Menu / szukaj

AWPL-ZChR nie odpuszcza w sprawie sprawiedliwego finału zwrotu ziemi dla Polaków

Dzisiaj w Sejmie odbyło się kolejne spotkanie w sprawie restytucji ziemi w Wilnie. Naradę zorganizowano z inicjatywy posłów AWPL-ZChR. 

„Problem restytucji ziemi w Wilnie ciągnie się naprawdę długo, nieraz przez pokolenia, gdyż dochodzi do sytuacji, gdy to już wnukowie ubiegają się o zwrot ziemi, gdyż nie udało się to rodzicom czy wcześniej dziadkom”- otwierając spotkanie powiedziała poseł Rita Tamašunienė.

Poseł wręczyła ministrowi rolnictwa Kęstutisowi Navickasowi rezolucję przyjętą na zjeździe Związku Polaków na Litwie, największej społecznej organizacji w kraju, w której też wyróżniono problem zwrotu ziemi w stolicy jako szczególnie aktualny dla mieszkających na Wileńszczyźnie Polaków. R. Tamašunienė, przewodnicząca parlamentarnej grupy Sejmu RL ds. kontaktów z Sejmem i Senatem RP, zaznaczyła, że rozwiązanie tej kwestii miałoby pozytywny wydźwięk również w stosunkach litewsko-polskich.

Szef resortu rolnictwa K. Navickas podkreślił, że problem jest aktualny jedynie w stolicy, gdyż w innych miastach został prawie całkowicie rozstrzygnięty.

Zarówno ministerstwo, jak i stołeczny samorząd zgodnie twierdzą, że po zatwierdzeniu planu ogólnego pojawiły się nowe możliwości. Wicedyrektor administracji samorządu wileńskiego z ramienia AWPL-ZChR Danuta Narbut podkreśliła, że zasadnicze różnice w danych statystycznych podawanych przez Narodową Służbę Rolną i wileński samorząd powstają z tego powodu, że samorząd operuje pojęciem „terytoria”, zaś NSR – „działka”, podczas gdy terytorium szczególnie o przeznaczeniu komercyjnym ma znacznie większą powierzchnię i może być dzielone na kilku bądź kilkunastu pretendentów. Samorząd obiecał współpracę w kwestii restytucji ziemi z NSR, zaś przedstawiciele ministerstwa ze swojej strony – nadzór, by problem był jak najszybciej rozstrzygnięty.

„Ważne, by podmioty odpowiedzialne współpracowały ze sobą, by procedury informowania i zapraszania pretendentów były odpowiednio dopracowane, żeby nie dochodziło do nieporozumień i w żadnym wypadku do przymusowego wypłacania niesprawiedliwie niskiej pieniężnej rekompensaty. Pretendenci mają prawo nie zgodzić się na pieniężną rekompensatę i czekać na inne formy odszkodowania (działka leśna/pod zabudowę indywidualną/ komercyjną) za znacjonalizowaną przed laty ziemię” – zaznaczyła Rita Tamašunienė.

Jest to kolejne spotkanie zorganizowane przez AWPL-ZChR w sprawie zwrotu ziemi dla Polaków. Ostatnie podobne odbyło się latem br.

2021-09-16