Menu / szukaj

13 września Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie praw osób LGBT w Unii Europejskiej

Zasadnicze punkty rezolucji są wymierzone w tradycyjną rodzinę i uderzają w prawo dziecka do dorastania w pełnej i bezpiecznej rodzinie. W sposób bezsporny rezolucja uderza ponadto w Konstytucje państw członkowskich UE, w tym w Ustawę Zasadniczą Republiki Litewskiej. Spośród 732 europosłów za przyjęciem tego dokumentu głosowało 385, przeciwko opowiedziało się 161, od głosu wstrzymało się zaś 123 posłów do PE. Z 11 europosłów z Litwy zaledwie 2 opowiedziało się po stronie Konstytucji Litwy i tradycyjnej rodziny – głosowali oni przeciwko temu dokumentowi. Socjaldemokraci Vilija Blinkevičiūtė, Juozas Olekas oraz przedstawiciel Ruchu Liberalnego Petras Auštrevičius poparli, niestety, rezolucję. Aż 4 przedstawicieli konserwatystów nie wyraziło sprzeciwu wobec tej kontrowersyjnej rezolucji: głosowali za bądź wstrzymali się od głosu.

Główne punkty rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie praw osób LGBT (lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transpłciowych) w Unii Europejskiej:

– wyraża głębokie zaniepokojenie dyskryminacją tęczowych rodzin w UE, w tym dzieci, 
–  UE musi przyjąć wspólne podejście do uznawania jednopłciowych małżeństw i związków partnerskich; wzywa państwa członkowskie, aby wprowadziły odpowiednie przepisy ułatwiające uznawanie płci prawnej rodziców transpłciowych;
–  prawo UE ma pierwszeństwo przed wszelkiego rodzaju prawem krajowym, w tym przed sprzecznymi z nim przepisami konstytucyjnymi, i dlatego państwa członkowskie nie mogą powoływać się na niekonstytucyjność małżeństw jednopłciowych;
– wzywa Komisję, aby zaproponowała przepisy zobowiązujące wszystkie państwa członkowskie, by uznawały, do celów prawa krajowego, osoby dorosłe wymienione w akcie urodzenia wydanym w innym państwie członkowskim za rodziców prawnych dziecka, bez względu na płeć prawną lub stan cywilny tych osób;

Jak widzimy, podstawowe punkty rezolucji są skierowane przeciwko tradycyjnej rodzinie, uderzają w prawo dziecka do dorastania w pełnej i bezpiecznej rodzinie, są niezgodne z artykułem 38. Konstytucji Republiki Litewskiej, który wyraźnie mówi, że „Małżeństwo zawiera się na mocy dobrowolnego porozumienia mężczyzny i kobiety”.

Europoseł Waldemar Tomaszewski, lider Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin, pryncypialnie opowiedział się po stronie rodziny, Konstytucji Litwy i wraz z Viktorasem Uspaskichem nie poparł w głosowaniu rezolucji.

Oczywiste jest, że podobna pryncypialna postawa cechuje wiceprezesa ZPL i AWPL Jarosława Narkiewicza – kandydata na mera rejonu trockiego. Jarosław Narkiewicz jest politykiem kompetentnym i pracowitym, był najlepszym ministrem komunikacji za cały okres naszej Niepodległości. 

Nasza siła w jedności!

Szanowni wyborcy!
Serdecznie zapraszam do aktywnego udziału w wyborach mera rejonu trockiego 10 października br. Zapewniam, że kandydat AWPL-ZChR Jarosław Narkiewicz będzie najlepszym merem rejonu trockiego, który nie tylko będzie bronił tradycyjnej rodziny, ale również w sposób należyty zadba o infrastrukturę w rejonie i dobrobyt ludzi.
          Z wyrazami głębokiego szacunku,
          Waldemar Tomaszewski