset osób – minutą ciszy uczcili tych, którzy niezłomnie trwali w walce o polskość, ale już odeszli do Pana.

Z rąk przewodniczącego AWPL Waldemara Tomaszewskiego bliscy zmarłych liderów odebrali dyplomy o następującej treści:

„…nasze dziedzictwo jest wielkie, ale jest i trudne.
Musimy je wciąż na nowo odkrywać, pogłębiać, żyć nim,
przekazywać je tym, którzy idą i przyjdą po nas”.
(Św. Jan Paweł II)

Podziękowaniem tym pragniemy dać wyraz uznania i wdzięczności. Na ręce członków rodziny składamy słowa najwyższego uznania za Ich osobisty wkład we wspólne dzieło na rzecz narodowego odrodzenia Polaków na Litwie, za długoletnie zaangażowanie w pracę społeczną, mającą na celu dobro mieszkańców Wileńszczyzny.

Zasługi śp. pozostaną na zawsze w naszej pamięci jako wyraz aktywnej postawy i odpowiedzialności. Niech sumienna i rzetelna praca, dla której nie szczędziła czasu, sił i zdrowia, służy przykładem nowym pokoleniom, jako szczytny wzór spełniania patriotycznego obowiązku! Cześć Ich pamięci!”.

LISTA UHONOROWANYCH LIDERÓW Ś.P. ZMARŁYCH

 1. Ś.P. Boroszko Stanisław – wieloletni starosta gminy Miedniki w rejonie wileńskim
 2. Ś.P. Charyton Kazimierz – wieloletni członek RN AWPL, Prezydium Oddziału m. Wilna i prezes Koła Kalwaryjskiego
 3. Ś.P. Dawlidowicz Stanisław– członek grupy inicjatywnej założenia AWPL, członek Prezydium Solecznickiego Rejonowego Oddziału
 4. Ś. P. Ejlak Wincenty – wieloletni prezes koła w Miedziukach i członek Prezydium Szyrwinckiego Rejonowego Oddziału AWPL
 5. Ś.P. Jankowicz Wiesław – wieloletni prezes koła Nowoświeckiego i członek Prezydium Oddziału AWPL m. Wilna
 6. Ś.P. Jan Jankowski – wieloletni dyrektor administracji samorządu rejonu wileńskiego
 7. Ś.P. Jusewicz Eustach – wieloletni członek Prezydium Trockiego Rejonowego Oddziału AWPL i prezes koła w Solkiennikach
 8. Ś.P. Kabelis Konstanty Dionizy – wieloletni prezes komitetu rolnego w Radzie samorządu rejonu wileńskiego
 9. Ś.P. Kowalewska Jadwiga – wieloletnia radna samorządu rejonu wileńskiego
 10. Ś.P. Lachowicz Jadwiga – współzałożycielka AWPL w rejonie wileńskim
 11. Ś.P. Lachowicz Zygmund – wieloletni radny samorządu rejonu wileńskiego
 12. Ś.P. Mikonis Stanisław – jeden z założycieli AWPL w rejonie solecznickim, autor słów hymnu Zlotu Rodzinnego AWPL
 13. Ś.P. Rakowski Antoni – wieloletni członek Rady Naczelnej AWPL
 14. Ś.P. Sadowik Stanisława – była przewodnicząca rady gminy Kowalczuki
 15. Ś.P. Sasimowicz Józef – wieloletni członek RN AWPL, założyciel i wieloletni prezes Święciańskiego Rejonowego Oddziału
 16. Ś.P. Szabłowski Stanisław – wieloletni starosta gminy Ławaryszki
 17. Ś.P. Trombaczyk Witold – członek grupy inicjatywnej założenia AWPL, starosta i wieloletni prezes koła w Połukni
 18. Ś.P. Wasilewska Janina – współzałożycielka koła AWPL w Dziewieniszkach.

W imieniu uhonorowanych za tak miły i ciepły gest podziękowała Teresa Paramonowa, była wicemer i wieloletnia radna samorządu rejonu wileńskiego. Oświadczyła, że mimo wieku szacowne grono uhonorowanych jest w dalszym ciągu chętne do niesienia pomocy i podjęcia aktywności w razie potrzeby.

www.L24.lt

2016-02-01